sâmbătă, 11 octombrie 2014

11 octambrie: Al. Sahia, n. 9 oct. 1908 – d. 12 aug. 1937
Fiu la unei familii de ţărani înstăriţi din jud. Călăraşi, începe liceul militar din Craiova, renunţă şi termină liceul, se înscrie la Universitate, dar va renunţa spre a se retrage ca monah la Cernica, cum o făcuse cândva şi Arghezi; după un an părăseşte şi viaţa monahală, activând ca ziarist, reporter şi iniţiator de reviste: Bluze albastre etc.. A avut orientare de stânga, pro-comunistă, s-a afiliat PCR în ilegalitate şi a efectuat o vizită în URSS, scriind o carte în care elogiază realizările sovietice, în totală contradicţie cu Panait Istrati, care cu 6 ani mai devreme scrisese o demascare virulentă a realităţilor teribile din Rusia comunistă: Spovedania unui învins..  Tovarăşul de drum, Al. Sahia, îl admonestase foarte sever în presa de stânga. Apoi, vizitând URSS, naivitatea l-a împiedicat să vadă faţa reală a sovietelor. A murit prematur, la doar 29 de ani, urmare a unei tuberculoze netratate. Regimul comunist instalat de sovietici l-a tranasformat în erou al clasei muncitoare, eludând aspectele neconforme din viaţa lui Al. Stănescu (Sahia). Manualele şcolare în scoteau în faţă, cu ”Uzina vie”, cu alte texte demascând câinoșenia patronilor, exploatarea în orânduirea capitalistă; concomitant, marii scriitori dispăruseră incorpore din pragrama de învăţământ – unii autori de primă mărime erau în puşcării, ca duşmani de clasă etc.

Alţi scriitori:
Şt. O Iosif, n. 23 octombrie 1875 - d. 22 iunie 1913
Toma Roman, n. 1949

Poezia zilei, Ion Lazu

Floarea pătimirii     

În logie-am plantat o floare nouă
Ce iute s-a întins spre celelalte,
S-a prins de vârfuri şi de sârme-nalte
Şi-a înşirat curând boboci, vreo nouă.

Şi zile trec. Dar deodată unul
Îl văd deschis – ceva fără de seamăn:
Zece petale albe... iar parfumul
De nedescris, cu Raiul poate geamăn.

Seara s-a-nchis. Iar astăzi, pe lumină
Altu-nflori. Şi se închise-n seară...
Nu ştii când vine, ştii când se termină
Lăsând în suflet o uimire rară.

Venind la vrerea-i şi pierind pe dată,
Magie-i clipa nedeterminată.
6 sept. 2011


Ion Lazu - O pagină de Jurnal, 2003
11 mai. Acum cîteva zile pe TV România Internaţional, reluarea unei emisiuni cu Neagu Djuvara şi Ion Solacolu, venit din Germania, acolo a scos o revistă Dialog. Despre faptele din Basarabia şi Transnistria din anul 1944. N.Dj. precizează că e a doua parte a unei discuţii cu I.S. şi aminteşte de-o carte: Holocaust în România? La care I.S. o respinge de plano, căci e structurată pe citate trunchiate şi scoase din context. Spune că nu agrează termenii holocaust, nici Soah, propune genocid. Se referă în special la cartea lui Nocet ?, 500 de pagini de documente – vor trebui interpretate. N.Dj. crede și el că s-a făcut o mare greşală, istoricii români