miercuri, 31 decembrie 2014


Scriitorul zilei, 31decembrie: Ion Creangă, n. 1 martie 1837 - d. 31 dec. 1889

        
       
Ion Creangă, humuleşteanul genial, unul dintre cei mai mari scriitori de limbă română, a avut o viaţă zbuciumată, sub semnul ghinioanelor de tot felul, dar şi sub semnul unei boli teribile, la început mocnite, ascunse, apoi devastatoare, care l-a adus la moartea din ultima zi a anului 1889 (an nefast literelor române, când i-am pierdut pe Eminescu şi pe Veronica Micle), după chinuri penibile: epilepsia în desfăşurare implacabilă.
Atât din partea mamei, cât şi a tatălui se trăgea din familii ardelene ce trecuseră Carpaţii cu două veacuri înainte. Ambiţionată să-şi vadă copilul favorit preot, Smaranda face eforturi nesfârşite spre a-l ţine în şcoli, la Humuleşti, la Broşteni,  Tg. Neamţ, Fălticeni, în urmă la Seminarul din Socola Iaşilor, 1855 - episod cu care se încheie evocările Amintirilor din Copilărie. O făcea învingând de fiecare dată împotrivirea bărbatului său şi sprijinindu-se pe ajutorul tatălui, David Creangă din Pipirig.  În 1858 Ştefan a Petrii Ciubotariul murind, tânărul de doar 21 de ani, cu studiile neterminate, în imposibilitate de a le continua, musai să se hirotonisească diacon. O face în 1858, îndeplinind şi cealaltă condiţie obligatorie: s-a căsătorit cu Ileana Grigoriu, fiica unui preot, care în curând îl aduce de la Tg. Frumos la biserica „40 de sfinţi” din Iaşi. În 1869 se naşte unicul fiu al scriitorului, Constantin, care va ajunge cândva căpitan, şi va deveni editorul lucrărilor tatălui său şi al altora.
Norocul mereu schimbător îi surâde pe moment lui I.C.: în 1864 termină pe primul loc la Şcoala preparandală din Iaşi, profesorul Titu Maiorescu îl remarcă, îl va sprijini în cariera didactică şi îl va îndemna să întocmească manuale şcolare pentru clasele primare. I.C. va scrie câteva proze pentru a le introduce în manuale. În 1866 este diacon definitiv, la Mrea Golia, tot cu sprijinul lui Maiorescu. În 1868, editează un Abecedar, împreună cu alţi 4 coautori; în 1871 editează un Învăţător al copiilor, în 1879 o Geografie a judeţului Iaşi.  Dar ghinioanele? Se ţin ca scaiul de biet român săracul...În 1872 este exclus din învăţământ dar şi din corpul ecleziastic. Nevoit să se înghesuiască în Bojdeucă; să deschidă un debit de tutun. Se căsătorise a doua oară, cu Tinca Vartic, mai tânără cu peste un deceniu.... Acelaşi Maiorescu îl readuce, în 1874 la Şcoala din Păcuari.
În 1875 îl cunoaşte pe Mihai Eminescu, cei doi leagă o frumoasă prietenie, poetul îl va introduce în cercul de la Junimea, unde va citi Soacra cu trei nurori, publicată imediat în Convorbiri literare, unde apar în continuare multe povestiri ale humuleşteanului. Din bine în rău şi în mai rău, nu oricum! În 1877 încep crizele de epilepsie, necesitând concedii medicale tot mai lungi - şi nici o ameliorare... Un târâş-grăpiş agravat prin strămutarea Convorbirilor literare şi a junimiştilor la Bucureşti, în 1885. În 1888, într-un moment de pasageră ameliorare a crizelor, citeşte în Junimea partea a patra din Amintiri.  Trecut la cele veşnice în ultima zi a anului 1889, va fi înmormântat la Eternitatea din Iaşi, de faţă fiind, printre puţinii adunaţi, Nicolae Gane şi Nicolae Iorga.
Postumitatea lui Creangă este cea meritată de cei mai mari scriitori ai unei naţiuni. În anul următor morţii, primele două volume de Scrieri, şi apoi Amintirile, poveştile, povestirile, basmele, toată opera lui Creangă va cunoaşte în anii următori alte şi alte reeditări. Volume îngrijite de oameni mari ai culturii noastre. Au venit la rând exegezele, monografiile, amintirile despre Ion Creangă. Cu accent pe una sau alta dintre trăsăturile definitorii ale unei opere altfel indestructibile. Nutrit din straturile generoase ale folclorului, I.C. izbuteşte o sinteză încă neegalată în literatura română. Este primul strat, cel cu care intră în contact copiii şi tinerii, dar trebuie spus că în spatele acestor pusee de jovialitate, de optimism tonic, de umor sănătos, popular etc etc se ascund capcanele unei psihologii zbuciumate, cu aspecte de tragism, din care nu lipsesc frica iraţională, dar nici cruzimea, nici uneltirea Necuratului. Aşa încât "copilul universal" scos în prim-plan de Călinescu nu trebuie să deruteze pe lectorul atent. Că faptul nud, cruzimea, nepăsarea faţă de suferinţa aproapelui sunt congenere creaţiei populare, iar nu trebuie să  înşele vigilenţa analistului. Un titlu al exegezei lui Eugen Simion: Cruzimile unui autor jovial ne va pune în gardă, pentru o mai justă interpretare a operei Humuleşteanului.

