sâmbătă, 19 mai 2012

Scriitorul zilei: Geo Şerban; poezii; fotografii

Scriitorul zilei: Geo Şerban, n. 20 mai 1930

  
S-a născut la Iaşi, ca fiu al unui militar, şi-a făcut gimnaziul la Bucureşti, urmând apoi Liceul militar de la Curtea de Argeş, iar în final Filologia bucureşteană, 1949-1953. A debutat în Revista literară a lui Miron Radu Paraschivescu, în 1951 îngrijeşte un volum de Traian demetrescu. Devine redactor la Flacăra, la Steaua, la Viaţa Românească  de unde trece le Secolul XX, ca redactor. Le Realitatea evreiască îngrojeşte o serie de scriitori avangardişti: B. Fundoianu, Paul Celan, Mihail Sebastian, Ovis Crohmălniceanu, Zigu Ornea. 
Volumul Exegeze cu prinde 8 studii despre Bălcescu, Russo, Odobescu, Arghezi, Călinescu, Vianu. Se remarcă prin contribuţii din cercetarea atentă a publicaţiilor din Interbelic. Ispita istoriei, 1980 este scrisă cu stil, expresivitate, interesante portretizări, pune în evidenţă izvoare noi stabilite prin cercetare şi relevă vocaţia europeană a literaturii române. Cronici la ediţii din Macedonski, Vianu,Delavrancea. Idei trăite reliefează paragrafe specifice unor mari scriitori din Interbelic. Altă operă: Întâlniri cu Marcel Iancu, 2011. 
Marian Popa îl semnalează ca editor, critic şi istoric literar stăpân pe materie şi argumentând convingător. N.Manolescu îl citează doar în două ocazii, legat de interpretarea publicisticii lui Călinescu şi a Jurnalului lui Mihail Sebastian.

Citeşte mai mult: http://www.crispedia.ro/Geo_Serban
 http://www.observatorcultural.ro/Geo-%C4%B9%C5%BEERBAN*authorID_13-authors_details.html
 http://www.observatorcultural.ro/Semnal-editorial-Geo-%C4%B9%C5%BEerban-Intilniri-cu-Marcel-Iancu-Editura-Hasefer-2011*articleID_26251-articles_details.html
***
Un domn de aleasă urbanitate, cu care mă intersectez la Biblioteca Academiei, la vernisaje de expoziţii, (dovada şi fotografia de mai sus), la simpozioane ale Avangardei, ba şi la filme de Cinematecă. S-a întâmplat să-l consult cu privire la adresele unor scriitori din Interbelic: Ion Călugăru, I. Peltz, Anton Holban, etc, dar în mai toate cazurile era vorba despre străzi care între timp au dispărut ...

Poezia zilei

HORACIO ARMANI
n. 1925, Argentina
Scrisoare către un poet rătăcit

Pe marile ţărmuri ale pământului
Trăiesc oameni cu flăcări şi culori.
Acolo marea-i nesfârşită. Doar o câmpie
De glasuri ce locuiesc în trupuri
De pescari amorţiţi scapă un mănunchi
De strigăte care proclamă
Nostalgia lumii, nostalgia
Care e lumea în ochiul morţilor.

Realitatea e pură. Când un om
E străbătut de vise nevinovate
Universul lui se deschide
Ca să-şi ofere taina.
Râul care se află întrînsul inundă şi soarbe
Sfioasele minerale, fructele, dorinţa;
Soarbe singurătatea cu-ntregul ei strigăt grozav
De oameni care au făcut-o, soarbe timp,
Iubeşte ziua ce se naşte şi o înţelege.

Pe marile ţărmuri ale pământului
Realitatea murdară devine pură
Când un ins trăitor descoperă
Cu poezia sa, tăişul săbiei
Care pune tristeţea între mâinile lui.
Râul care curge-n el bea şi străbate
Cele mai crâncene tropice şi le salvează.
Spiritul care adastă-n el cheamă viaţa
O aduce în faţa soarelui, dând brânci strigoilor.

Omul care a trăit şi a tremurat
Şi a trecut prin porturi cu palmieri
Prin ţări de papagali şi tutun, omul
care a muşcat carnea femeii şi-a fructului
Şi a strigat spre insule şi şi-a rănit ochii
În stricăciunea lumii
Şi ştie că este adevărată. Şi ştie
Că în spatele acestei pleoape e ochiul
Care ne priveşte ne-ndurător,
Privirea care nu ne spune vre-un miracol
Ci există-n zorii de dincolo de zori.
Traducere de Ion Lazu 


Ion Lazu: fotografii...