duminică, 23 iunie 2013

Consemnare de la Evenimentul comemorativ Irina Mavrodin ce a avut loc ieri, sâmbătă 22 iunie, ora 10:30 la Librăria Bastilia,  cu lansarea volumelor postume: L'echiquier; Jucătorul de şah şi a antologiei O viaţă înaltă ca un dar divin, urmată de Colocviul Irina Mavrodin - Ipostaze culturale.


Elena-Brânduşa Steiciuc

Genoveva Preda, Alina Ioniţă, Elena Negreanu, Anne-Marie Francoise Codrescu, Elena Ciocoiu,Mihaela Chapelan...Alina Ioniţă, Elena-Brânduşa Seiciuc

Elena-Brânduşa Seiciuc, Constantin Abăluţă
Mariana Criş, Constantin Abăluţă

Anne-Marie Codrescu, Genoveva Preda
Printre scriitorii prezenţi, Mariana Criş, C. Abăluţă, George Anca
Alina Ioniţă, Anne-Marie Codrescu, Mihaela Chapelan
Anne-Marie Codrescu, Elena Ciocoiu,Gabriel Popescu


După ce Anne-Marie Codrescu, vicepreşedinta Asociaţiei Culturale  "Irina Izverna Tarabac şi Irina Mavrodin" a rostit cuvântul de deschidere a lucrărilor, iar Elena Brânduşa Steiciuc, preşedinta Asociaţiei a dat citire unui emoţionant mesaj din partea Mioarei Izverna şi a lui Pan Izverna, iniţiatorii acestui Eveniment comemorativ, la un an de la dispariţia poetei, eseistei şi traducătoarei Irina Mavrodin, Elena-Brânduşa Steiciuc  de la Universitatea din Suceava a prezentat volumele postume (apărute la Editura Timpul, Iaşi, 2012, director poetul Cassian Maria Spiridon): L' echiquier  şi Jucătorul de şah, un diptic eseistic, precum şi antologia O viaţă înaltă ca un dar divin. A urmat Colocviul Irina Mavrodin - Ipostaze culturale, desfăşurat în trei secvenţe: Poezie şi interpretare; Eseurile Irinei Mavrodin - creaţie şi rigoare şi Medierea culturală prin traducerea literară. La prima secţiune am ascultat evocarea Genovevei Preda - Câmpul cu maci, ploaia şi singurătăţile Irinei Mavrodin, apoi referatul Alinei Ioniţă - Vocile animei. Incursiune în imaginarul poetic al Irinei Mavrodin. La a doua secţiune, Anne-Marie Francoise Codrescu a citit un referat despre Interferenţe europene în lectura critică a Irinei Mavrodin; Elena Ciocoiu: Perspective asupra scriitorilor francezi din secolel XX în eseurile Irinei Mavrodin, iar Gabriel Popescu: Maurice Blanchot citit de Irina Mavrodin. Despre ambiguitatea unei lecturi fidele-infidele. La a treia secţiune, Mihaela Chapelan: Traducerea ca lectură plurală.
Subsemnatul am filmat întreaga desfăşurare, am făcut aceste fotografii şi destule altele, ce vor fi dirijate spre "andrisanţi" şi mi-am notat în carneţel unele idei ce vor fi transcrise aici, în măsura în care timpul mi-o va permite.
Un eveniment comemorativ de mare emoţie şi de înaltă nobleţe spirituală, asigurat de admiratorii Irinei Mavrodin ca mare poetă, ca eseistă de anvergură şi ca traducătoare ce a fondat la noi o şcoală de traductologie. S-au pronunţat şi s-au repetat cuvintele. "Irina Mavrodin, marea doamnă a literaturii române". Au conferenţiat câteva dintre studentele şi apoi doctorandele Profesoarei Irina Mavrodin. Mi-am amintit versul: "Acele zâne ce străbat / Din timpurile vechi..." Elevaţie, distincţie, mare boierie spirituală, un adevărat regal, prestaţii situate deasupra multor sesiuni strict academice -, cum îi spuneam la telefon prietenului poet Pan Izverna. "Irina Mavrodin a meritat-o din plin!", a fost comentariul prietenului poet.ion lazu, Cărţile prietenilor mei: Irina Mavrodin ion lazu, fotografii... Mi-am amintit de Sierra Nevada...