vineri, 3 ianuarie 2014

Scriitorul zilei: I.Al. Brătescu-Voineşti, n. 1868  http://ilazu.blogspot.ro/2012/12/scriitorul-zilei-i-al-bratescu-voinesti.html
George Murnu, n. 1868  http://ilazu.blogspot.ro/2012/11/scriitorul-zilei-george-murnu-poezia.html
Constantin Fortunescu, n. 1907
Radu Mărculescu, n. 1915
Vasile Băncilă   http://ilazu.blogspot.ro/2012/01/noi-suntem-stelele.html 
I.Al. Brătescu Voinești
Theodor Pâcă, n. 1928
Emil Brumaru, n. 1939
Ioan Alexandru, n. 1942  http://ilazu.blogspot.ro/2011/12/scriitorul-zilei-ioan-alexandru-poezii.html
Dumitru M. Ion, n. 1948 http://ilazu.blogspot.ro/2012/09/scriitorul-zilei-dumitru-m-ion-poezia.html


Poezia zilei
Ion Lazu 

*

Guri spun şi spun pe-afară
Tot mai greu se trăieşte, vecine...
Ci mie, cu voi, preaiubiţilor
Îmi e din zi în zi tot mai bine.
Pînă-ntr-atît se dovedeşte invulnerabilă
Frageda peliculă străvezie ca nălucirea
Cu care ne-nvăluie de-o vreme
Fiica norocului, fericirea.
Cîntul privighetorii nu ni-e cunoscut
n-am putea spune ghiersu-i cum îşi află urmarea,
dar cînd se va-nălţa, tîrziu, sub pala nopţii
fără greş vom răsări: privighetoarea! 

1987, Bocşa MontanăIon Lazu - O pagină de Jurnal, 1996 
 16 ian 96. Ningea cu fulgi rari cînd am ajuns la Cuţitul de Argint. L-am găsit pe M.C. la Nicolae Ioana, acum pe post de preşedinte al proprietarilor -– i-a cedat două birouri lui M. pentru editură. NI îşi aminteşte imediat cum m-a amînat, pe vremea lui Valerică R., pentru că, zice el cerîndu-şi scuze, nu eram în vederile şefului. VR îi plasa mereu inşi care aduceau manuscrise, apoi îi şoptea să-i dea de-o parte. Îl uimesc spunîndu-i că m-am întîlnit cîndva cu VR, m-a invitat să vin să ne ocupăm de volumul de poezii – el nici nu ştia că lucrarea apăruse deja de doi ani. L-aş fi întrebat pe brusc amicalul NI de ce s-a pretat la jocul lui Valerică-Viperică şi i-aş fi spus apoi: Dle, mie nu mi-a păsat de malversaţiile de prin redacţii, eu mi-am văzut de geologia mea şi, fără să mă căciulesc, am reuşit să public cam tot atîtea cărţi cît dumneata.
18 ian. 96. Citesc evocarea C. Popovici la atelierul lui din Bastiliei, unde se adunase destulă lume pentru parastas. Augustina etalase articolele din presă, inclusiv pe-al meu din Rom. liberă, printre portrete foto de-ale lui Constantin. Se înfiinţează o fundaţie, se anunţă un premiu la concursul de sculptură etc.
Textul Voineasa, scris pentru As, (rămas nepublicat, ca de altfel şi. Ţara broaştelor ţestoase.)
19 ian. 96. Visez că-i spuneam Lidiei: M-am tot gîndit şi nu pot pune alt titlu cărţii mele de poezie decît Coroniţa de sînziene. Şi regretam foarte că nu i–l puteam pune pe acesta.
20 ian. 96. Ideea unui Fals tratat de evazionism; revine ideea unui Jurnal cu C.P. 
Va urma

Fotografii luxemburgheze...Bruma, umbra...II