miercuri, 17 aprilie 2013

Cărţile prietenilor mei: Petru Ursache, Miorţa. Dosarul mitologic al unei capodopere, Ed. Opera Magna, 2013, 326 pagini.ion lazu, Poezii regăsite...(din anii şaizeci)


Rană

De sub pod
O lumină m-a săgetat
În ea cu ceva vinovat,
Peşte a fost, mi-am spus
Şi nu valul;
A izbit cu vârful cozii
Lucios
Şi-n mâlul rece s-a dus
În mâlul gros.

Dar n-a fost peşte,
Rană a fost –
O rană vie a verii.
Dintre cele ce-noată
În adâncul ce-l port -,

Şi zvâcnind fără veste
În zenitul durerii...
1968, Pocola-BeiuşPrea puţin

Sufletele noastre se depun
Pe spinarea aburită a stelelor –
Cine mai crede în asta? şi totuşi
Cât e de frumos şi de drept!
Prea plină e ziua şi locul
De emanaţiile firii noastre,
Întindem cleiul drumului
De la un capăt la altul al faptei.
Privirea nu slăbeşte nici o clipă
Ascunzătorile şi ceţurile bolţii.
Or, prea puţin ne rămâne:
Un pulovăr crud, un cojoc
Până-n călcâie de iarbă verde,
Încopciat cu lacrimi
Şi chiar un frăgar pe sub care
Oamenii trec smulgând un pumn
De frunze stoarse de sânge.
1968De pe mal

Cu oamenii de peste apă
Nu ne vom învrăjbi niciodată.
Aerul se-mparte egal
Apa curge după legea ei
Viaţa peştilor e o enigmă.
Ce bine e când îi vedem
Pe malul lor
Cu găleţi, cu strigăte
Cu traiul întreg
Ce ni se arată pe faţă.

Bun ar fi, Doamne,
Câte un fluviu, câte un râu
Câte un torent sau ogaş
Printre fiecare dintre noi!
Cu ce duioasă înseninare
Ne-am petrece, străini, de pe mal
Şi uneori, zic aşa,
Ne-am potrivi la capetele
Unui zâmbet egal.
1968, Pocola-BeiuşUmbra

E o mare durere
Ce mi se cuvine
Întru zdrobire şi sfâşiere –
Dar durerea nu vine.

Am estimat-o printr-un
Calcul mental.
Mă ajunge doar vârful umbrei
De pe celălalt mal.
1968Imagini din Atena..., început de aprilieStaţia de metrou Doukissis Plakentias

Staţia de metrou Doukissis Plakentias

Printre imobilele din Vrilissia- Attiki, câmpuri de maci...


Palmirul, element de decor...