vineri, 26 septembrie 2014

Scriitorul zilei, Dumitru M. Ion, n. 26 sept. 1947
         

  Fiul unui preot din Brăteşti - Muscel, a început o şcoală de meserii, a continuat cu liceul Negru Vodă din Curtea de Argeş (1962-1967); a venit la Filologia din Bucureşti pe care a schimbat-o cu Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, Facultatea de critică de teatru, film şi TV, absolvită în 1971. Nu a fost niciodată angajat, însă a avut colaborări şi rubrici permanente de critică teatrală.
Debutase în 1960, într-un ziar local, a redebutat cu succes în Luceafărul şi în Gazeta literară, trecând memorabil prin Cenaclul Nicolae Labiş, condus de Eugen Barbu, care l-a promovat pe adolescentul poet şi şi l-a revendicat apoi. Criticii l-au încadrat în lirica balcanică, pe filiera Anton Pann-Ion Barbu, apoi evoluţia liricii acestui poet, lansat din vremea liceului şi semnând ca la catalog, a prilejuit reconsiderări: neoexpresionism, onirism, ezoterism; în fapt, adorbările poetului s-au schimbat mai ales cu volumul Ioan Metafora, editor Mircea Ciobanu; volumele lui D. M. I. capătă de-acum coerenţă, sunt atent construite, valorificând superior stilul îndelung elaborat, cu asociaţii de cuvinte care uneori scot scântei şi impresionează. Un poet care a trăit numai pentru scris. Fantezia debordantă, scriitura proteică, multifuncţională, dovedind perfecta stăpânire a celor mai noi tehnici scripturale, asociaţiile de idei neaşteptate, incitante, fac bună impresie în textele de proză, în cele adresate copiilor.
În Istoria critică nu este măcar pomenit; Marian Popa îi acordă 3 coloane şi jumătate, cu analiza evoluţiei realizate de la un volum de poezie la următorul. Numeroase premii de poezie, naţionale şi internaţionale.  Un poet singular, poate chiar un poet exemplar, cu vocaţia multiculturalităţii - cum rar se află în România.
Opera lirică:  Iadeş,  1967; Vânătorile, Bucureşti, 1969; Farfurii zburătoare,  Bucureşti, 1969; Balcanice. 100 balade, Bucureşti, 1970; Pastele cailor, 1970; Templul otrăvii, 1970; Poeţii de douăzeci de ani (Covor românesc), 1972; Fals tratat de vânătoare, 1973; Povestea minunatelor călătorii, 1973; Sir şi Elixir,  1973; Orgolii, 1973; Culoare şi aromă. Melanholii,  1974; Imnuri, 1974; Vânătoare de tigri în Sakartvelo, 1976; Meteoritul care a uitat să cadă, 1977; Elfi la Brusa, 1979; Vânătorile, postfaţă Al. Condeescu, 1981; Babilonul, 1981; Scribul şi închipuirea, 1984;  Ioan Metafora,  1986 ; Faraonul,  1996; Evanghelia după Ioan Metafora, 1997.
Proză: Paştele cailor, 1970, Povestea minunatelor călătorii,  1973, Vânătoare de tigri în Sakartvelo, 1976, Elfi la Brusa, 1979, Babilonul, 1981, Scribul şi închipuirea, 1984 pendulează între lirism, fantastic, parabolă, eseu, reportaj.
A mai publicat proze, poezii, teatru pentru copii şi traduceri din lirica poeţilor spaţiului balcanic, dar şi din zona caucaziană, fiind vorba despre zeci şi sute de poeţi, inclusiv câteva antologii: din poezia gruzină, 1979, din poezia chineză, 1980, cu o amplificare a lucrării, în două volume, 1995; din limba armeană, 1981, din cea georgiană, 1985, din macedoneană, 1990. A tradus nenumărate cărţi din română în limbi de circulaţie europeană. Un total de peste 60 volume de traduceri în şi din româneşte. Mă întreb dacă nu e vorba de un record... A înfiinţat fundaţii culturale, a condus Şcoala de poezie de la Curtea de Argeş, a asigurat desfăşurarea unor largi forţe lirice internaţionale în apreciatele Nopţi de poezie de la Curtea de Argeş, editând antologii ale acestor manifestări.

