joi, 21 noiembrie 2013

Târgul de carte Gaudeamus - 20
Scriitorul zilei: Anghel Dumbrăveanu, n. 1933  http://ilazu.blogspot.ro/2012/11/scriitorul-zilei-anghel-dumbraveanu.html


Alţi scriitori din Calendar:
C. Crişan, n. 1939
Aurel Dumitraşcu, n. 1955
I. Valerian, m. 1980  http://ilazu.blogspot.ro/2012/08/scriitorul-zilei-i-valerian-consemnari.html


Poezia zilei: Lidia Lazu


 ***

Un nume dorit


O lumină veghind

Zile repetate în linişte

Ninsoare bogată

În păduri de bradŞi seara

Doruri în depărtare

Mai vii decât tot universul

Şi fiecare floare
Aşezată ca un semn
Între mine şi stele

***

Fluturele cu o singură aripă


A trecut nespus de încet
Prin faţa mea

Toate florile se făceau
Că privesc în pământ
Lipsite de vlagă

Fluturele cu o singură aripă
nu s-a oprit
Nici cât să-şi tragă suflarea

Petele de pe aripă
Îşi istoveau culoarea
Şi în final a rămas o
Flacără gălbuie
Pârjolind văzduhul.

***

Ardea un capăt de lumânare
Rămasă de la botez
Pe masa împinsă de-o parte
În încăperea nemobilată

Ea singură lumina dansul nostru
Şi arunca pe pereţii cubişti
Frânturi de trupuri în căutare frenetică -
De parcă n-am fi fost
Demult îmbrăţişaţi

Şi-ntreaga noapte era
Sub stăpânirea noastră
Cu tot cu stele şi ger
Cu tot cu crengile de sub geam
Pe care mugurii
Stăteau la pândă ca în tranşee -
Să nu piardă cumva
Clipa asaltului de primăvară...

(din volumul 101 poeme, Colecţia ideal, 2011) 


Ion Lazu - O pagină de jurnal, 1995
24 martie 95. Ce-ar fi de învăţat din faptul că în excursie omul se simte mai viu-trăitor? Sau într-o simplă ieşire la iarbă verde. Sigur, contextul natural, peisajul, păsărelele, susurul apei, dar şi deconectarea de problemele citadine. Şi încă un lucru: să cari apă de la izvor, să aduni vreascuri, să îngrijeşti de foc, să încropeşti o mîncare-acolo, cînd v-a răzbit foamea. Să-ţi găseşti un culcuş într-un saivan, în vreo căpiţă. Chiar efortul de a obţine acest strict necesar pentru a supravieţui se completează cu satisfacţia reuşitei. Astfel obţinute, în libertate de mişcare dar fără nici una dintre înlesnirile moderne, aceste lucruri vitale par şi mai preţioase, capătă o importanţă emblematică. Fiecare gest devine un succes net, o realizare importantă, care-ţi dă speranţă şi un fior de plăcare: am reuşit, m-am descurcat, sunt asigurat pe moment. Ca să nu mai spun că aceste gesturi, în contextul sută la sută natural, trebuie că stârnesc ceva care s-a ascuns în subconştientul nostru, rămas din perioada primitivă: tensiunea de atunci, strădania de a-ţi găsi hrana, satisfacţia că ai dat de un pom cu fructe, de nişte ciuperci, de un izvor, după ce însetasei o zi întreagă prin pădure, pe coclauri… toate astea, s-au imprimat în felul nostru de a simţi, de a percepe datele realităţii şi ele ne stârnesc reacţii din adânc, primordiale. Pe cînd acasă, dai drumul la robinet, aprinzi aragazul, totul e facil, maşinal.
Pan Izverna îmi face o prea frumoasă surpriză publicînd în Ziua din 25 martie prezentarea mea pentru bătrânul ţăran din inima păduroasă a Banatului: Iosif Cireşan-Loga, un articol pe trei coloane: Acel trist timp al suferinţei.
Dumineca crucii. La M-rea Antim, la lansarea cărţii Vorbirea în şoaptă – Al. Horia. Vine Teoctist, Sofian, alţi înalţi prelaţi. Sorin D. le iese în cale cu plecăciuni şi pupături de mîini. De nu greşesc, A.H. e fiul lui Eugen Frunză, poetul stalinist.
Merg cu Pan Izverna la Ţone, care îi face bună impresie, de seriozitate. N.Ţ. ne citeşte din Jurnalul lui Modest Morariu care îi vestejeşte pe leprele de Jebeleanu, Paraschivescu, Bogza şi comentează: Eu n-am fost atît de deştept – adică nu şi-a dat seama că în fruntea culturii române se cocoţaseră impostorii, ipochimenii, oportuniştii cu două feţe…
La plecare P.I. îmi povesteşte cu jale despre Malovăţ: mama afazică, muşcată-sfîşiată de cîini, i s-au furat cele 6 ha, a fost acasă, a trebuit să ducă lucrurile prin vecini, să nu-i fie prăduite…Ah, dar îmi amintesc eu însumi cu groază de câinii Malovăţului, unde am f[cut o campanie înainte de 89.
(din Lamentaţiile Uitucului, în mnuscris)
Va urma


Fotografii de la Târg...Lansări: Victoria Milescu, Adrian Alui Gheorghe, Emil Lungeanu, Ioan Barbu.