miercuri, 7 martie 2012

Scriitorul zilei: Virgil Gheorghiu; poezii, fotografii

Scriitorul zilei: Virgil Gheorghiu, n. - d. 7 martie 1977


 Ars poetica

Înalţă-te, poete, păstrând cu tine lestul!
La-nsingurări de noapte, fii comandant vegherii!
Îmbrăţişarea lumii, privirile şi gestul,
Cu-asprimea unui Hades, supune-le trierii.

Să cânţi suflarea vie, lucire de oglindă,
Nu lenta pleşuvie-a cununilor de laur.
Năvod aruncă-ţi viaţa şi inima, să prindă
Din crişuri de imagini, poeme, peşti de aur!Sonet

Lucra Manole meşterul cu trudă
Şi fără spor la zidul legendar,
Că-n faptul nopţii, piatra de sub var
Smintea din loc cu tencuiala udă.
 
Dar n-a mai fost istovul în zadar,
Când a zidit cu desnădejde crudă,
În temelii, nu om străin, nici rudă,
Ci draga lui: trup viu, cu ochi de jar.

S-a-năbuşit năprasnic fericirea,
Dar întărită-i schela. Turnuri sfinte
Sclipesc urcând în soare mânăstirea.

Asemeni lui, purtând un vis în minte,
Poeţii îşi ating desăvârşirea
Zidind iubirea vieţii în cuvinte.
 
***
Viitor poet, pianist, compozitor şi muzicolog V.G. se naşte la Roman,
face studii de Conservator la Bucureşti, 1928-1930, continuate la 
Viena şi Paris. 
Debutează cu poezii în 1925, se raliază grupării avangardiste
de la revista "unu", de unde este exclus pentru că avea colaborări 
şi la alte reviste, diferit orientate: Bilete de papagal, Adevărul
Cuvântul liber. Importantă se dovedeşte a fi nevoia de armonie în artă,
poetul se va individualiza printr-un stil expresionist, iar în final 
recurge la prozodia clasică a sonetului şi rondelului. Debutul în 
1930, cu Cântările răsăritului.
Alte titluri: Febre,1933; Marea vânătoare, 1935, Tărâmul celălalt,
1938;Pădurea adormită, 1941. După 1944 se menţine în espectativă, 
revenind abia în 1966 cu Poeme, după care urmează Poezii, 1968, 
Trezirea faunului, 1973 şi Sonete, 1975. În volumul postum 
Poezii, 1986, este inclusă o secţiune de rondeluri. 
 
***
Am pus o placă memorială în str. C.A.Rosetti, imobil pe faţada 
căruia pre-exista o placă memorială cu basorelief, pentru Cezar
Petrescu. Încercările de a-i pune o plcă memorială la adresa 
din Str. Şcoalei nr. 8 s-au dovedit infructuoase. Între timp, 
a dispărut însă placa memorială a lui Cezar Petrescu,smulsă 
probabil pentru refolosirea metalului. N.B.Aceste lucruri se 
întâmplă la nici 100 m de artera principală a Capitalei, bdul 
Bălcescu-Magheru. Fără comentarii. 

Str. Şcoalei nr. 8, unde a locuit Virgil  Gheorghiu