miercuri, 18 decembrie 2013

Scriitorul zilei: Felicia Marinca  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2678444635787075432#editor/target=post;postID=592655583324087715;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=370;src=postname

Alţi scriitori din Calendar:
Ilarie Voronca. n. 1903 http://ilazu.blogspot.ro/2011/12/scriitorul-zilei-ilarie-voronca.html
Th. Scarlat, m. 1977  http://ilazu.blogspot.ro/2012/12/scriitorul-zilei-teodor-scarlat-poezia.html
Liviu Rusu, m. 1985


Poezia zilei: Ion Lazu

         
Îndemn

Trezeşte-l din adîncul somnului
pe duşman,
iar pe cel iubit
trezeşte-l
din adîncul morţii!


         
Encouragement

Wake from the depths of sleep
Your enemy,
And the lover,
Wake
From the depths of death!


         
Poezia

Te opreşte un asiatic pe stradă, (un japonez?)
îţi face semne,
îţi zîmbeşte, te întreabă ceva, într-o limbă care
nu e japoneza lui, ştiind că nu o cunoşti;
îi răspunzi ceva îngăimat,
într-o limbă
care nu e româneasca ta. Fusese derutat,
obosit; deodată se relaxează,
se luminează la faţă. A înţeles încotro să meargă.
Te bucuri.
Poezia nu e limba lui, nu e
limba ta, în care aştepţi să ţi se vorbească la vedere.
Dar v-aţi înţeles:
cu mirare, cu bucurie. Tot aşa funcţionează şi
Poezia, de aceeaşi sorginte
este lucrarea ei.


        
 Poetry

An Asian man stops you in the street (Japanese?)
E signals you,
He smiles, asks you something, in a language that
Isn’t his Japanese, knowing you don’t know it;
You respond something muttered,
In a language
That isn’t your Romanian. He’d been confused,
Tired; all of a sudden he relaxes,
His face lights up. He understood where he must go.
You’re glad.
Poetry is not his language, it’s not
Your language, where you expect things to be told in plain sight.
But you understood each other:
With wonder and joy. In the same way poetry
Works, from the same place
Stems its work.

         
Frica

Tatăl ieşi în prag şi-l întrebă pe flăcăul
Care tocmai se urca în căruţă: Ai luat toporul?
L-am luat, răspunse – şi ridică hăţurile, ca să plece caii.
Toporul pentru doborît copaci
Toporul pentru ascuţit araci
Toporul pentru despicat fiarelor ţeasta
Toporul pentru aia şi asta
Toporul pentru de toate şi pentru nimica
Toporul pentru despicat iar şi iar frica.New/old elegies

                     Fear

The father steps onto the porch and asks the lad
Who was just getting in the cart: Did you take the ax?
I took it, he said – and raised the reigns, for the horses to leave.
The ax for chopping down trees
The ax for sharpening sticks
The ax for splitting beasts’ heads
The ax for this and that
The ax for all and nothing
The ax for splitting again and again the fear.Fotografii luxemburgheze...marea lansare mondiala...


Se adună participanţii: O portugheză, un poet muntenegrean, directoarea Bibliotecii municipale, două bibliotecare, Marcel Krippler, Georges Lazu...
Un poet muntenegrean flancat de doi poeţi romîni.Trei portugheze şi un românAlde Lazu şi două portughezeDespre soarta scriitorului român în comunism dar şi după aceea...

Grupul coral Voci din Carpaţi, dirijoare Adriana Mitu Drăgan. Colinde, colinde...
E vremea colindelor...

Români, luxemburghezi ascultând  Vocile din Carpaţi...Cărţi şi colinde româneşti ...


Lidia Lazu in recital...
Trei prieteni de-o viaţă: Marcel Krippler, Cornel Meder, Ion Lazu


Ion Lazu şi Cornel Meder amintindu-şi despre vizitele din 1979, 1981, 1985...

Momente de mare emoţie: Cornel Meder, Marcel Krippler, Anca şi Bogdan Şerban, Georges Lazu