s-au derobat, i-au lăsat doar pe cei evrei să prelucreze datele, desigur umflate. I.S. spune că Antonescu a dat îndeobşte ordine verbale, iar nu scrise, de curăţire a teritoriului basarabean, în special era vorba de evreii de la sate şi de persoane pro-bolşevice. Deportarea evreilor la Bug, predarea lor nemţilor, care uneori îi dădeau înapoi; apoi apare tifosul, este curăţată partea de sud, pentru aprovizionarea frontului, iar nordul Transnistriei devine un infern, evreii cu păduchi şi tifos erau exterminaţi de armata germană, de trupe ucrainene, de formaţii paramilitare ale coloniştilor germani. După explozia de la Odessa, pusă îndoielnic pe seama evreilor, Antonescu i-a scris lui Mihai A., declarînd că acum principalul nostru inamic nu sunt slavii ci evreii – or, acest document există! Apoi a dat ordin ca pentru fiecare ofiţer român ucis în atentatul de la Odessa (sub 100) să fie împuşcaţi 200 de evrei. Ostaşii români nu au executat ordinul decît parţial, probabil nemţii au desăvîrşit acţiunea, fapt este că din cei 90 000 de evrei din zona Odessa nu a supravieţuit nimeni. Se considera că ruşii pot invada din Crimeea şi să nu fie ajutaţi de evreii din Odessa. Culmea e că N.Dj. fusese ofiţer pe front chiar la Odessa. Declară că nu a avut cunoştinţă de aceste fapte.(?!?) Solacolu conchide că Antonescu este de drept autorul salvării a cam 300 000 de evrei şi autorul morţii a cam 200 000. Ce-i drept, după Stalingrad şi-a schimbat atitudinea, cu gîndul că vor fi tratative cu aliaţii. În asta se deosebeşte net de Hitler care pînă în ultima clipă a trimis evrei la gazare, chiar prejudiciind aprovizionarea frontului. Solacolu subliniază în finalul discuţiei că românii fac mai rău nediscutînd şi nerecunoscînd, decît dacă ar recunoaşte deschis faptele – şi aici aproape că repetă cuvînt cu cuvînt frazele mele din Ziua literară. Iar N.Dj. se grăbeşte să încheie “această discuţie sinistră”.
 Va urma 


O nouă carte de Ion Lazu: Calendarul scriitorilor români, I,II,III, ed. TipoMoldova, 2014

Lista scriitorilor din Calendar, în ordine alfabetică
A.
Abăluță C., n. 8 X 1938; Aderca Felix, n. 26 III 1891; Agopian Ștefan, n. 16 VI 1949; Albala Radu, n. 18 II 1924; Alboiu George, n. 6 VII 1944; Albu Florența, n. 19 dec. 1934 (d. 3 II 2000); Alexandrescu Gr., d. 25 XI 1885; Alexandrescu Sorin, n. 18 VIII 1937; Alecsandri Vasile n. 14 VI 1818; Amaru Bogdan, d. 27 X 1939; Andreiță Ion, N. 11 VI 1939;Andru Vasile, n. 22 III 1942; Antonesei Liviu, n. 25 IV 1953; Arcade L.M., n. 13 VII 1921; Archip Ticu, d. 31 III 1965; Ardeleanu Virgil, n. 3 II 1932; Arghezi Tudor,  n. 21 V 1880 - d. 14 VII 1967; Asachi Gh., n. 1 III 1788 - d. 13 XI 1869; Agârbiceanu Ion, n. 12 IX 1882 d. 28 V. 1967; Alexandru Ioan, n. 24 XII 1941 - d. 16 IX 2000; Astaloș George, n. 4 X 1933;
B.