Opera literară:
   Scrierile lui I. Creangă, I-II, prefaţă de A.D. Xenopol, cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu, Iaşi, 1890-1892;• Amintiri din copilărie şi Anecdote, Iaşi, 1892;• Opere complecte, I-VI, cu o biografie de Grig. I. Alexandrescu, Bucureşti, 1895; ediţia II, Bucureşti, 1902;• Opere complete, prefaţă de Ilarie Chendi şi St. O. Iosif, Bcureşti, 1902;• Opere complete, îngrijită şi prefaţă de G.T. Kirileanu şi Ilarie Chendi, Bucureşti, 1906;• Opere complete, prefaţă de Tudor Pamfile, Chişinău, 1920;• Opere complete, prefaţă de D. Marmeliuc, Cernăuţi, 1924;• Opere complete, I-III, prefaţă de E. Lovinescu, 1928;• Opere complete, îngrijită şi prefaţă de G.T. Kirileanu, Bucureşti, 1932;• Alte poveşti, snoave, anecdote şi versuri, ediţie îngrijită de Paul Papadopol, Bucureşti, 1933;• Opere complete, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu şi Ilarie Chendi, introducere de Const. Botez, Bucureşti, 1936;• Opere, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu, Bucureşti, 1939;• Poveşti, ediţie îngrijită de Giorge Pascu, 1939;• Poveşti, amintiri. Anecdote şi istorioare, ediţie îngrijită de Ioan Creţu, Bucureşti, 1939;• Opere complete, ediţie îngrijită de Lucian Predescu, Bucureşti, 1940;• Poveşti, ediţie îngrijită de Liviu Rebreanu, Bucureşti, 1940; • Opere complete, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu şi IIarie Chendi, introducere de Const. Botez, Bucureşti, 1942;• Opere, îngrijită şi prefaţă de G. Călinescu, Bucureşti, 1953;• Opere, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu, Bucureşti, 1957;• Pagini alese, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu, prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Bucureşti, 1959;• Amintiri, poveşti, povestiri, ediţie îngrijită de G.T. Kirileanu, prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, 1960;• Opere-Oeuvres, ediţie bilingvă, îngrijită şi prefaţă de G. Călinescu, Bucureşti, 1963;• Poveşti, amintiri, povestiri, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, Bucureşti, 1964;• Opere, I-II, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, introducere de Iorgu Iordan, Bucureşti, 1970;• Amintiri din copilărie, postfaţă Mircea Tomuş, Bucureşti, 1971;• Poveşti, postfaţă Adrian Isac, Bucureşti, 1974;• Opere, prefaţă de Mircea Vulcănescu, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, Bucureşti, 1993;• Amintiri din copilărie, introducere de I. Dună, Bucureşti, 1996;• Opere, introducere de Eugen Simion, Bucureşti, 2001.

Citeşte mai mult: http://www.crispedia.ro/Ion_Creanga
Poezia zilei: Iacob Negruzzi, n. 1842

Ultima lacrimă

Într-o fatală, crudă oară
Grozav eu am jurat
Să smulg din peptul meu afară
Amoru-mi înfocat.
L-am smuls!... şi mult în depărtare
Am plâns şi am jălit
Până timpul blând, cu îndurare,
Durerea mi-a gonit.
Şi azi din nou ca mai 'nainte
Simt un suspin amar
Şi văd o lacrimă fierbinte
În ochi lucindu-mi iar...
Ce vrei tu, lacrimă amară
Ce vrei, adânc suspin,
Vrei tu ca să înceapă iară
Amorul ş'al meu chin?
Nu! — grabnic lacrima va trece,
Pe cer cum trece-un nor
Stropind duios mormântul rece
Al stinsului amor. 


Alţi scriitori:
Jean Grosu, n. 1919
Ion Zamfirescu, n. 7 august 1907 - d. 31 dec.2001.


