marți, 29 octombrie 2013

Scriitorul zilei: Ştefan Baciu, n. 1918   http://muzeulmuresenilor.ro/about/casa-stefan-baciu/

Alţi scriitori din Calendar
Radu Cosaşu, n.1930   http://www.romlit.ro/radu_cosau
Titus Popovici, m.1994   http://ilazu.blogspot.ro/2012/05/scriitorul-zilei-titus-popovici.html
Constantin Crişan, m.1996
Mihail Sorbul, n. 1885


Poezia zilei: Ion Lazu

Omizi Omida şi-a pornit migrarea sumbră

Pe-alei, prin pietre şi-n temutul trafic  -

Că au şi ele de-mplinit un grafic

Ce fiecărei specii îi incumbă.

Prin soare clocotind, prin neagra umbră,
Pe mii de fire-n derulare fină –
Un front de mini-tancuri-gelatină
Mereu strivite, care însă umblă...

Au fost un pic de scai pe-o frunză moartă,
Dar au puit, au ros şi-au ars tot dudul
Şi-acum năvală dau. Şi Nordul, Sudul
De groază tremură şi fug din hartă.

Copacii-s goi, grădina toată-i arsă
Şi prin ferestre cad acum în casă.
29 august 2011.


Rarul umple carul...        

Am scris târziu, am scris cu amânare,
Paralizat de teamă, de sfială.
N-am dat la versuri, la femei năvală,
Mi se păreau o taină mult prea mare.

Apoi am scris, dar fără-nverşunare,
Ci alegând atent şi cu migală
Şi Poeziei dând veşmânt de gală
Să iasă-n lume ca la sărbătoare.

Dar timpul o concluzie impune:
Scriind arar, nu scrii versuri mai bune...
Şi-am dat deci drumul firii ce se-ntrece –

„În zece zile-am scris sonete zece”.
Acum văd clar şi resemnat pot spune:
Scriind mai des, nu scrii versuri mai bune...
30 august 2011.
 


Ion Lazu - O pagină de Jurnal, 1994
22 nov. 94, marţi. Daniela T. povesteşte cum a salvat un cîine căruia îi intrase capul în plasa de sîrmă din spatele blocului: Toată noaptea l-a auzit scheunînd. A stat lini;tit s[l descarcereye, apoi i-a lins mîna şi a zbughit-o.
Aseară la Palatul Şuţu, vernisajul retrospectivei Georg Baron Lovendal;f. f. multă lume, iar tablourile cu ţărani răzeşi, mirese, bătrîni şi mănăstiri din Bucovina, toate extraordinare. Fiica lui, Lidia Lovendal-Papae a reuşit să recupereze 440 de lucrări de-ale acestui mare artist, provenit dintr-o familie nobiliară finlandeză şi fugit de la Petersburg în 1917 de teama bolşevicilor. Inventator, scenograf. Apare şi papagalul de Paul, cu figura lui de ţigan filfizon, cănit. Mă văd cu Lia şi Jan Andreiţă care cu articolele lui din Rom. liberă adusese toată această lume. În metrou vorbisem cu C. Crişan care are un ciclu de conferinţe la Biblioteca americană. La palatul Şuţu apare şi tînărul Alex. Bănulescu, beat şi vorbind în bobote, incoerent, precum că el scrie şi în engleză, că apocalipsa… , că...  Mircea Savu îmi spune că la înmormîntarea în cimitirul evreiesc a unui coleg au venit toţi colegii români. Unde e antisemitismul cetăţeanului nostru, dle CVT? De fapt, zice  M.S., m-am înscris în PRM din frondă. Bine că nu din... Frunda.
24 nov. 94. Mi-e clar acum că nu scriu decît pentru propria plăcere, mi se pare mult mai puţin important să public, e însă important să scriu, să notez ce mi se întîmplă, ce simt şi gîndesc şi observ. Pare modul cel mai intens de existenţă a firii mele, a personalităţii mele. Mult mai puţin mă preocupă să prind spiritul vremii, să-l ilustrez, ilustrîndu-mă… or, în ce mă priveşte, nu asta e ţinta mea; dacă se nimereşte să cad pe acel spirit, bine! Zice Gregor von Rezzori: “A face literatură este o stare schizofrenică, se confundă realitatea cu adevărul aşternut pe hîrtie.” Aha! Le confunzi din cauza schizofreniei.. Nu pentru că realitatea e fugitivă iar scrisul dăinuie?…
De ce oare am mai multă încredere în ce-mi amintesc decît în ce văd? – în ce s-a impus memoriei mele decît în ceea ce se iţeşte vederii mele? Poate pentru că amintirea este a mea, iar ceea ce se vede este al tuturor…
Va urma


Autografe pe cărţile din bibliotecă


Fotografii de ieri...