sâmbătă, 19 mai 2012

Scriitorul zilei: H. Bonciu; poezii, fotografii de autor...

Scriitorul zilei: H. Bonciu, n. 19 mai 1893 - d. 1960

 
Se naşte la Bucureşti, unde părinţii se mutaseră şi face şcoala în urbea natală. Apoi pleacă la Viena, între 1917 şi 1921, unde nu se ştie ce studii va fi urmat (s-ar părea că studii tehnice ), dar concomitent a frecventat cercurile literare şi artistice ale capitalei austriece, amintirile, interviurile, portretele de scriitori şi pictori vor fi retopite în textele publicate. Începe cu colaborări vieneze la revistele din interbelicul românesc; versuri originale, traduceri din Rilke, Baudelaire etc. Revenit în ţară, duce o existenţă în afara mişcărilor şi grupărilor literare; totuşi, la insistenţele bunului prieten Anton Holban va citi un fragment de roman la Cenaclul Sburătorul. Cantonat în limba română, spiritualiceşte trăia în continuare o aventură literară vieneză. Îşi luase oficial numele Benjamin Bonciu, dar semna şi cu Sigismund Absurdul. În fapt, tatăl său se numise iniţial Carol Haimovici Bercu, schimbat în Bonciu. H.B, trăia marginal, având un magazin de dantelării, perdele, umbrele. Temperamant romantic, cu pusee de sarcasm, s-a folosit de procedee expresioniste, de secvenţe dure alternând cu altele onirice ori halucinante, cultivând straniul, comicul, autopersiflarea, grimasa.
După 1945 se pare că a fost chemat într-o funcţie administrativă ministerială. Poeziile de tinereţe le-a publicat în 1932: Lada cu năluci şi în acelaşi an Eu şi Orientul. În 1934 îi apare romanul Bagaj... Strania dublă existenţă a unui om în patru picioare, prefaţat de Tudor Arghezi. În 1935 apare Pensiunea Doamnei Pipersberg, pentru care a fost acuzat de pornografie, atac la pudoarea publică, fiiind condamnat la 3 luni închisoare.  I-au mai apărut cărţile Brom, 1939 şi Recviem, 1945, iar alte două romane şi o culegere de poezii s-au pierdut.După 1970, în colecţia restituiri girată de Mircea Zaciu i-au apărut principalele romane.
A tradus excelent din Baudelaire, din marii poeţi de limbă germană: Rilke, Morgenstern, Werfel, Widsgans

Citeşte mai mult:  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-06-09/excentricul-h-bonciu-si-literatura-pornografica.html
http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/mvb32009.pdf
 http://www.crispedia.ro/H__Bonciu
*** 
Mi se pare cumva nedrept să scriu despre H. Bonciu numai din referinţele de pe internet, deşi acum acolo găseşti studii foarte docte. Totuşi, practic nu am citit nici un text de H. Bonciu.  Îmi vorbea despre poet, cu mare entuziasm, Nicolae Ţzone, pe când lucram la Vinea, în centrul atenţiei editurii aflându-se mişcarea avangardistă românească şi nu numai. Am intenţionat să-i pun şi o placă memorială. N-a fost să fie...
 Poezia zilei
Mario Trejo, n. 1926 (Argentina)

S.O.S.

Poet în derivă
Plutind peste limbaj
Limbaj de aripi
Aripioare de limbă.

Cine deschide gura
Va muri
Cu saţ.

O va deschide desigur
Cu stricteţe singur
În noaptea mării turbate.

Va deschide gura sa
Ca să ameninţe
Să prevadă catastrofe
Şi să cânte primejdii

Va deschide gura sa
Ca să ceară ajutor şi iubire
Şi marea întreagă îi va intra în gură

Iertarea I se va da
Ori nu.

Traducere de Ion Lazu 

Ion Lazu: Fotografii (florile casei...)