Ion Lazu - O pagină de jurnal, 2004 

11 dec. Scrii o carte doar dacă simţi că tema ţi s-a impus cu tărie; dar după ce ai scris-o, trebuie să te înarmezi cu toată răbdarea din lume ca să o poţi tipări – şi apoi să te mai înarmezi o dată, încă mai temeinic cu răbdarea de a aştepta ca nu în următoarea săptămînă, nici în următoarea lună, ci dacă vrea Domnul, în următoarea jumătate de an, două sau trei dintre sutele de persoane cărora le-ai înmânat cartea să dea semn că au ajuns să o citească...
31 dec. Iubesc literatura pentru că e vorba de performanţă, de infinitesimală cizelare – a ideii, a felului în care o exprimi. Iar cînd ai terminat cu cizelarea, ţi-ai luat adio de la idee, te-ai despărţit definitiv de ea. Rămâne cartea ca atare, editată când s-a putut, difuzată nu se știe cum, citită sau necitită de conaționali; arareori, cu o tresărire, te uiți la ea în raftul bibliotecii, uneori o răsfoiești, mai citești pe ici-pe acolo, însă e ca și cum ai privi un obiect artizanal, pe care l-ai meșterit-cizelat-lustruit cândva, sub cine știe ce imbold…
Va urmaIon Lazu - Ninsoare bogată...

  

                                                                                 

marți, 30 decembrie 2014


REMEMBER  50
În acest  decembrie 2014 se împlinesc exact 50 de ani de la debutul  meu în revista literară Ateneu (nr. 5/1964), unde  mi-au apărut poeziile: Amintindu-mi și Copaci în toamnă. Iar  peste  ”doar” 6 ani, în 1970, am debutat editorial cu volumul  de schițe și povestiri Ningea în ochii ei albaștri, ed. Eminescu, 1970. În același an am obținut premiul I la primul (și singurul) concurs național de subiecte de film, cu textul Vestea.
(Inutil să spun că filmul nu a fost făcut niciodată, după cum nici alte scenarii de-ale subsemnatului n-au fost agreate, devenite  prin forța lucrurilor romanele Rămășagul, Blana de  viezure, Veneticii...

Sunt de  atunci 45 de ani bătuți pe muchie. Iar autorele se  apropie, târâș-grăpiș, de borna aniversară cu cifra 75 !
 Sănătoși să fim, deie Domnul...  


 Fotografie 
La încheierea anului 2014, nu voi mai face un BILANȚ, cum procedasem în anii precedenți. Cine a urmărit acest blog sau măcar a poposit pe-aici întâmplător, va fi înțeles cu ce lucruri (de nișă) ne ocupăm. Isprava cea mare ar fi că am reușit să public prezentările din ultimii 3 ani ale scriitorilor români, într-o carte intitulată chiar așa: Calendarul scriitorilor români,  apărută în 3 volume format mare, cca 1900 pagini, la ed. Tipo Moldova, 2014. Despre difuzarea cărții, trimisă mie de editură în nici măcar 10 exemplare cuvenite, (total general 23 exemplare!) nu mai e cazul să vorbim.  Important este că textele se găsesc pe blogul meu, ele pot fi accesate pe internet. De fapt lucrarea se află în continuare în atenția mea, cu adăugarea unor noi nume, cu completări, aduceri la zi, rectificări etc.  Îi răspund prietenului Șerban Codrin Denk, mulțumindu-i pentru aprecieri și îndemnuri, cu precizarea: nu e vorba de doar 366 scriitori, ci de 571 (deocamdată), căci uneori sunt 2 sau 3 scriitori într-o zi; și mai e vorba în acest Calendar... de cele vreo 500 poezii postate la rubrica Poezia zilei, așa încât cartea poate fi considerată și o antologie sui-generis din lirica românească.
Ce va fi cu blogul meu, după 1 ianuarie 2015?  Dispare principala rubrică Scriitorul zilei. Poezii am să mai postez, ocazional. Voi continua postarea textelor de la rubrica O pagină de Jurnal.  Și voi da curs unei mai vechi dorințe: de a răsfoi vechi cărți din biblioteca personală.  În ultima zi a anului trecut găsisem un pachet de cărți într-o stație de metrou. Am comentat acele cărți zi ede zi, timp de o lună, poate mai mult. 
Se vor fi întrebând unii curioși, m-am întrebat eu însumi la un moment dat: Ce face un scriitor când nu se mai îndeamnă la scris, când creativitatea scade sum cota de avarie? El se întoarce la cărțile dragi din bibliotecă, la textele care l-au fascinat și nu doar atât:  i-au consolidat personalitatea de literat.
Îmi spunea la telefon bunul meu prieten F.M.:” Îmi doresc din răsputeri să reiau pe rând, raft cu raft, toate cărțile din această bibliotecă în care am îndesat volume cu nemiluita, cumpărate într-o viață. Unele în dublu exemplar, în ideea că reeditarea a recuperat paragrafele scoase de cenzură... Să le iau la mână, să le răsfoiesc, să-mi reamintesc ce și cum, să recitesc măcar pasajele pe care le-am subliniat, plus adnotările mele, numai de-aș reuși să fac acest lucru...”
Deci iată ce mă?ne așteaptă în anul ce vine. Sănătoși să fim!NOTĂ: Voi posta aici, selectiv, câteva comentarii primite de la prietenii mei la textul postat acum două zile: Remember 50, despre împlinirea în decembrie curent a 50 de ani de la debutul meu în revista Ateneu. (În ordinea primirii lor)Contemporanul 