Baciu Ștefan, n. 29 X 1993; Baconschi A.E., d. 4 III 1977; Bcovia George, n. 4 IX 1881 d. 22 V 1957; Bacovia Grigorescu Agatha, d. 12 X 1981; Baghiu Vasile, n. 5 XII 1965; Baltag Cezar, n. 26 VII 1939; Baltag Nicolae, n. 6 XII 1940; Baltazar Camil, n. 7 IX 1902; Barbu Eugen, n. 20 II 1924; Barbu Ion, n. 19 III 1895; Bariț George, d. 2 V 1893; Baros Linda Maria, n. 6 VIII 1981; Bart Jean, d. 12 V 1933; Bassarabescu I.A. n. 17 XII 1970; Batiște Sânziana, n. 4 XI 1943; Bădescu Horia, n. 24 II 1943; Bălăiță George, n. 17 IV 1935; Bălcescu Nicolae, n. 29 VI 1819; Băieșu Ion, d. 21 IX 1992; Băncilă Vasile, n. 1 I 1897; Bănulescu Ștefan, n. 8 IX 1926; Bănuț Aurel P., n. 23 X 1881; Bănuță Ion. D. 30 XI 1986; Bârgău Valeriu, d. 2006; Benador Ury, n. 1 V 1895; Beniuc Mihai, n. 20 XI 1907; Bentoiu Aurelian, n. 29 VI 1892; Bengescu H.P., d. 5 III 1955; Beșleagă Vladimir, n. 25 VII 1931; Beza Marcu, d. 30 V 1949; Bonciu H., 19 V 1893; Botta Dan, d. 13 I 1958; Botta Emil, d. 24 VII 1977; Botez Alice, n. 22 IX 1922; Botez Octav, d. 25 IX 1943; Bușulenga Zoe Dumitrescu, 20.VIII 1920; Buzdugan Ion, d. 27 I 1967; Bibescu Martha, n. 28 I 1889; Blandiana Ana, n. 25 III 1942; Bodisco Antoaneta, n. 1916; Boeriu Eta, n. 23 II 1923; Brad Ion, n. 8 XI 1929; Brateș Radu, d.10 VII 1973; Brăescu Gh., n. 29 I 1871; Breban Nicolae, n. 1 II 1934; Brumaru Emil, n. 1 I 1939; Bucur Marin, n.12 XII 1929; Bucuța Emanoil n. 27 VI 1887; Buricea Aurel M., n. 30 X 1943; Busuioceanu Al., n. 10 VI 1896 (d. 13 III 1961); Butnaru Leo, n. 5 I 1949; Buzea Constanța, n. 29 III 1941; Buzinschi Anta Raluca, n. 15 IV 1964; Buzinschi Corneliu, n. 25 II 1937;
C
Camilar Eusebiu, d. 27 VIII 1965; Cange Radu, n. 1 VIII 1943; Cantemir Dimitrie, n. 26 X 1673; Cantuniari Mihai, n. 14 II 1945; Caracostea Dumitru, n. 10 III 1879; Caragiale Ion Luca, n. 30 I 1852; Caragiale Mateiu, d. 17 I 1935; Caraion Ion, n. 24 V 1923; Carandino Nicolae, d. 16 II 1996; Caranica Nicu, n. 18 I 1911; Caratană Nicolae, n. 23 I 1914; Cartojan Nicolae, n. 4 XII 1883; Cazimir Otilia, n. 13 II 1894; Călinescu Al. n. 18 VI 1945; Călinescu George, n.19 VI 1899; Cărtărescu Mircea, n. 1 VI 1956; Cârneci Radu, n. 14 II 1928; Celarianu Mihai, n. 30 VII 1893; Cerna Panait, d. 8 IV 1913; Chelariu Traian, d. 4 XI 1966; Chendi Ilarie, d. 23 VI 1913; Chimet Iordan, d. 23 V 2006; Chinezu Ion, n. 15 VIII 1894; Chiper Tita, n. 31 VII 1934; Chiriță Constantin, n. 12 III 1925; Christi Aura, n. 12. I 1967; Cicu Tudor, n. 5 IV 1953; Ciobanu Mircea, n. 13 V 1940, d. 23 IV 1996; Ciobanu