miercuri, 2 noiembrie 2011

La Sala Oglinzilor, lansare de poezie băcăuană

ion lazu: La Sala Oglinzilor, lansare de poezie băcăuană

La Sala Oglinzilor, bucureştenii Radu Cârneci şi Florentin Popescu au fost gazdele unei lansări de poezie băcăuană. Mai întâi a fost vorba despre cartea de poezii a dlui Dumitru Brăneanu (în fapt o antologie, Pelerin la templul cuvântului, reunind poezie de iubire în stil neoromantic dar şi cu tematică religioasă, într-o serie ce va însuma 100 antologii de autor - proiect european al Universităţii Petre Andrei din Iaşi), secondat pentru această ocazie specială de poetul şi eseistul Calistrat Costin, preşedintele Filialei Bacău a USR (înfiinţată în 2002 şi având în acest moment nu mai puţin de 85 membri) şi de prof. Grigore Codrescu, critic literar – un „critic incomod”, de-ar fi să ne luăm după titlul celei mai recente culegeri de cronici literare ("poezia religioasă a lui D.B. este pendularea între aspiraţia spre absolut şi tristeţea de a trăi în material..."; identifică la autor o "formulă de scriere"), de dna Carmen Mihalache, redactor-şef al revistei Ateneu, în noua sa formulă redacţională, de prozatorul Dan Perşa (exorcizarea răului "în florile albe de cireş"), şi de tinerele poetese Loredana Dănilă şi Tincuţa Horonceanu Bernevic, ambele membre ale numitei Filiale scriitoriceşti şi care, la un moment dat al desfăşurării de forţe din provincie, ne-au oferit un scurt recital din creaţia lirică proprie: Suflet de rezervă, Rugă ) din volumul Suflet de rezervă) şi respectiv: Două jucării (din volumul Strigătul ca o punte).
Pentru această ocazie Sala oglinzilor( care din păcate  prea adesea îşi etalează scaunele goale), fiind pe măsura numărului de invitaţi, atât dintre dâmboviţeni cât şi din Bacău, am remarcat prezenţa următorilor co-breslaşi: Lidia Lazu, care la un moment dat a citit două dintre poeziile volumului lansat, Ioana Stuparu, Floarea Ceapoiu, Tatiana Rădulescu, Ioana Sandu, Petru Solonaru, Cristina Petcu, Monica Mureşan, Florin Costinescu, Corneliu Bordeianu, Victoria Milescu, Nicolae Grigore Mărăşanu, Firiţă Carp, Veronica Bârlădeanu, Ştefan Mitroi, Mihai Antonescu, Vasile Mustaţă, Raluca Tudor, Ion Filipoiu, Ioan M. Alexandru, Dan George Enache etc.
Au rostit alocuţiuni, în alternanţă, susţinându-se şi completîndu-se prieteneşte, pentru transmiterea unui mesaj de solidarizare întru poezie, cu bune aprecieri pentru poetul lansat: Radu Cârneci (menţionând şi aşteptata antologie în 14 volume a lui Dan Verona din poezia religioasă universală, după o altă antologie pe aceeaşi temă, a Magdei Ursache), Florentin Popescu, Calistrat Costin, Grigore Codrescu, Dan Perşa, Carmen Mihalache, red.-şef Ateneu şi încheind cu autorul însuşi, despre care aflasem deja că a publicat în răstimp de doar câţiva ani nu mai puţin de 7 volume de poezii, începând cu "Suntem fiii acestui timp etern", continuând cu "Însemnări de pe acoperişul vieţii", cu "Vară târzie", şi până la antologia "Pelerin la templul cuvântului"; că este vicepreşedintele Comitetului de Cultură al Judeţului Bacău şi că este un factor activ în susţinerea unui număr impresionant de activităţi culturale, într-un oraş precum Bacăul, cândva reprezentând marginalitatea, descurajanta provincie, iar în prezent un oraş în plină efervescenţă culturală, în cele mai diverse  forme de manifestare: reviste literare, edituri, filarmonică, teatru, arte plastice, universitate, festivaluri naţionale şi internaţionale. S-a făcut referire (Florentin Popescu) în mod special la recentul festival-Colocviu Bacovia-130, cu participarea unui număr de peste 100 scriitori din regiune şi din toată ţara. S-a subliniat faptul că îndeosebi au fost benefice eforturile dlui Radu Cârneci, care a reînfiinţat revista Ateneu (1964), asigurându-i un colectiv redacţional de excepţie (Bălăiţă, Genaru, Romanescu, Adam, Sabin, Gane etc), apoi s-a implicat în ridicarea monumentului Bacovia, operă de referinţă a sculptorului genial Constantin Popovici, dezvelit cu ocazia celebrărilor din 1971, ceea ce a însemnat prima lansare în mare forţă, (inclusiv cu reconoaşterea sa unanimă)  în România a unui poet de talie naţională şi de valoare europeană.
Soareaua literară s-a încheiat cu un recital din lirica poetului lansat, viu aplaudat, al actriţei Doina Ghiţescu, în ultima vreme nelipsită de la astfel de manifestări, precum sublinia (la fel de inevitabilul) Florentin Popescu. Cu  autografe smulse poetului Dumitru Brăneanu şi cu bune promisiuni pentru continuarea acestor întâlniri scriitoriceşti dintre „provonciali” şi bucureşteni.
Poezia zilei

ion lazu: Cearcăn
      Sculptorului Constantin Popovici

S-a lărgit cearcănul
Tristeţii prin care mă uit
Mai adânc decât leagănul
Din ani de demult.

Cearcăn vânăt ca vineţişul
Primeşte-mă-n leagăn la tine
Şi cândva mă aruncă-n frunzişul
Galaxiei miloase vecine.

(din volumul Muzeul Poetului, 1981)