28 dec. (Acum 2 zile)

Dragă Ion, calde felicitări!
Îți doresc ție și celor dragi inimii tale un Crăciun luminat, sărbători fericite alături de cei dragi,cu sănătate, iubire, împlinire.
 Să dea Dumnezeu să avem parte de un an  luminos, plin de rod în spirit, alături de oameni care ne sunt - ca să tragem cu ochiul spre iubitul Nietzsche - ca o grădină. 

La mulți ani! Un Crăciun luminat!
Aura Christi & echipa Contemporanul

Marian Drăghici :

Frumos ai fost,

frumos ești încă, o frumoasă amintire/urmă/operă sigur vei lăsa și după inevitabila plecare/mutare la cele veșnice, când va fi să fie ceasul acela, cât mai târziu. Totul la tine, bunule Ionule, este sub semnul Frumuseții, interioare și exterioare, depline și eterne; eterne, spun, fiindcă și dincolo, o cred din tot sufletul, tot frumos vei rămâne!
Nu suferi că ai tăi bieți contemporani, acum, aici, nu apreciază îndestul, din invidie sau neputință omenească, această Frumusețe; ești purtătorul ei prin darul Providenței, iar Providența prin harul Său știe perfect ce și cum; să nu crâcnim, ci să ne bucurăm.
Sunt recunoscator că, in tine, am cunoscut unul dintre cei mai frumoși oameni/scriitori din lumea și viața aceasta; îi pătrez o vie recunoștință neuitatului Mircea Ciobanu că prin domnia sa am făcut cunoștință; alături de dânsul (și de Nicolae Ioana) te-am văzut prima oara într-o librărie din Slatina comunistă a anului 1979...,  nu verific acum - și simpla vedere a voastră, atunci, tineri și frumoși, mi-a dat speranță, încredere că 'se poate'. S-a putut prin voia lui Dumnezeu, după mulți ani groaznici, după 1989.
Te îmbrățișez în toată curăția ta înalt bărbătească, chiar majestuoasă, ca orice atribut al veșniciei, cu rugămintea să-mi ierți dezamăgirile aduse fără voia mea, câte vor fi fost, ție și  inestimabilei doamne LL.
Hristos s-a născut! La mulți ani, cu sănătate și noi împliniri sufletești/duhovnicești/scriitoricești amândorura!
Al vostru, neisprăvit ca totdeauna,
Marian Draghici


Florica Ceapoiu:
Mult stimate domnule Ion Lazu,vă mulţumesc din suflet pentru mesajul deosebit de frumos pa cere mi l-aţi trimis. M-a bucurat sincer şi, pe lângă urările de AN NOU, vă doresc"MULŢI ANI DE PROSPERITATE ŞI INSPIRAŢIE CREATOARE, ALĂTURI DE FRUMOASA ŞI TALENTATA ARTISTĂ-POETĂ CARE ESTE DOAMNA LIDIA LAZU!" 
 "LA MULŢI ANI!",Șerban Codrin:
Fantastic, dragă Ion Lazu, mergeți pe 75 de ani! Eu merg abia pe 70! Numărătorile acestea trebuie, totuși, asumate. Important ar fi dacă am reusi să facem ceva in lumea literelor, dacă vreo carte va fi necesară, incat si numele noastre să insemne ceva in ziua de mâine. 
La mulți ani, maestre, mai completează Dicționarul scriitorilor români, este o carte, practic, niciodată sfârșită, numărul nu se poate opri la 366, pentru că ai nedreptăți multe condeie harnice.
 s.c. Ce frumos e aşa, când anii adună roade bogate  şi vremea e generoasă cu  oamenii dăruiţi, innobilându-i cu vârsta, aşa cum vinul vechi distilă cu trecerea timpului miresmele verii sublimându-le în esenţe tari,  spre bucuria unora şi altora care ne nimerim a fi, modeştii tăi cititori,  vremelnici părtaşi întru bucuria creaţiei adevărate....
Din suflet felicitări, gânduri dragi şi  îndeplinirea câtor mai multe proiecte scriitoriceşti  şi de care mai pofteşti, alături de muza inspiratoare care a înghiţit o ciocârlie... 