Ștefan, d. 28 II 1950; Ciobanu Valeriu, n. 4 IV 1917; Ciocanu Anatol, n. 3.VI 1940; Ciocârlie Livius, n. 7 X 1935; Cioculescu Șerban, d. 25 VII 1988; Cioflec Romulus, n. 23 III 1868; Cioran Emil, d. 20 VI 1995; Ciorănescu Al., n. 15 XI 1911; Ciorănescu Ioan, d. 18 X 1926; Cipariu Timotei, n. 21 II 1805; Ciprian George, d. 8 V. 1968; Ciura Al., d. 26 III 1936; Ciurunga Andrei, n. 28 X 1920; Cocea N.D., n. 29 Xi 1880; Cocora Ion, n. 14 XI 1938; Codreanu Mihail, n. 25 VII 1876; Codrin Șerban, n. 10 V 1945 ,Cojocaru Mircea, n. 21 VII 1938; Comarnescu Petru, n, 23 Xi 1905; Comănescu Denisa, n. 4 II 1954; Constantinescu Ovidiu, d. 16 XII 1993; Constantin Ilie, n. 16 II 1939; Corbu Daniel, n. 6 IV 1953, Cordun Miron, n. 16 XI 1935; Corlaciu Ben n. 6 III 1924; Cornea Paul, n. 3 XI 1924; Cornu Aurora, n. 6 XII 1931; Costinescu Florin, n. 16 V 1938; Costin Miron, n. 1 XII 1633; Coșovei T. Traian, d. 1 I 2014; Cotruș Aron, n. 2 I 1891; Cotruș Ovidiu, n. 24 II 1926; Covaci Aurel, d. 18 V 1993; Crainic Nichifor, n. 22 XI 1889; Crăciuneascu Ioana, n. 26 III 1958; Crăsnaru Daniela, n. 14 IV 1950; Crețan Gabriela, n. 7 XII 1955; Creția Petru, n. 21 I 1927; Crevedia Nicolae, d. 5 XI 1978; Cristea Valeriu, d. 22 III 1999; Crișan Constantin, n. 21 XI 1939; Crohmălniceanu Ov. S., d. 28 IV 2000; Cugler Poni Matilda, n. 2 IV 1851; Cusin Adi, d. 21 IV 2008;
D
Damian Theodor, n. 28 XII 1951; Davidescu Nicolae, n. 1 XI 1887 - d. 12 VI 1954; Delavrancea Cella, d. 9 VIII 1991; Deleanu Horia, n. 25 XII 1919; Densusianu Ovid, d. 9 VI 1938; Diaconu Virgil, n. 28 XI 1948; Dima Simona Grazia, n. 6 X 1958; Dimitriu Ștefan, n. 21 V 1938; Dinulescu Ioana, n. 3 VII 1950; Doman D. Aug., n. 29 VIII 1953; Donos Arcadie, d. 19 XII 2000; Dorian Gellu, n. 13 X 1953; Dosoftei Mitropolitul, d. 13 XII 1693; Dragomir Caius, n. 16 VII 1939; Dragomir Mihu, d. 9 IV 1964; Drăghici Marian, n. 25 II 1953; Drăgoi Rodian, n. 1 II 1951; Drăgușanu Ion Codru, n. 9 XI 1810; Dumbravă Lucian, n. 1 XII 1931; Dumbrăveanu Anghel, n. 21 XI 1933; Dumitrașcu Aurel, d. 16 IX 1990; Dumitru M. Ion, n. 26 IX 1947; Dumitriu Dana, n. 9 IX 1943;
E
Ecovoiu Al., n. 3 XI 1943; Eminescu Mihai, n. 15 I 1850 – d. 15 VI 1889; Eftimiu Victor, n. 24 I 1889; Eliade Mircea, n. 9 III 1907; Elin Mihai, n. 25 II 1941; Enășescu Artur, n. 19 I 1889; Enescu Radu, n. 11 VII 1925; Everac Paul, n. 23 III 1924;
F
Fati Vasile Petre, n. 13 X 1944; Flămând Dinu, n. 24 VI; Felea Victor, n. 24 V 1923; Filimon Mariana, n. 9 VI 1939; Filimon Valeriu, d. 28 VII 2004; Filip Stelian, n. 13 X 1924; Flora Ioan, d. 3 II 2005; Frunzetti Ion, d. 11 IX 1985; Fulga Laurențiu, d. 16 XI 1984