Citeşte mai mult:  http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_M._Ion
 http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=325:spectacolul-literaturii&catid=75:revista-arges-decembrie-2006&Itemid=112
 http://www.crispedia.ro/Ion_M__Dumitru

                      
Poezia zilei, Dumitru M. Ion

***
Minunile noastre-aburind în cuvinte
Peste gorganele vechi ceartă-oseminte:
Boabelor grase de porumb le dau dinţii
Acolo, în luturi, unde beau apă prinţii.
Zamolxe în grâu ochii albaştri şi-i ţine -
Numără orele câmpului în poamele bune;
Certuri lungi, de sănătate şi de culori
Curg prin şiştare de fulger din nori.
Pe Bărăgan arde un abur de pâine de casă
Fiinţe-n fiinţe sămânţa îşi lasă -
Oamenii trec de la o margine-a humii,
Le scârţâie-n vorbe cumpăna Lumii.
Când merg peste câmp cu femeile grele,
Neamul se-nduplecă şi cântă în ele.
(din Iadeş, 1967)

Vânătorile sincere

Cobora un zeu tânăr şi beţiv
Cu lumânările din era cunoaşterii,
El era vraciul dintr-un neam de efebi
Care făceau prăpăd în lumea urâţilor.
Mă-aşeza pe un pat de mâl ca pe-o sămânţă,
Şedea cu genunchii pe duhul meu
Şi striga că vede ce boală am.
Apropiaţi-vă, le spunea dobitoacelor -
Vedeţi banul acela care mişcă în el?
Se-ncruntau, trimiteau soli să-mi vadă inima -
Numai aşa putea trăi omul sănătos.
Dar prin minunea care mereu ne ocoleşte
Rămânem pe dealurile noastre
Să râdem şi să plângem
De sărbători.
(din Vânătorile, 1969)
 


Alţi scriitori:
Dan Bottan. 26 septembrie 1907  - d. 13 ianuarie 1958
Cleopatra Lorinţiu, n. 1957
Dan Duţescu, m. 1992


