duminică, 24 noiembrie 2013

Scriitorul zilei : Ionel Pop   http://ilazu.blogspot.ro/2012/11/scriitorul-zilei-ionel-pop.html
Alţi scriitori din Calendar:
N. Crevedia, n. 1902  http://ilazu.blogspot.ro/2012/11/scriitorul-ilei-mihail-sadoveanu-poezia.html
Ion Sofia Manolescu, n. 1909 
ilazu.blogspot.com/2011/11/noi-suntem-stelele_24.html
Al. Macedonski, m. 1920
I.E. Toronţiu, m. 1953
G.C. Nicolescu, m. 1967  http://www.revistaclipa.com/5655/2011/05/restituiri/centenar-g-c-nicolescu-omul-profesorul-istoricul-literar


Poezia zilei:

Lidia Lazu


RUGĂMINTE

Rând pe rând zilele
încărcate de iubire
le înşir împrejurul meu
şi le rog să mă topească
încet
să nu se grăbească
pentru că şi ziua de azi
are de dat ofrandă
cu duiumul -
nu simple stări
nu vise năroade –
numai sclipiri diamantine
ale adâncurilor sufletului
călătorind uneori atât de
departe încât celor din jur
li se poate părea
că s-a dus de tot

iar mie mi s-ar părea
că pot urni şi munţii din loc
dacă voi şti să-l
folosesc ca punct de sprijinPREUMBLARE DE VIS

Hălăduind prin munţi
doar noi trei
ne simţeam ca acasă

foarte rarele întâlniri
cu sălbăticiunile erau o bucurie 
lipsită total de vreun gând
sperios

stăteam neclintiţi şi
acele minuni pădurence
se uitau spre noi
şi nu se grăbeau să fugă
dimpotrivă păreau că
ne fac o mică paradă
răsucindu-se

ori alungindu-se după
cine ştie ce
chemare stranie
pe care doar ele o auzeau

petele de culoare intensă
laminate pieziş de
jocul luminii strecurate
printre frunze
aprindeau în noi emoţii
copleşitoare

la care ne putem întoarce
ori de câte ori dorim


SPERANŢA

Au trecut prea multe zile
tăcute şi seci
m-am întors către tine
şi încerc să mă ţin cât mai drept
înainte de a începe nesfârşita călătorie
de undă
lipsită de griji
golită de dor
egală doar zeilor
celor pustiiO ALTĂ SPERANŢĂ

Mereu în aşteptarea
marilor evenimente
m-avântam către ziua
de azi ca un Tsunami
şi tot ce înghiţeam
mi se părea mult prea puţin

încercam să mă caţăr
fără piroane şi fără frânghii
în piscul zilelor
celor mai măreţe

şi uneori mă trezeam
în aer
cu fuioare de nouri
agăţate de poale

numai că tocmai din acea
întâmplare nu ştiu cum se
făcea
aterizam iar în picioare

singură -
mai hotărâtă
să străbat munţii
cu hăurile lor
să cuprind mările
cu insulele lor

ca să mă pot linişti
pe un drum prăfuit
printre spice de grâu
cu maci înroşiţi
de plăcerea revederii
şi cu dorinţa nebună
de a mă adăposti
înainte de-a începe iar
să plouă

(din revista Acasă, 2013) 