G
Gafton Marcel, n. 22 VII 1925; Gane Horia, n. 10 IV 1936; Garaș Ana Calina, n. 14 V 1946; Gălățanu Mihai, n. 11 IX 1963; Genaru Ovidiu, n. 10 XI 1934; George Al., n. 6 IV 1930; Georgescu Paul, n. 7 XI 1923; Gheorghe Ion, n. 16 VIII 1935; Gheorghiu Virgil, d. 7 III 1977; Ghibu Onisifor, n. 31 V 1883; Ghica Ion, d. 22 IV 1897; Ghilia Alecu Ivan, n. 1 V 1930; Ghițescu Micaela, n. 18 VII 1931; Ghițulescu Mircea, n. 14 VIII 1945; Ghițulescu Zeno, n. 3 VII 1929; Ghiu Bogdan, n. 11 VII 1958; Giurgiuca Emil, d. 3 III 1992; Glodeanu Gh., n. 9 XII 1957; Goga Octavian, n. 1 IV 1881; Goma Paul, n. 2 X 1935; Grigorescu Ioan, n. 20 X 1930; Grigurcu Gh., n 16 IV 1936; Grosu Valeria, n. 22 VI 1950; Gruia Bazil, d. 5 X 1995; Guga Romulus, n. 2 VI 1939; Gyr Radu, d. 2 III 1975
H
Hagiu Grigore, n. 27 IX  1933; Hasdeu B. P., n. 26 II 1838; Herz A. de, n. 15 XII 1887; Hobana Ion, n. 25 I 1931; Hogaș Calistrat, n. 19 IV 1847; Horea Ion, n. 27 II 1928; Horia Vintilă, d. 4 IV 1992;
I
Ianculescu Dinu, n. 24 III 1925; Ieronim Ioana, n. 9 I 1947; Ierunca Virgil, n. 16 VIII 1920; Ilea Ion Th., d. 25 IX 1983; Ilica Carolina, n. 19 III 1951; Iliescu Lazăr, n. 27 XII 1887; Ioana Nicolae, d. 20 I 2000; Ioanid Ștefan, n. 18 IV 1949; Ionescu Eugen, d. 13 XI 1994; Ionescu Gelu, n. 8 VI 1937; Ionescu Mariana, n. 26 VIII 1947; Ionescu Radu, d. 23 Xii 1872; Iordan Iorgu, d. 20 IX 1986; Iorga Nicolae, n. 6 I 1971; Iorgulescu Mircea, n. 25 VIII 1943; Iosif Șt. O., d. 22 VI 1913; Iovan Ion, n. 9 V 1937; Isanos Elisabeta, n. 8 VII 1941; Isanos Magda, d. 17 XI 944; Istrate Gh., n. 11 V 1940; Istrati Panait, d. 16 IV 1935; Istria Dora d*, n. 13 II 1828; Ivașcu George, n. 21 VI 1988; Ivănescu Cezar, d. 24 IV 2008; Ivănescu Mircea, d. 26 III 2011; Ivireanul Antim, d. 3 IX 1716; Iuga Ion, d. 19 X 1993; Iuga Nora,  n. 4 I 1931; Izbășescu Gh.,.n 8 IX 1935; Izverna Pan, n. 27 VII 1937
J
Jebeleanu Eugen, d. 21 VIII 1991; Jianu Nicolae, d. 15 X 1982
K
Kernbach Victor, n. 14 X 1929; Kirițescu Al., d. 9 IV 1961; Kovacs Albert, n. 29 II 1925
L
Labiș Nicolae, n. 2 XII 1935; Lari Leonida, d. 11 XII 2011; Laurian Aug. Treboniu, n. 17 VII 1810; Lazăr Gheorghe, n. 5 VI 1782; Lăncrănjan Ion, n. 13 VIII 1928; Lovinescu Eugen, d. 16 VII 1943; Lovinescu Horia, n. 7 VIII 1917; Luca Ion, n. 7 XII 1894; Lungu Al., n. 13 IV 1924
M