Andana CălinescuFelicitari, cu reala simpatie si prețuire!
Si eu am trecut partial prin biografia literara a anilor vechi (la 56 de ani lucrurile sunt diferite)
Sa va bucurati de venerabilitate si stima  meritata!
Horia DulvacGusti Doman:

Domnule Lazu, felicitări!
Sunteți un caz exemplar de scriitor. În sensul că ați debutat relativ timpuriu, dar n-ați ars etape, n-ați trecut peste ani oricum, așa cum se trece acum. V-ati scris și publicat cărțile nu fără peripeții, dar poate că nu e rău că a fost așa.
Vă doresc mulți ani cu sănătate, să puteți rotunji opera așa cum vă doriți și vă imaginați.
Al dvs., cu drag, DAD Felicitări pentru ce ai creat pînă acum, spor in viitor pentru ce vei mai face de acum încolo, mulți, mulți ani.
 LA MULTI ANI, Ioane! Cu drag, Augustin Țenu


Nicolae Ciobanu:

Fie ca să te/vă prind la cît mai multe şi valide cincinale, fie şi fără flori de laur actuale. Valoarea voastră nu poate fi decît ocultată de nonvalorile pe val.
Cu frăţească afecţiune, Culai. George Anca:
28 dec. (Acum 2 zile)

Nu te-ai schimbat.
S-or face filme si după romane.
Sărbătorească-ți-se viața în veac!


Daniel Corbu:
Felicitări! Bună inspirație!
Daniel C.


Liliana Nicolae:
Felicitari, domnule Lazu! Cine știe? Poate nepoții se vor bucura de drepturile de autor la filmele făcute după scenariile dvs... Mult succes in continuare și multă sănătate!
Sărbători fericite, Liliana NicolaeSă binecuvântăm îngăduința Domnului  pentru viață lungă și realizări! Felicitari!
Elena Armenescu  


La mulți ani, dragă Ioane și succese tot mai mari! Aceleași urări și distinsei tale Doamne.
Victoria și Ștefan Dimitriu


Tatiana Rădulescu:
Stimate Domnule Ion Lazu, Oportunitatile si succesul in literatură au la bază o strategie de pândă si seductie.. 
Si retrospectivele mele ( mentale ) despre acest subiect imi arata cat de credula si de ineficienta am putut fi.Titlul Panda si seductie l-am ales pentru ca sa va facasa radeti putin de absurditatea multor situatii prin care am trecut la o varsta frumoasa si plina de vigoare. Si totusi...
Macar sa ne ramana tenacitatea... chiar daca se considera a fi diabolica.
Tatiana Radulescu Dumitru Borțun:


Felicitări pentru toată cariera scriitoricească - atât pentru cea care a fost, cât şi pentru cea care nu a fost, fiindcă şi ea a fost plătită de tine cu lacrimi şi sudoare...
Vă doresc amândurora un an nou cât mai fast, plin de sănătate, de bucurii pentru suflet și de realizări spirituale. La mulți ani!
Titi


Ion Murgeanu:
Felicitări, prietene! ”Tu din tânăr precum ești / Tot mereu întinerești!”
IM


Magda Ursache:
Multi ani cu putere de scris si inspiratie maxima. Sa vi se implineasca toate asteptarile in 2015. 
magda u.
Viorel Dianu:

Te iubesc, Prietene, şi te felicit pentru tot ce ai făcut.
La mulţi ani sănătoşi, la fel de rodnici !
VDIon Filipoiu:
 Ioane dragule, aflat, şi eu, în pragul aniversării celor trei pătrare de veac de viaţă, îmi fac această "liniştitoare" dedicaţie :

                 Mi-a fost părul cum e corbul
                 Şi ca bradul falnic corpul ;
                 Azi, mi-e capul ca bumbacul
                Şi m-am gîrbovit ca dracul...

                Cînd mergeam, călcam cu fală,
                Faţa îmi era petală ;
                Astăzi, merg precum ologul
               Şi mi-e faţa ca zbîrciogul...