Ion Lazu: Calendarul scriitorilor români - Cuprins

Scriitorii din Calendar:
IANUARIE  (pag. 5):1.Vasile Băncilă / Emil Brumaru; 2.Aron Cotruş; 3.Alfred Margul Sperber; (Valeriu Bârgău); 4. Nora Iuga; 5.D. Ciurezu (Leo Butnaru); 6.Ionel Teodoreanu (Ion Minulescu); 7.Mircea Sântimbreanu (Ştefan Baciu); 8.Lucian Vasiliu; 9. H.Y. Stahl (Ioana Ieronim); 10.Tudor George; 11.Leonid Dimov; Eugeniu Speranţia; 12.Aura Christi; 13.Dan Botta; Gh. Izbăşescu; 14/15. Mihai Eminescu; 16.Aurel Dragoş Munteanu; 17.Mateiu I. Caragiale; Sorin Titel; 18.Nicu Caranica; 19.Artur Enăşescu; 20.Nicolae Ioana; 21.Petru Creţia; 22.Valeria Sadoveanu (Nicolae Caratană); 23. Ileana Mălăncioiu; 24.Victor Eftimiu; 25.Ion Hobana (Radu Ulmeanu); 26.Pan M. Vizirescu (Ion Lazu); 27.Ion Buzdugan; 28.Martha Bibescu / Șerban Codrin; 29.Gh. Brăescu (Mihai Moșandrei); 30.I.L. Caragiale; 31.Nicolae Velea (Mircea Micu);
FEBRUARIE : 1.N. Breban; 2.I.M. Sadoveanu; 3.Ioan Flora; 4.Dora D’Istria / Denisa Comănescu; 5.Virgil Ardeleanu; 6.Ion Negoiţescu (Adrian Maniu); 7.Florin Mugur; 8.Al. Philippide; 9.Andrei Pandrea; 10.Mariana Marin; Constant Tonegaru; 11.Pericle Martinescu; 12.Banu Rădulescu, 13.Otilia Cazimir; 14.Mihai Cantuniari; 15.Petre Stoica; 16.N. Carandino (Ilie Constantin); 17.Mihai Ursachi; 18.Radu Albala; 19.Liviu Ioan Stoiciu / Marin Sorescu; 20.Eugen Barbu; 21.Timotei Cipariu; 22.Tudor Muşatescu; 23.Eta Boieriu; 24.Ov. Cotruş; (Horia Bădescu); 25.Corneliu Buzinschi (Mihai Elen / Marian Drăghici); 26.B.P. Hasdeu (Viorel Sâmpetrean); 27.Al. Rosetti Ion Horea; 28.Şt. Ciobanu; 29.Albert Kovacs;
MARTIE: ; 1.Alecu Ivan Ghilia (Gh. Asachi); 2. Radu Gyr / Vlad Neagoe; 3.Emil Giurgiuca; 4.A.E.Baconski; 5. H.P. Bengescu; 6.Ben Corlaciu; 7.Virgil Gheorghiu; 8. Radu Tudoran (Dimitrie Stelaru); 9. Mircea Eliade; 10.D.Caracostea; 11. Ion Pillat; 12. C. Chiriţă; 13. Romulus Rusan; (Al. Busuioceanu); 14. Alexei Mateevici; 15. Tudor Măinescu; 16.  Bujor Nedelcovici;17. Al.O. Teodoreanu; 18. Ioana Postelnicu; 19. Ion Barbu; 20. G. Topârceanu / Marius Robescu; 21. Mircea Zaciu / Ioan Moldovan; 22. Mihail Dragomirescu / Valeriu Cristea / Virgil Gheorghiu; 23. Romulus Cioflec; 24. Dinu Ianculescu; 25. Ana Blandiana; 26. Felix Aderca / Al. Ciura / Ioana Crăciunescu; 27. Pompiliu Marcea; 28. Daniel Turcea; 29. Constanţa Buzea (Lidia Lazu); 30. Victor Ion Popa; 31. Nichita Stănescu / Ticu Archip;
