marți, 2 august 2011

Ion Lazu : Nimic altceva

ion lazu: Nimic altceva
Nu e nimic altceva
Decât un râu peste noi
Tot mai senin în departe
Şi tot mai sufletesc –
De la prund către stele;

Nimic altceva decât o
Lunecare pe noi, de lumină
Şi-o convertire de stele în prund;
O soartă apoi, de meandru –
Şi alt râu peste noi: de pământ.
1964, Măgireşti-Bacău
(din Muzeul Poetului, 1981)


fotografie de ion lazu