Doina Țetcu:
Draga Ionu,Sanatate sa fie, ca-i mai buna decat toate. In rest, veslie, condei sprintar si spirit de observatie atotcuprinzator. 
Cat despre ce fac altii cu ceea ce faci tu, asta-i treaba lor, tu fa-ti-o pe a ta mai departe spre bucuria noastra, a celor ce te citim, auzim, vedem.
Multi ani sa traiesti! Doina


Ion Turturică:
LA  MULTI ANI! distinse coleg, admirabil om de cultură, intelectual de rasă, scriitor de primă clasă...
Mă bucur din suflet de succesele Domniei  Tale...amintindu-mi cu mare plăcere și...nostalgie de ...inspiratele și...adaptatele versuri la starea noastră  studențească de atunci pe când incă nu...nu publicai......"noi când am venit pe lume intr-o zi/ geologi am zis cu totii că vom fi ? De atunci și până astyăzi nencetat / Geologia exclusiv am studiat..parca asa suna...Asta-i rostul vieții: sa fii geolog!"...
Îți doresc toate cele bune, multă sănătate, bucurii, satisfacții alături/impreună cu dsitinsa ta DOAMNĂ , cu familia ta...
Te imbrățișează cu prietenie ,
ion t

O idee: alătura Remember-ului poeziile apărute in Ateneu/dec. '64...cred că vor fi...savurate de toți prietenii tăi
it
 

Valentina Barbieru:
"La mulți ani!", domnule Ionu, la o așa frumoasă aniversare, 50 de ani de la debutul literar și 45 de la prima carte și de la premierea subiectului de film, 'Vestea'.

Eu vă doresc să primiti cât mai multe premii pentru activitatea dvs. literară neobosită și valoroasă în întregul ei.

Va imbrățisez! Cu bine,  ValentinaPassionaria Stoicescu:

Scuze! Am mari probleme cu computerul! Dar nici cu mine nu mi-e rusine!
Dragă Ioane,
Felicitări pentru minunile pe care le faci de-o viatza in literatură si artă! Soarta a fost bună cu tine: ti-a dat și o con-soartă pe măsură, să te ințeleagă, să te sprijine, să-ți fie Muză!
Va doresc un An Nou  cu sănătate, chef de viață si de scris, belșug in suflete si in casa voastră, iubire, pace si ințelegere, bucurii de la copii si nepoți si prețuire  si admirație, după cum binemeritați!
La mulți ani, la multe cărți, la mulți prieteni!
A voastră PassionariaHoria Gârbea:

La Mulți Ani cu debuturi continue!


Horia 


Remus Valeriu Giorgioni:
LA MULTI SI FERICITI ANI
 ... și numai realizări noi ... n-am ajuns încă să trăim din AMINTIRI!Felicitări pentru jubileu! Ce n-aș da să poată cineva să dea timpul înapoi cu jumătate de secol-… și să ne dam întâlnire  în Munții Lotrului, cât mai sus, ca să atingem cerul cu brațele. Si, calare pe un nour, să alergăm spre țara numită Fericire.La multi ani!
Ioan BARBUIubitule,
felicitări din suflet și cu tot sufletul pentru cei 50 de ani de carieră literară.
Este o onoare că avem in familie un unchi așa de special care ne-a povestit intimplari din viețile noastre făcîndu-ne să ne emoționam și in multe rinduri să plîngem de nostalgie . Cărțile tale ne-au făcut să ne cunoaștem mai bine unii pe alții si să  ne simțim mai uniti chiar dacă suntem  risipiți prin lume.
Minunată delectare, lectura multor povestiri și intimplări despre oameni și locuri, legende, obiceiuri, zicători, analogii, jurnale, călătorii,natură, reflexie etc.. Cu marele tău dar ne-ai bucurat cu amintiri si povestiri de tot felul imbogățindu-ne viețile si cunoștințele.
Pentru  mine reprezinți și ai reprezentat totdeauna un motiv de orgoliu si un exemplu de disciplină si valoare umană.
Conserv ca pe un talisman scrisoarea pe care mi-ai trimis-o de la Bocșa Montană, mesaj care cred, a avut darul să-mi schimbe viața in mai curat si mai frumos.
Sa ne trăiesti si să ne bucuri mereu cu frumusețea condeiului tău, scumpul meu naș Ionel.
 Cu drag, 
Georgeta

Va urma
Scriitorul zilei: Al. Marcu, n. 30 dec. 1894 - d. 27 febr. 1955

  
 
