miercuri, 24 iulie 2013


Scriitorul zilei: Emil Botta
http://ilazu.blogspot.ro/2012/07/scriitorul-zilei-emil-botta-poezii.html

Poezia zilei: Marius Robescu

Eon

Ploaia mâncă zăpada
pământul sorbi ploaia
floarea acoperi pământul
fructul copleşi floarea
sămânţa nemulţumi fructul

vântul duse sămânţa

dimineaţa se trezi în genunchi
amiaza se sculă în picioare
după-amiaza se îndoi de mijloc
amurgul îşi puse fruntea în ţărână
noaptea se întinse cât e de lungă

instinctele despuiară noaptea

soarele supse din mare
norul ascunse soarele
fulgerul sparse norul
luna înghiţi fulgerul
piatra orbi luna

plânseră oamenii şi dobitoacele...


Bucolica I

Nu ştiu de unde s-a tras cum s-a făcut
dar aseară ascensorul mirosea proaspăt a fân
ce-o mai fi şi asta, am apucat să zic,
bâjbâind cu mâinile fără stăpân

apoi brusc mi-a căzut luna în braţe
căznindu-mă cu ea am pornit pe rază în sus
tot atunci mi s-a năzărit înainte
un orizont vertical şi îngust

spre el mă duceam ca beat clătinându-mă
iar el mă tăia ca o aţă subţire
lăsându-mă totuşi să trec mai departe
independent şi teafăr la fire

mă aflam în valea cu iarbă nomadă copil
mestecam în gură amare smicele
nimeni nu atinsese în cer vreun buton nevăzut
nimeni nu înjugase boii la carul cu stele!

(din volumul Joc şi înviere, Ed. Cartea românească, 1985)

Cărţile prietenilor mei: Georges Astaloş, Mircea Ciobanu, Sanda Golopenţia, Dan Doman.

  

ion lazu, Fotografii de vacanţă...