APRILIE (pag.274): 1. Octavian Goga ; 2. Magda Cugler Poni; 3. Damian Stănoiu / Florentin Popescu; 4. Vintilă Horia / Valeriu Ciobanu; 5. Romulus Vulpescu; 6. Daniel Corbu; 7. Al. George / Nichita Danilov; 8. Panait Cerna; 9. Al. Kiriţescu (Mihu Dragomir); 10. Horia Gane; 11. Virgil Mazilescu; 12. Marcel Petrişor (C.D. Zeletin); 13. Al. Lungu; 14. Daniela Crăsnaru; 15. Anta Raluca Buzinschi (Emil Oanţă); 16. Panait Istrati / Gh. Grigurcu; 17. G. Bălăiţă / Ion Vinea; 18. Ştefan Ioanid (Ion Murgeanu); 19. Calistrat Hogaş; 20. Adrian Maniu; 21. Adi Cusin; 22. Ion Ghica; Basarab Nicolescu / Veronica Micle; 23. Gib I. Mihăescu / Mircea Ciobanu / Oct. Soviany; 24. Cezar Ivănescu; 25. Liviu Antonesei; 26. Şt.Aug. Doinaş; 27. I.H. Rădulescu; 28. Ov.S. Crohmălniceanu; 29. Gh. Tomozei / George Astaloș; 30. Matei Alexandrescu;
MAI: 1. Mihai Ralea  (Ion Vatamaniuc); 2. G. Bariţ / G. Ţărnea; 3. Sidonia Drăguşanu; 4. Dragoş Vrânceanu; 5. G. Uscătescu; 6. Laurenţiu Ulici / Lucian Blaga; 7. G. Ciprian  (Lucian Blaga; G. Topârceanu); 8. P. Dumitriu; 9. Ion Iovan (Lucian Blaga); 10. N. Tzone  / Şerban Codrin; 11. Gh. Istrate; 12. Jean Bart; 13. Mircea Ciobanu; 14. Camil Petrescu / Ana Calina Garaș; 15. Petru Ursache; 16. Titus Popovici (Florin Costinescu); 17. Geo Dumitrescu; 18. Aurel Covaci; 19. H. Bonciu; 20. Geo Şerban; 21. T. Vianu / Ileana Vulpescu / T. Arghezi / Ștefan Dimitriu;  22. Vasile Andru / G. Bacovia; 23. Iordan Chimet; 24. Victor Felea / Ion Caraion; 25.  H.Y. Stahl / Eugen Simion / Adrian Popescu; 26. Ov. Papadima / Cezar Baltag; 27. Tudor Ţopa; 28. Anişoara Odeanu; 29. Stan Velea; 30. Marcu Beza / Ion Sofia Manolescu; 31. Onisifor Ghibu;
IUNIE: Mircea Cărtărescu; 2.  Romulus Guga; 3. Anatol Ciocanu; 4. Vasile Vlad; 5. Gh. Lazăr; 4. N. Iorga / Felix Sima; 7. Ion Murgeanu (Ion Lazu); 8. Gelu Ionescu / Cristina Tacoi; 9. Ov. Densusianu / Mariana Filimon; 10. Al. Busuioceanu; 11. Ion Andreiţă; 12. Irina Mavrodin; 13. Paul Miron; 14. Ion Petrovici (V. Alecsandri); 15. Mihai Eminescu; 16. Şt. Agopian / Dan Culcer; 17. Victor Papilian; 18. Al. Călinescu; 19. G. Călinescu; 20. Emil Cioran; 21. G. Ivaşcu; 22. Şt.O. Iosif; 23. Ilarie Chendi / Valeria Grosu; 24. Dinu Flămând / Bujor Voinea; 25. Şerban Cioculescu / Emilian Galaicu Păun; 26. P. Pandrea / Ioan Viștea; 27. Emanoil Bucuţa; 28. I.D. Sârbu; 29. N. Bălcescu / V. Alecsandri / Aurelian Bentoiu; 30. Dorin Tudoran; 

