luni, 7 ianuarie 2013

Ion Luca Caragiale / Publicistica

Ion Luca Caragiale / Publicistica 


În ţările culte - dintre cari ne tot fălim că facem parte - când vreun asemenea meşter încearcă să dea drept producţie a lui ceea ce este lucrarea altuia şi săvârşeşte aceasta cu frică grozavă, rar, foarte rar se găseşte câte un cutezător care să răpească cuiva proprietatea literară, căci în partea locului plagiatorul este înfierat amar de opinia publică, dar încă şi tras la grea răspundere de către legile de drept comun respective. La noi, însă, plagiatul se săvârşeşte des, foarte des, de-a dreptul, făţiş şi cu linişte sufletească vrednică de o mult mai cinstită faptă, căci adăpostul cel mai bun pentru plagiatori, adevărat pământ al făgăduinţei al acestui soi de industriali este ţara noastră -  pe de o parte fiindcă nu avem cu ţările străine, pe ai căror supuşi îi plagiem, nici o convenţie privitoare la respectul reciproc al proprietăţii literare, iar de alta, fiindcă în publicistica de la noi, ca în toate ramurile vieţii publice, cu cât cineva are mai mult toupet, vorba franţerzului, cu atât e mai sigur de izbândă şi de popularitate. 1878

ion lazu, fotografii: Iarna pe Dig...