Magheru George, d. 17 VIII 1952; Maniu Adrian, d. 20 III 1968; Manolescu Ion Sofia, n. 30 V 1909 – d. 24 XI 2009; Manu Emil, n. 9 X 1922; Marcea Pompiliu, d. 27 III 1985; Marcu Al., n. 31 XII 1894; Marin Mariana, n. 19 II 1956; Marinca Felicia, n. 17 XII 1928; Marinescu Angela, n. 8 VII 1941; Marino Adrian, n. 5 IX 1921; Martinescu Pericle, n. 11 II 1911; Mateevici Alexei, n. 14 III 1888; Matei Gavril, n. 3 X 1943; Matei Valeriu, n. 31 III 1959; Mavrodin Irina, n. 12 VI 1929; Mazilescu Virgil, n. 11 IV 1942; Mazilu Teodor, n. 11 VIII 1929; Măinescu Tudor, d. 11 III 1977; Mălăncioiu Ileana, n. 23 I 1940; Mărășanu Nicolae Grigore, n. 7 XII 1937; Mărculescu Sorin, n. 19 XI 1936; Mărgărit George, d. 29 VIII 1961; Mehedinți Simion, n. 16 X 1868; Micle Veronica, d. 3 VIII 1889; Micu Mircea, n. 31 I 1931; Michailescu Gaby, n. 14 XII 1910; Mihadaș Teohar, n. 9 XI 1923; Mihalaș Marcel, n. 15 VIII 1937; Mihăescu Gib I., n. 23 IV 1894; Mihăilescu Florin, n. 9 VIII 1937; Milescu Victoria, n. 18 XII 1952; Minulescu Ion, n. 6 I 1881; Miran Al., n. 1 X 1926; Miron Paul, n. 13 VI 1926; Mincu Marin, n. 28 VIII 1944; Mironescu I.I., d. 22 VII 1939; Mitru Al., n. 6 XI 1914; Moldovan Ion, n. 20 III 1950; Monda Virgiliu, n. 22 XII 1898; Moraru Cornel, n. 24 X 1943; Morărescu Dragoș, n. 6 X 1923; Moșandrei Mihai, n. 29 I 1896; Movilă Sanda, n. 15 XII 1900; Mugur Florin, n. 7 II 1834; Munteanu Basil, d. 1 VII 1972; Munteanu Aurel Dragoș, n. 16 I 1942; Murgeanu Ion, n. 7 VI 1940; Murnu George, d. 17 XI 1957; Mușatescu Tudor, n. 22 II 1903
N
Naum Gellu, n. 1 VIII 1915; Neagoe Vlad, n. 2 III 1952; Necula Damian, d. 6 IX 2009; Nedelciu Mircea, n. 12 XI 1950; Negoiță Lucia, n. 9 IX 1944; Negoițescu Ion, d. 6 II 1993; Negreanu Gabriela, n. 6 VII 1947; Nedelcovici Bujor, n. 16 III 1936; Negrici Eugen, n. 28 XI 1941; Negruzzi Iacob, n. 31 XII 1842; Nicoară Mara, n. 3 XII 1948; Nicolescu Ion, d. 2013; Nicolescu Tatiana, n. 9 VII 1923; Nisipeanu Constantin, n. 10 X 1907; Noica Constantin, n. 12 VII 1909; Novăceanu Darie, n. 8 V 1937
O
Odeanu Anișoara, n. 28 V 1912; Olăreanu Costache, d. 23 IX 2000; Omescu Corneliu, n. 24 IX 1936; Oprea Al., n. 5 VII 1931; Orleanu Ada, n. 21 XII 1915; Ornea Zigu, d. 14 XI 2001
P
Paleologu Al., d. 2 IX 2005; Paler Octavian, n. 2 VII 1926; Pamfile Tudor, d. 21 X 1921; Pană Sașa, n. 8 VIII 1902; Pann Anton, d. 2 XI 1854; Pandrea Andrei, n. 9 II 1936; Pandrea Petre, d. 26 VI 19658; Papadima Ovidiu, d. 26 V 1996; Papilian Victor, n. 17 VI 1888; Paraschivescu Miron Radu, d. 17 II 1971; Păun Emilian Galaicu, n. 22 VI 1964; Philippide Al. Al. d. 8 II 1979; Pendefunda Liviu, n. 10 III 1952; Perpessicius D. P., n. 22 X 1891; Petrescu