IULIE: 1. Basil Munteanu / Dan Verona; 2. Octavian Paler; 3. Zeno Ghiţulescu / Ioana Dinulescu; 4. Haralamb Zincă; 5. Liviu Petrescu / Al. Oprea / Bogdan Ghiu; 6. Gabriela Negreanu; 7. Ion Vinea; 8. Angela Marinescu; 9. Tatiana Nicolescu / Elisabeta Isanos; 10. Radu Brateş / Ion Murgeanu; 11.Radu Enescu / Sânziana Batişte; 12. C. Noica; 13. L.M. Arcade; 14. T. Arghezi; 15. N. Dabija; 16. Eugen Lovinescu / Caius Dragomir / Petre Tănăsoaica; 17. Aug. Treboniu Laurian; 18. Micaela Ghiţescu; 19. C. Ţoiu; 20. Liviu Damian; 21. Mircea Cojocaru (Ion Caraion); 22. I.I. Mironescu / Ana Blandiana; 23. Aurel Sasu / Ştefan Ioanid; 24. Emil Botta; 25. Mihail Codreanu / Vladimir Beşleagă; 26. Cezar Baltag; 27. Marcel Gafton / Pan Izverna; 28. Valeriu Filimon / Dominic Stanca; 29. N. Steinhardt / C. Buzea; 30. Mihail Celarianu; 31. Tita Chiper / Miron Cordun;
AUGUST (pag. 657): 1. I. Valerian / Radu Cange; 2. Pavel Dan / Gellu Naum; 3. Cornel Ungureanu / G. Astaloş; 4. Veronica Micle; 5. Marin Preda; 6. Cezar Ivănescu; 7. Horia Lovinescu / Ion Zamfirescu / Linda Maria Baros; 8. Saşa Pană / Cella Delavrancea; 9. Florin Mihăilescu / Radu Anton Roman; 10. Dan Laurenţiu / Ioan Viștea; 11. Teodor Mazilu / Dan Laurenţiu; 12. Nicuţă Tănase  / Marta Petreu; 13. I. Lăncrănjan / Oct. Soviany; 14. Mircea Ghiţulescu / G. Astaloş; 15. Ion. Chinezu / Marcel Mihalaş; 16. Virgil Ierunca / Ion Gheorghe; 17. G. Magheru; 18. Sorin Alexandrescu / Virgil Mazilescu; 19. D.R. Popescu; 20. Zoe Dumitrescu Buşulenga / Valeriu Ciobanu; 21. Eugen Jebeleanu; 22. Al. Piru; 23. Paul Everac; 24. Mircea Iorgulescu; 25. Romulus Dianu; 26. Ion Simuţ / Mariana Ionescu; 27. Eusebiu Camilar; 28. Marin Mincu; 29. G. Mărgărit / Dumitru Augustin Doman; 30. Al. Protopopescu; 31. Radu Petrescu;
SEPTEMBRIE: 1. C. Buzea / Ion Mircea; 2. Al. Paleologu; 3. Antim Ivireanul; 4. G. Bacovia / Cornelia Maria Savu; 5. Adrian Marino / Andrei Ciurunga; 6. Damian Necula / Mioara Cremene; 7. Camil Baltazar; 8. Şt. Bănulescu / Gh. Izbășescu; 9. Dana Dumitriu / Lucia Negoiţă; 10. Mihail Sabin; 11. I. Frunzetti / Mihai Gălăţanu; 12. I. Agârbiceanu; 13. Sanda Movilă; 14. Gh. Schwartz; 15. Marian Popa; 16. Ioan Alexandru / Aurel Dumitraşcu; 17. Maria Urbanovici / Lidia Lazu; 18. Stelian Filip; 19. Cella Serghi; 20. Iorgu Iordan; 21. Ion Băieşu; 22. Alice Botez; 23. Costache Olăreanu; 24. Corneliu Omescu; 25. Octav Botez / Ion Th. Ilea; 26. D. M. Ion; 27. Gr. Hagiu; 28. Valeriu Râpeanu; 29. Ernest Verzea; 30. Mihail Săulescu;
OCTOMBRIE (pag. 863): 1. Al. Miran; 2. Paul Goma / Petru. Ursache; 3. Matei Gavril; 4. G. Astalos; 5. Ioanid Romanescu; 6. Petre Ţuţea / Simona Grazia Dima / Dragoş Morărescu; 7. Livius Ciocârlie / Bazil Gruia; 8. G.M. Zamfirescu / C. Abăluţă; 9. Emil Manu; 10. C. Nisipeanu; 11. Al. Sahia; 12. Agatha Grigorescu Bacovia; 13. V. Voiculescu / Gellu Dorian; 14. Victor Kernbach / Vasile Petre Fati; 15. N. Jianu / Radu Cârneci; 16. Simion Mehedinţi; 17. Ştefana Velisar Teodoreanu; 18. Mihail Sebastian; 19. Ion Iuga; 20. Ioan Grigorescu; 21. Tudor Pamfile; 22. D. Panaitescu Perpessicius / G. Bacovia; 23. Aurel P. Bănuţ; 24. Cornel Moraru; 25. Dimitrie Popovici; 26. Dimitrie Cantemir; 27. Bogdan Amaru; 28. Andrei Ciurunga; 29. Ştefan Baciu; 30. Barbu Solacolu / Aurel M. Buricea; 31. Duiliu Zamfirescu;