Viitorul mare italienist, traducător şi politician s-a născut la Burdujeni - jud. Botoşani, în familia unui feroviar;  a urmat cursurile primare în comuna natală, Colegiul Carol I din Craiova, cu bacalaureat  în 1914, apoi Literele şi Filosofia la Universitatea din Bucureşti, cu o licenţă din Dante, în 1919. După care devine bursier al Şcolii Române din Roma, 1923-1924, cu un doctorat la Universitatea din Florenţa. Revenit în ţară, va fi conferenţiar, apoi titular de italiană la catedra de la Litere din Bucureşti, înlocuindu-l pe fostul său mentor, Ramiro Ortiz -  şi totodată profesor universitar la Academia de Înalte Studii Comerciale. Înscris în PND al lui N. Iorga, a fost deputat de Soroca, în 1931, apoi îndeplineşte diferite funcţii de răspundere în Ministerul Educaţiei Naşionale, va fi ministru secretar de stat la Ministerul Propagandei, 1942-1944. Arestat în 1946, condamnat la 12 ani temniţă grea, a murit în spitalul închisorii Văcăreşti, la doar 60 de ani, spre marea pagubă a culturii noastre. Spre veşnica ruşine şi neiertare a Regimului care a distrus vechea intelectualitate din Interbelic.
A debutat în Viaţa Nouă, 1919 şi în timp a colaborat la cele mai importante reviste de literatură şi de lingvistică din ţară şi din străinătate, unde a publicat studii remarcabile, deschizând noi drumuri de cercetare comparatistă. Specializat în literatura şi cultura italiană, a făcut numeroase traduceri, inclusiv Divina comedie a lui Dante, dar şi Decameronul, dar şi din Machiavelli, din Goldoni; s-a concentrat asupra diferitelor aspecte privind epoca Renaşterii, publicând 5 volume pe această temă; a editat o Istorie a literaturii italiene, în 4 volume, din care nu a apărut decât primul, în 1944; a editat o antologie din poezia italiană contemporană, a scris un studiu despre critica italiană; a colaborat la nenumărate reviste de specialitate din ţară, din Italia, din Franţa, a iniţiat revista Studii italiene, care a fiinţat între anii 1934-1944; a iniţiat studierea literaturii italiene începând de la Dante şi Petrarca şi până la marii scriitori din stricta contemporaneitate: Pirandello, D Annunzio, Papini, Bontempelli, Croce, a studiat influenţele, interferenţele, paralelismele dintre literatura noastră şi cea italiană. 
De-abia în 1984 sunt reeditate unele dintre lucrările sale.
Opera:   Dante şi spiritul latin, 1919;• Un pittore romeno all'Academia di S. Luca. Giorgio Tattarescu, Roma, 1923;• Romanticii italieni şi românii,  1924;• Solitudine romena,  1924;• V. Alecsandri şi Italia, 1927; • L'Italia in cerca della latinita dei Romeni,1927;• Un prieten uitat: G.V. Ruscalla, 1927;• V. Alecsandri e l'Italia, Roma, 1929;• Un student român la Pisa şi Paris către 1820: Simion Marcovici,  1929;• Romantismul italian, 1929;• Athenes ou Rome? A propos de l'influence italienne en Roumanie vers 1820, Paris, 1930;• Cavour şi Unirea Principatelor,  1930;• Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a România (1848-1877),  1930;• Date ce ne privesc, în autobiografia contelui I. Morsigli,  1931; • Tattarescu, 1931;• Mentorul studenţilor moldoveni de la Torino (1860-1861), 1934;• Simion Bărnuţiu, Al. Papiu-Ilarian şi Iosif Hodoş la studii în Italia. Cu documente inedite, 1935;• Curs despre Dante şi Petrarca,  1935-1936;• O legiune italiană în Transilvania. 1849,  1935;• Statele Unite ale Europei în programul lui Carlo Cattaneo (1801-1869), 1936;• De la Torquato Tasso la Eminescu, Bucureşti, 1937;• Itinerar adriatic,  1937;• Un pedagog din Renaştere: Vittorino da Peltre, Bucureşti, 1937;• Torquato Tasso în romantica românească, I, 1937;• Dante în „Ţiganiada" lui Budai-Deleanu,  1938;• Epica Renaşterii, 1938;• Cuvinte despre Italia, 1939;• Figuri feminine din Renaştere, 1939;• În Dalmaţia, Craiova, 1939;• Ugo Foscolo, 1939;• Il Rinascimento romeno e l'Italia in cerca della latinita dei Romeni,  1940;• Arqua -Petrarca,  1940;• Realitate şi artă în Renaştere,  1941;• Aspecte italiene, 1942;• Valoarea artei în Renaştere,1942; ediţie îngrijită şi introducere de Al. Balaci, prefaţă de Manole Neagoe,  1984;• Letture scelte dalie origini ai giorni noştri,  1943;• Momente de artă şi cultură în România, 1943;• Istoria literaturii italiene, I,  1944.
Citeşte mai mult: http://www.crispedia.ro/Alexandru_Marcu
http://www.orizonturiculturale.ro/ro_studii_Veronica-Turcus-despre-Alexandru-Marcu.html
Poezia zilei: Ion Bănuţă, n. 7 nov. 1914 - d. 30 dec. 1986

Mi-e dor de ea

Mi-e dor de ea ca nimanui
Ca unui vechi nomad de drumul lui
Port rani adânci în ochi si-n trup,
Vesmintele de-argint le rup.

