marți, 1 ianuarie 2013

Blogul meu, la sfârşit de an 2012...

Blogul meu, la sfârşit de an 2012...
Să tragem linie...
Aduceţi condeiul şi cerneala / Să facem socoteala !, vorba lui Arghezi.
Va fi desigur o socoteală pe scurt, sintetică, fiind vorba despre cifre. Şi musai să fac acest bilanţ de etapă pentru că, ducând la bun sfârşit rubrica mea Scriitorul zilei, aşa precum am năzuit, de-acum înainte va trebui să mă ocup de altceva..., fie că acel nou lucru se pretează blogului ori voi fi trimis iar la plaivaz...
Noul meu blog, meşterit chiar de mine, n-aş putea să spun cum anume, şi lansat la apă pe data de 23 iulie 2011, (după incredibila şi definitiva pierdere a celui precedent - pagubă greu de evaluat şi suferinţă nevindecată nici până în ziua de azi...), şi pe care blog am postat zi de zi, cu o consecvenţă ce mă surprinde şi pe mine, blog unde am adăugat, în afară de Scriitorul zilei, de Poezia zilei, de Consemnări şi comentarii, nu mai puţin de 5-10 fotografii în fiecare zi (ajungându-se la un total de peste 3. 000 fotografii postate pe acest nou blog, toate ale subsemnatului - ceea ce a "tulburat" rău socotelile - altfel oculte - ale Domnului Google, care în două rânduri mi-a arătat fără drept de apel cartonaşul roşu, somându-mă să-mi vin în fire, să reduc numărul fotografiilor postate - palpitant, nu?), acest blog, etalând cu nonşalanţă munca mea de scrib, ce-mi păruse până de curând o lucrare de taină, a stârnit un mult dorit de mine interes, în primul rând din partea confraţilor scriitori, ceea ce nu e puţin lucru, cunoscută fiind reticenţa durabilă a scriitorului român - clasicizat încă din timpul vieţii - pentru digital...
În peste 500 zile, sunt înregistrate nu mai puţin de 66.550 vizitări, cifră în sine impresionantă, dacă nu mai mult de-atât! În luna decembrie, exemplul cel mai la îndemână, am totalizat un număr de 6. 221 vizitări, scor aflat în creştere de la o  lună la alta. S-au adunat în acest răstimp 969 comentarii - o cifră ce ar părea abracadabrantă, de n-ar fi vorba de o  înregistrare oficială. Cum spuneam, împotriva aşteptărilor, s-au lăsat atraşi în această aventură în primul rând prietenii scriitori. O dificultate pentru toată lumea a venit chiar din faptul că nu oricine a reuşit să-şi posteze comentariile direct pe blogul meu, - nici eu nu reuşeam, la început (iar alţii au renunţat, descurajaţi, să mai posteze, continuând însă vizitarea blogului meu -, deci multe comentarii, deşi identificabile, apar ca din partea unui omnipotent Anonim. Câţiva vizitatori, la îndemnul meu, mi-au trimis comentariile lor pe mail şi eu le-am postat imediat pe blog, menţionând de astă dată numele autorului. Totuşi, un punctaj riguros nu se poate face, în această situaţie.
S-au remarcat încă de la început scriitorii Nicolae Ciobanu din Piatra Neamţ şi Tudor Cicu din Buzău, după locul său de muncă, dar de extracţie dobrogeană, cum se ştie. Nu am lipsa de delicateţe nici să le dau calificative acestor vajnici colaboratori direcţi, cum fără ezitare îi voi numi, nici să-i laud  fără limită, aşa cum de altfel o merită din plin, ci voi spune curat că aceştia doi, prin atenta lor co-participare la forjarea de zi cu zi a blogului meu de scriitor, mi-au sporit energiile spre a duce mai departe rubricile principale. Dar câţi alţi scriitori nu au intervenit cu comentarii strălucite!!! Ion Murgeanu, Sânziana Batişte din Brad, Vocea de Departe - probabil din America, Doina Ţetcu, Petruţ Pârvescu din Argeş, Mihaela Rădulescu din Alexandria, George Motroc din Bucureşti, D.A. Doman din Piteşti, Florin Hălălău, Andana Călinescu, revistele Melidonium şi Ideea Europeană, Felix Sima din Rm. Vâlcea, Camilian Propinaţiu, Oana Oros, Bujor Voinea, Daniel Lăcătuş, studentul Yigru Zeltil din Constanţa, alţi actanţi, îndeobşte studenţi la Filologie, masteranzi, doctoranzi, interesaţi în primul rând de viaţa şi opera scriitorilor comentaţi de mine. Până şi criticul literar Alex Ştefănescu, atât de prins cu emisiunile sale televizate, a găsit timpul necesar să-mi mulţumească pentru prezentarea ce i-am făcut la aniversară. Bune aprecieri am primit verbal de la mulţi alţi co-breslaşi: Radu Voinescu, Nicolae Ţone, Liviu Ioan Stoiciu, Mihai Grămescu, A.M. Baros, Florin Costinescu, Emil Lungeanu, Florentin Popescu, Lucia Negoiţă, Victoria Milescu, Lucian Gruia, Dan Pomârjanschi, Elena Fluieraşu, Dan Tipuriţă, venind la momentul potrivit cu încurajări ce mi-au ridicat tonusul.