NOIEMBRIE: 1. N. Davidescu; 2. Gh. Şincai / Anton Pann; 3. Paul Cornea / Al. Ecovoiu; 4. Traian Chelariu / Sânziana Batişte; 5. Mihail Sadoveanu / N. Crevedia; 6. Alex. Ştefănescu / Al. Mitru; 7. Mihai Şora (Lidia Lazu)/ Paul Georgescu; 8. Ion Brad; 9. Ion Codru Drăguşanu / Teohar Mihadaş; 10. Ovidiu Genaru; 11. Ion Trivale / Cornelia Ştefănescu; 12. Mircea Nedelciu; 13. Gh. Asachi / D. Stălinoae/ Eugen Ionescu; 14. Ion Cocora / Zigu Ornea; 15. Al. Ciorănescu / Ion Ciorănescu; 16. Miron Cordun / Laurenţiu Fulga; 17. Magda Isanos / G. Murnu; 18. I.L. Postolache; 19. Dinu Pillat / Al. Vlahuţă / Sorin Mărculescu; 20. Mihai Beniuc / G. Tutoveanu; 21. Anghel Dumbrăveanu / C. Crişan; 22. V.A. Urechia / Iulian Vesper; 23. Petru Comarnescu / Ury Benador; 24. Ionel Pop / Ion Sofia Manolescu; 25. Gr. Alexandrescu; 26. D. Murăraşu / Vladimir Streinu; 27. Liviu Rebreanu; 28. Eugen Negrici / Cornel Regman; 29. Simion Stolnicu / N.D.Cocea; 30. Paul Zarifopol / Ioan Missir;
DECEMBRIE: 1. Miron Costin / Cezar Petrescu; 2. N. Labiş; 3. Mara Nicoară / D. Alexandru; 4. N. Cartojan; 5. V. Baghiu; 6. Aurora Cornu / N. Baltag; 7. N. Gr. Mărăşanu / Gabriela Creţan; 8. Radu Voinescu / Vladimir Udrescu; 9. Gh. Glodeanu / Marin Sorescu; 10. Ion Luca / G. Bacovia; 11. Lucian Dumbravă / Liviu Ioan Stoiciu / Dan Simonescu; 12. Marin Bucur; 13. Mitropolitul Dosoftei / Nichita Stănescu; 14. I.Al. Brătescu-Voineşti / Gaby Michailescu; 15. A. De Herz / Petru Solonaru; 16. Ov. Constantinescu / I.Al. Vasilescu-Valjan / Liviu Pendefunda; 17. Felicia Marinca / I.A. Bassarabescu / Pan Izverna; 18. Ilarie Voronca / Teodor Scarlat / Victoria Milescu; 19. Florenţa Albu / Arcadie Donos; 20. Magda Ursache; 21. Ada Orleanu / Dan Laurenţiu; 22. Nichifor Crainic / Virgiliu Monda / N. Labiş; 23. Radu Ionescu; 24. Gh. Vodă; 25. Horia Deleanu / Tristan Tzara / Emil Brumaru; 26. Neagu Rădulescu / Leonida Lari, 27. Lazăr Iliescu / Ion Schinteie; 28. Ioana Em. Petrescu / Theodor Damian; 29. Radu Popescu; 30. Al. Marcu / Ion Bănuţă; 31. Ion Creangă / Iacob Negruzzi.
NOTĂ: La rubrica Alți scriitori, am dat cu italice numele celor despre care am scris în alt loc din acest Calendar, fie că e vorba de data nașterii sau a dispariției.
Până când această lucrare (apărută pe hârtie într-un tiraj modic, se înțelege...) va putea fi descărcată de pe online, informațiile pot fi obținute scriind pe Google numele care vă interesează, de exemplu: ”Scriitorul zilei, Ion Caraion”; sau ”Poezia zilei: Dumitru M. Ion”.  Marele câștig al navigatorilor pe net fiind acela că vor avea mai multe imagini, toate color - ceea ce pe hârtie nu s-a putut realiza, desigur din cauza modestelor mijloace financiare...
Mulțumesc pentru atenția iubitoare acordată Literaturii române și actanților ei.
Devotat, Lazu.ion lazu: fotografii...Citadine, II 


Fotografii...