Camil, d. 14 V 1957; Petrescu Cezar, n. 1 XII 1892; Petrescu Ioana Em., n. 28 XII 1941; Petrescu Liviu, d. 5 VII 1999; Petrescu Radu, n. 31 VIII 1927; Petreu Marta, n. 12 VIII 1955; Popovici Dimitrie, n. 25 X 1902; Petrovici Ion, n. 14 VI 1882; Petrișor Marcel, n. 12 IV 1930; Pillat Ion, n. 11 III 1891; Pillat Dinu, n. 19 XI 1921; Piru Al., n. 22 VIII 1917; Pituț Gh., n. 1 IV 1940; Pop Ionel, n. 24 XI 1889; Popa Grigore, n. 31 VII 1910; Popa Marian, n. 15 IX 1938; Popa Victor Ion, d. 30 III 1946; Popescu Adrian, n. 24 V 1947; Popescu D. R., n. 19 VIII 1935, Popescu Florentin, n. 3 IV 1945; Popescu Petru, n. 1 II 1944; Popescu Radu, d. 29 XII 1729; Popovici Titus, n. 16 V 1930; Preda Marin, n. 5 VII 1922; Protopopescu Al., n. 30 VIII 1942; Postelnicu Ioana, n. 18 III 1910; Postolache Ion Larian, n. 18 XI 1916
R
Ralea Mihai, n. 1 V 1896; Rădulescu Ion Heliade, d. 27 Iv 1872; Rădulescu Neagu, n. 26 XII 1912; Răpan Theodor, n. 4 VI 1954; Râpeanu Valeriu, n. 28 IX 1931, Rebreanu Liviu, n. 27 III 1885; Regman Cornel, n. 28 XI 1919; Robescu Marius, n. 21 III 1943; Roman Ion, n. 14 I 1917; Roman Radu Anton, n. 9 VIII 1948; Romanescu Ioanid, n. 5 X 1937; Rosetti Al., d. 27 II 1990; Rusan Romulus, n. 13 III 1935
S
Sabin Mihail, d. 10 IX 1978; Sadoveanu Ion Marin, d. 2 II 1964; Sadoveanu Mihai, n. 5 V 1880; Sadoveanu Valeria, n. 22 VI 1907; Sahia Al., n. 9 X 1908; Sasu Aurel, n. 23 VII 1943; Savu Cornelia Maria, n. 4 IX 1954; Săulescu Mihil, d. 30 IX 1916; Sâmpetrean Viorel, n. 26 II 1950; Sântimbreanu Mircea, n. 7 I 1926; Sârbu I. D., n. 28 VI 1919; Scarlat Teodor, d. 18 XII 1977; Schinteie Ion, n. 27 XII 1911; Schwartz Gh., n. 14 IX 1945; Sebastian Mihail, n. 18 X 1907; Serghi Cella, n. 19 IX 1912; Sima Felix, n. 6 VI 1949; Simion Eugen, n. 25 V 1933; Simuț Ioan, n. 26 VIII 1953; Simonescu Dan, n. 11 XII 1903; Solacolu Barbu, d. 30 X 1976; Solonaru Petru, n. 20 VI 1950; Sorescu Marin, n. 19 II 1936; Sorianu Vlad, n. 14 I 1931; Soviany Octavian, n. 23 IV 1954; Speranția Eugeniu, d. 11 I  1972; Sperber Alfred Margul, n. 3 I 1898; Stahl Henriete Yvonne, d. 25 V 1982; Stan Constantin, n. 28 VII 1951; Stanca Dominic, d. 21 IX 1976; Stănescu Nichita, d. 13 XII 1983; Stăniloae Dumitru, n. 13 XI 1903; Stănoiu Damian, n. 3 IV 1893; Steinhardt Nicolae, n. 29 VII 1912; Stelaru Dimitrie, n. 19 III 1917; Stoica Petre, n. 15 II 1931; Stoiciu Liviu Ioan, n. 19 II 1950; Stolnicu Simion, d. 29 XI 1966; Streinu Vladimir, d. 26 XI 1970
Ș
Șerban Geo, n. 20 V 1930; Șincai Gh., d. 2 XI 1816; Șora Mihai, n. 7 XI 1915; Ștefănescu Alex., n. 6 XI 1947; Ștefănescu Cornelia, n. 11 XI 1928