Astept trecutele iubiri,
Conturul bratelor subtiri
Si parul amintind de ploi,
Si vechea urma din noroi.

Dar urma ei s-a sters demult
De cine azi sa prea-ascult?
De vântul ce-mi închide usi
De greieri sau de carabusi?

Mi-e dor de ea ca nimanui
Ca unui vechi nomad de drumul lui
Port rani adânci în ochi si-n trup,
Vesmintele de-argint le rup.

(din Olimpul diavolului, 1968)
 *

Născut la Siliştea-Argeş, dintr-o familie de ţărani, devine muncitor la Atelierele Griviţa, apropiindu-se de mişcarea comunistă. După 23 August, parvine la posturi din sistemul activist, redactor la Lupta CFR, la alte publicaţii ale partidului, între timp urmând cursurile facultăţii de filosofie. Devine Directorul nou înfiinţatei ESPLA, pe atunci una dintre puţinele în ţară, strict controlată de culturnici şi de cenzură. Din 1969 este transferat la ziarul Albina, iar ESPLA se desparte în 4-5 edituri divers profilate.
Temperament echilibrat, deschis, pliat pe lumea subţire în care dorea să fie luat în seamă ca poet, se făcea simpatizat; participa cu bună mină la manifestări literare, lansări, comemorări. Debutase încă în 1946 cu Cetatea tăcerii, revenind în 1956 cu Izvoare, iar din 1960, cu La hotarul dintre lumi îşi găseşte ritmul, publicând la 2-3 ani noi volume de poezii: Am rechemat iubirea, 1962, Scrisoare către anul 2000, cu o onorabilă primire din partea criticii literare, Lacrima diavolului, 1965, volum ce deschide o succesiune de "Panorame", şase la număr, apărute până în 1975. Un vers ce-mi vine în minte, din Ion Bănuţă.Olimpul diavolului: "Ce frumoşi sunt hoţii când îi fură caii!"
I-am pus o placă memorială pe faţada imobilului din Şipotul Fântânilor,nr. 1, la intrarea în Cişmigiu. În blocul vecin, locuia Radu Tudoran, beneficiar şi el al unei placi de marmură; iar vis-a-vis, neştiut de nimeni, filosoful Petre Ţuţea. Mai târziu, când i-am depistat adresa, deja se tăiaseră fondurile pentru această acţiune.


Alţi scriitori:
G. Magheru, n. 17 decembrie 1892 - d. 17 august 1952.
Ion Păun, m. 1894
Ion Lazu - O pagină de Jurnal, 2004


4 decembrie. Mai am cîteva pagini şi termin corectura Sălbaticul. Au ieşit la listare 415 pagini, cu unele eliminări făcute de mine şi de Lidia.
A fost Gelu în ţară, am vorbit mai multe, se vede că nu are un prieten foarte apropiat cu care să poată vorbi de toate. Se bucură că am scris Ruptura, i-a plăcut în mod deosebit. Gică Şerban ne prezintă situaţia Geta-Doru şi pe cea Gelucu-Veronica. Nepotul stă în apartamentul Georgetei însă nu achită întreţinerea. Se plînge că „nu are spate” (?!) Iar V. nu e căsătorită pentru că, cică, nu au bani de nuntă. Dar nuntă le trebuie lor sau căsătorie la primărie?! Ca să poată cere drepturi de ajutor social, pentru copil, etc. Stau la Pîrliţi, dar nu are buletin, deci nici mutaţie.
Miercuri lansare Liliuţa, la Sala Oglinzilor, prezentată de Lazu, Ţone şi Abăluţă. Basarabeanca mea, foarte încântată, la acest debut întârziat, însă convingător.
Ieri am procurat Luceafărul cu cronica lui Ion Murgeanu la Ruptura. O citesc de cîteva ori, deşi o citisem şi pe calculator. Un om care surprinde cu exactitate intenţiile autorului, asta te face să gîndeşti mai departe, pe direcţiile în care merseseşi. Lidiei îi place foarte mult. I.M îmi spune că a scris şi o cronică la romanul lui Dianu. Impresionat de drama bietului tată.

Ţara bogată prăseşte oameni leneşi. Ţara săracă îi constrînge să scoată ceva şi din piatră seacă.
(Din Gândirea înceată, jurnal 2000-2005, în manuscris)
Va urma