Ion Lazu - O pagină de jurnal, 1995

7 apr. 95. Ieri a fost, cu certitudine, ziua cea mai fericită din viaţa familiei mele şi am trăit pînă la paroxism emoţia şi entuziasmul şi bucuria succesului deplin, oarecum apoteotic al Lidiei, ca poetă de excepţie şi ca artistă ce este în stare să înmărmurască o sală întreagă.
Anul centenarului Vinea la sala Dalles, cu care ocazie s-a lansat şi cartea Lidiei, apărută sub semnul stelar al marelui poet. La 17,oo holul arhiplin, pentru vizionarea expoziţiei Ion Vinea, adusă de la Giurgiu, la care Ţone a buchisit timp de zece ani, aici nu a putut expune decît jumătate din material. Au venit vreo 40 de inşi inimoşi de la Giurgiu. Au vorbit despre expoziţie C. Sorescu, Ţone, Ion Scurtu; în sală s-a început cu recitalul din Vinea, actorul Eusebiu Ştefănescu, apoi au vorbit: Gh.Bulgăr despre excelenţa generaţiei dintre războaie, Geo Şerban dezvoltînd excesiv tema prieteniei Vinea-Marcel Iancu, vorbind mai ales despre MI, Vlaicu Bîrna evocînd perioada cînd Vinea rămăsese fără serviciu, devenit ipsosarul lui Oskar Han, s-a căsătorit cu doi ani înainte de moarte; şi la urmă Ioana Postelnicu, secvenţe cu Vinea, om fermecător care i-ar fi trimis şi o carte poştală de la Braşov că petrece Anul nou cu clopotele şi cu gîndul la ea. La început nici nu a ştiut cine-i scrisese, nu i-a descifrat semnătura. Inocenta. A scris la 85 de ani un roman de 200 pagini Remember pe care l-a crezut roman politic, dar e de dragoste. – ea a avut real succes la sală, repetate aplauze, ţăranca dîrză din Pna Sibiului nu s-a dezminţit.
Apoi s-a anunţat partea a doua: lansarea unei poete excepţionale, cu o carte în condiţii grafice de invidiat – de fapt Ioana P. apucase să spună de vreo trei ori că e foarte invidioasă pe poeta de astă seară, pentru lansarea extraordinară şi pentru carte, pentru hîrtie, pentru tot. Nicolae Ţone: Nici nu este de imaginat o mai frumoasă omagiere a lui Ion Vinea decît lansarea unui alt poet A citit manuscrisul în drum spre Rm.Vîlcea şi în vreo două luni a apărut cartea. Apoi lumea a fost invitată în hol şi a vorbit Mircea Ciobanu, care a stărnit o mare linişte şi ascultare, spunînd că va porni de la ceea ce deja a afirmat în prefaţa cărţii: tema uitării şi a regăsirii poemelor, ceea ce poate deveni punctul de placare al unei mitologii. A făcut trimitere la o povestire de Hoffmann în care un meşter bijutier după ce făcea bijuteriile şi le dădea clienţilor, îndrăgostit fiind de lucrarea sa şi considerînd-o mai importantă decît omul, îşi omora clienţii pentru a recupera bijuteriile, considerate ca ale sale. Or, aici avem a face cu răsturnarea poveştii: Lidia Lazu este opusul acelui Cardiac, ea a scris şi apoi a uitat poemele, ea le-a dăruit, căci scrie din prea plinul fiinţei sale generoase. Scriu mulţi spre a-şi compensa şi refula defecte ale firii, or Lidia Lazu  scrie din prea plinul sufletului ei… Ascultat cu sfinţenie de auditor, aplaudat cu căldură. Fotografii. Apoi Lidia a recitat cîteva poezii, cu foarte puternică emoţie de data asta, tremurînd şi cu lacrimi care îi picau la rînd. Şi a încheiat cu un cîntec, spre entuziasmul general. Ioana Postelnicu, de pe margine, insista: E o artistă, o artistă! Dna Lidia Lovendal, venită cu soţul, deşi era ziua lui de naştere, foarte entuziasmată, Mircea şi Rodica impresionaţi, Gabriela Negreanu nu mai prididea să ne laude ca familie, citise deja primele poeme şi finalul cărţii, mă lăuda pentru copertă şi a trebuit să-i reamintesc că i-a plăcut şi coperta cărţii pe care am scos-o împreună: Curtea interioară; mă roagă să-i fac şi ei o copertă la următoarea carte. Ţone foarte fericit, C.Sorescu în fine convins că a fost o seară extraordinară. Nicolae Corjos a spus că a filmat, că vrea să colaborăm la un film erotic etc.
Dintre colegi: Jack, Feru, Angela, Nae Ştefănescu, Pomîrjanski, Ştefănuţ, Edi H., Tiugan, Cornel Popescu, N. Nedelea, Horia şi Tamara, soţii Vrăşmaşu, care s-a găsit coleg de armată cu Mircea - acesta de cum l-a văzut intrînd în hol a zis: tu eşti Vrăşmaşu; Piţi, Barus, Al. Andrăşanu, Maria Pătroescu, Trandaf P., colege de-ale Lidiei, însăşi dna Cioflină, actori, ziarişti, Vasile Bunea, cameramani de la Tv, de la Antena 1, de la Azi, Jurnalul Naţional, Adevărul… Fusese anunţ la Rom. Liberă şi la radio Total. A fost, fără îndoială, cea mai frumoasă lansare de carte pe care am văzut-o în ultimii ani. Lidia şi Mircea C. au dat interviuri pentru emisiunea Hiperion din 14 aprilie, iar I. Filipoiu de la Radio Cltural a insistat să întegistreze zece poezii chiar în săptămîna următoare.
Tanti M. f. încîntată, Bobi P. a făcut multe poze şi m-a ajutat în tot. Dna Tipuriţă îmi tot repeta: Cum poţi trăi cu ea în casă? Foarte impresionat şi Andrei Ionescu, la fel Al. Calais, George Tei, V. Bardan, Valeria Deleanu şi sutele de cunoscuţi şi necunoscuţi care au sorbit recitalul Lidiei. Dar cea mai impresionată a fost Lidia însăşi de elogioasa prezentare a lui Mircea, care într-adevăr i-a uluit pe toţi şi mi-a părut că de fapt, elogiind generozitatea Lidiei, îşi făcea un autoportret. Ionuţ al lui Ţone a vrut o carte anume pentru el, cu autograf, iar în rest s-a împrietenit cu Andrei care la rîndul lui a încîntat pe toată lumea; Angela îl ţinea în braţe, iar Tudor Opriş abia aşteaptă să-l primească la cenaclul elevilor. El însuşi nepot al lui Tudor Muşatescu, l-a cunoscut pe Vinea la 14 ani şi au discutat Etc.
Va urma


Cărţi, scriitori, lansări la Gaudeamus - 20
Cassian Maria SpiridonValeriu Matei, Ioan Es Pop, Gh. Vulturescu, C.M. SpiridonValeriu Matei, Ioan Es Pop, Gh. Vulturescu, C.M. Spiridon, Marius ClelaruAdrian Cioroianu, A. GrecuBasarab Nicolescu, Cassian Maria Spiridon
Daniel Cristea Enache, Ileana Mălăncioiu, Eugen NegriciDaniel Cristea Enache, Ileana Mălăncioiu, Eugen Negrici