Nu mai trebuie să spun în ce constă rubrica Scriitorul zilei, cei interesaţi ştiu deja că ea a fost iniţiată pe data de 3 noiembrie 2011, la aniversarea prozatorului Alexandru Ecovoiu, şi s-a augmentat în timp: la fotografiile cu copertele cărţilor am adăugat, când s-a putut, fragmente din Jurnalele mele consemnând întâlniri cu scriitorul în cauză, note de lectură la cărţile sale, din volumele Scene din viaţa literară, din Odiseea plăcilor memoriale, text aflat pe-atunci în manuscris; am adăugat şi fotografii cu casele unde au locuit scriitorii comentaţi, cu plăcile memoriale puse de subsemnatul, în urmă cu 4-5 ani.  Şi apoi: cînd a fost cazul, texte ale scriitorilor comentaţi au fost plasate la rubrica Poezia zilei, măcar o poezie de-a autorului, de nu s-a putut mai mult - cu menţiunea că unele coperte, nefiind de găsit pe Google, le-am scanat chiar eu, după cum s-a întîmplat că multe dintre poeziile postate, au fost selectate de mine şi bătute pe calculator.
Nu neapărat ca o scuză, ce ţine de urgenţa postării în fiecare zi a altui scriitor, ci ca o promisiune pe care aş dori să o pot onora, aceste texte de la rubrica Scriitorul zilei, compilate/conspectate în fapt de ici şi colo, de pe internet, din dicţionare, din istorii literare şi alte tipărituri, fără vreo pretenţie de originalitate, consider că voi putea să le augmentez, tacit, pe rând, în măsura în care îmi va permite timpul şi mă vor ajuta puterile, la această vârstă a resemnărilor tacite...
O muncă foarte incitantă şi cu reale câştiguri pentru mine în ceea ce priveşte scriitorul român, clasic ori contemporan. . Rog a se avea în vedere că vin dintr-o profesiune care m-a ţinut departe de cursurile filologice , de studiile de istorie şi critică literară. Surprizele s-au ţinut lanţ, menţinându-mi vie atenţia, interesul. Alegând să scriu zilnic despre un autor român, m-am orientat după Calendarul din România literară; ce-i drept, nu e chiar simplu şi lipsit de riscuri să alegi unul dintre cele 5-10 nume dintr-o zi, musai să dai de-oparte nume importante; o faci, în speranţa că nu-l vei scăpa din vedere la cealaltă dată calendaristică: de naştere, de deces...  Este de înţeles că majoritatea numelor se referă la autori care deja sau de multă vreme nu se mai află printre noi.  Căci nu am dat de-oparte pe cronicari, pe un Cantemir, un  Ivireanu, Bărnuţiu, Ilarian, Bolintineanu, Odobescu, Duiliu Zamfirescu, sub niciun motiv. Totuşi, în destule cazuri am ales nume de scriitori din stricta contemporaneitate: Nora Iuga, Lucian Vasiliu, Aura Christi, Ileana Mălăncioiu, Romulus Rusan, Bujor Nedelcovici, Ana Blandiana, Daniel Corbu, George Bălăiţă, Liviu Antonesei, Vasile Vlad, Petru Ursache, Gelu Ionescu, Ştefan Agopian, Nicolae Ţone, Dinu Flămând, Dorin Tudoran, Angela Marinescu, Nicolae Dabija, Micaela Ghiţescu, Aurel Sasu, Ion Simuţ, Mihai Gălăţanu, Gh. Schwartz, Marian Popa, Maria Urbanovici,  D.M. Ion, Al. Miran, Paul Goma, Livius Ciocârlie, Cornel Moraru, Ion Brad, Ovidiu Genaru, Ion Cocora, Anghel Dumbrăveanu, Eugen Negrici, Vasile Baghiu, Radu Voinescu, Gh. Glodeanu, Magda Ursache - şi înşiruirea ar putea continua...Indiferent că-mi sunt prieteni sau necunoscuţi -, din Bucureşti, din Timişoara sau din... toată ţara, - din Basarabia, din diaspora...din trupe de asalt, din grupări fratricide...
Dar câţi să fie scriitorii comentaţi la rubrica ce astăzi am închis? O cifră apropiată de 420 - mi-ar lua ceva timp să fac o numărătoare exactă.  Alte câteva zeci s-ar adăuga de la rubrica Poezia zilei.  În acţiunea Plăci memoriale ajunsesem la 220 scriitori; am continuat să fac fotografia unor case în care au locuit scriitori, ajunsesem la aproape 360 fotografii. Cu scriitorul zilei, văd că cifra s-a augmentat, cât de cât. Şi mă opresc tocmai acum?! Da, pentru bunul/răul motiv că orice lucru început are şi un sfârşit... Care, sperăm noi, să facă loc unui alt început...Cu voia celui de Sus.
                                                             ION LAZU
P.S. Şi ce alte câştiguri ar mai fi de menţionat, pentru truditorul acestor 17 luni de bloguială? Poate ar intra la socoteală consemnările unui număr deloc mic de evenimente culturale, - de-ar fi vorba doar de unul pe săptămână şi tot s-ar aduna vreo 120-130 de consemnări, cu fotografiile de rigoare; ar mai fi de luat în seamă, sub beneficiu de inventar, textul evocator din anii 60, Pocola-Beiuş, 1968, în 23 de episoade; şi ar fi de adăugat ciclul de 63 sonete, scrise între 20 august şi 15 septembrie 2011. Este mult-puţinul, însă de mare preţ, cu care se alege scribul, atunci când s-ar părea că alta este misia lui. Cum a fost şi textul Odiseea plăcilor memoriale, scris după revenirea din chinuitoare excapade, în perioada când mă devotasem cu trup şi suflet fixării acelor aproape 200 de plăci....


ion lazu, fotografii de iarnă...spre Gura Diham...