T
Tacoi Cristina, n. 8 VI 1933; Tănase Nicuță, 12 VIII 1926; Tănăsoaica Petre, n. 16 VII 1955; Teodoreanu Ionel, n. 6 I 1897; Teodoreanu Al. O. (Păstorel), d. 17 III 1964; Teodoreanu Velisar Ștefana, n. 17 X 1897; Titel Sorin, d. 17 I 1985; Tomozei Gh., n. 29 IV 1936; Tonegaru Constant, n. 13 II 1919; Topârceanu George, n. 20 III 1896; Trivale Ion, d. 11 XI 1916; Tudoran Dorin, n. 30 VI 1945; Turcea Daniel, d. 28 III 1979; Tutovenu George, n. 20 XI 1872; Tzara Tristan, d. 25 XII 1963; Tzone Nicolae, n. 10 V 1058
Ț
Țărnea George, d. 2 V 2009; Țoiu Constantin, n. 19 VII 1923; Țopa Tudor, n. 27 V 1928; Țuțea Petre, n. 6 X 1902
U
Udrescu Valdimir, n. 8 XII 1940; Ulici Laurențiu, n. 6 V 1943; Ulmeanu Radu, n. 25 I 1946; Ungureanu Cornel, n. 3 VIII 1943; Urbanovici Maria, n. 17 IX 1948; Urechia V. A., d. 22 XI 1901; Ursache Magda, n. 20 XII 1943; Ursache Petru, n. 15 V 1931; Ursachi Mihai, n. 17 II 1941
V
Valerian Ion, n. 1 VIII 1895; Valjan I. Al. Vasilescu, n. 16 XII 1881; Vasiliu Lucian, n. 8 I 1954; Vatamanu Ion, n. 1 V 1937; Velea Nicolae, d. 31 I 1986; Velea Stan, n. 29 V 1933; Verona Dan, n. 1 VII 1946; Verzea Ernest, d. 29 IX 2003; Vesper Iulian, n. 22 XI  1908; Vianu Tudor, d. 21 V 1964; Vinea Ion, n. 17 IV 1895 - d. 7 VII 1964; Viștea Ioan, n. 10 VIII 1962; Vizirescu Pan M., d. 26 I 2000; Vlad Vasile, n. 4 VI 1941; Vlahuță Al., d. 19 XI 1919, Vodă Gh., n. 24 XII 1934; Voiculescu Vasile, n. 13 X 1884; Voinea Bujor, n. 24 VI 1945; Voinescu Radu, n. 8 XII 1958; Voinești I.Al. Brătescu, d. 14 XII 1946; Voronca Ilarie, n. 19 XII 1903; Vrânceanu Dragoș, d. 4 V 1977; Vulpescu Ileana, n. 21 V 1932; Vulpescu Romulus, n. 5 IV 1935;
Z
Zaciu Mircea, d. 21 III 2000; Zamfirescu Duiliu, n. 31 X 1858; Zamfirescu George Mihail, d. 8 X 1939; Zamfirescu Ion, n. 7 VIII 1907; Zarifopol Paul, n. 30 XI 1874; Zeletin C.D., n. 12 IV 1935; Zincă Haralamb, n. 4 VII 1923

Notă: Data ce însoțește numele scriitorului indică ziua când a fost prezentat în Calendar - la naștere sau la deces. Volumul I (570 pagini, format mare 17/24 cm) cuprinde primele 4 luni calendaristice, cel de al II-lea (653 pagini) cuprinde lunile V-VIII, iar volumul III (671 pagini) însumează ultimele 4 luni ale anului.
Deocamdată datele referitoare la fiecare autor pot fi obținute pe Google scriind numele Ion Lazu urmat de numele scriitorului dorit; Sperăm ca în scurt timp lucrarea să fie descărcabilă pe Internet. Vom reveni.
Ion LazuFotografii de sezon...(în Groapa Văcărești)