marți, 14 ianuarie 2014

Scriitorul zilei: Ion Roman, n. 1917 
Bucureştean care şi-a luat licenţa în Litere şi filosofie, 1939. Profesor de liceu, apoi redactor şef la ESPLA, apoi la Gazeta literară, la Ed. Ştiinţifică. Autor de monografii  despre scriitori din secolul XIX, Pann, Bolintineanu, Caragiale, Iosif, Ghica, Alecsandri; a îngrijit seriide opera complete şi antologii; traduceri excelente din autori de limbă germană. (după Marian Popa)

Vlad Sorianu, n.1931
Pseudonimul lui Vasile Sporici, care a semnat şi cu acest nume. Fiu de mineri din bazinul Comăneşti, a studiat biologia, apoi o şcoală de lectori de ştiinţe sociale la Bucureşti şi la Moscova. Director al teatrului din Bacău. A publicat cu deosebire în Ateneu cronici şi eseuri fără sigiliu personal. (după Marian Popa)

Eminescu forever 
- 15 ianuarie ora 15:00, MNLR, expoziţie Eminescu;
- 15 ianuarie, ora 19:00, la Tinerimea română: Corul Preludiu; actori ai Teatrului Naţional; o expoziţie cu fotografii de actori mari recitatori din Eminescu...
Se afișează afis Eminescu 2014 (cu portret).jpg
Poezia zilei, Ion Lazu
*
Eminescu? Numai zgura lui e omenească, iară arderea lui
e divină. Aici stă diferenţa dintre Geniu şi omul obişnuit,
fie el şi creator de artă. Care creator de artă,
e tot un biet om, însă un om bolnav şi chinuit de propria boală.
Or, geniul suferă ca un om dar spiritul lui arde ca o divinitate.


*
Dacă mi s-ar pune în vedere că nu mai am decît
o zi de trăit
Aş considera că mi-e de ajuns un pahar cu apă şi
gîndul la tine
Dacă mi s-ar spune că mai am de trăit o săptămînă
mi-ar fi de ajuns o pîine, o carte şi gîndul la tine
dacă mi s-ar spune că mai am de trăit doar o lună
mi-ar fi deajuns un sac de mere, un caiet dictando
şi gîndul la tine
dacă mi s-ar spune că mai am de trăit un an împrejur
mi-ar ajunge să dau ocol lumii şi să mă întorc la tine
dacă mi s-ar spune că mai am de trăit o singură oră
aş împinge deoparte paharul cu apă, cartea şi pîinea
şi lumea -
şi m-aş mulţumi cu privirea ta –
singura veşnicie în care aş avea curaj
să dispar
sau poate să dăinui.

(din volumul Elegii noi / vechi)


Lidia Lazu în recital
california 3:

Ion Lazu - O pagină de Jurnal 1996 
                   (continuare): Dar s-o luăm pe rând:

21mai, marţi: Soleuvre-Belvaux-Luxembourg-Paris Est: Metro 5 pînă la Republique; metro 11 pînă la Jourdain; metrou 11 pînă la Hotel de Ville; Opera, La Madelaine.

Centre G. Pompidou, o8.05.96, ora 12,48, FF 24. Bonard, Atelier cu muze; Francis Picabia ; Matisse: Magnolie, Bluza românească, Viorist la fereastră, Pictorul şi modelul său, Portret Greta Prozac, Portret August Pellerin; Amedeo Modigliani: Cap roşu; Alain Marquet; A. Derain; Dufy, George Braque, Picasso, Fernand Leger, Juan Gris, Blaise Cendrars, Robert Delanoy, Reinold Duchamp, Jean Arp, Alberto Magnelli, Casimir Male Vitch, Vasily Kandinski, Paul Klee, C. Brancusi: Foca,1936, Studiu pentru Mme Eugenie Meier, 1916; Antoin Pevsner, Leopold Survage, Frantisek Kupka. Marc Chagal, Jean Fautrier, G. Rouault, Andre Masson, Joan Miro, Mark Ernst; Yves Tanguy, Dali 19o4-1989; Rene Magritte, Marcel Jean, Olivier Debre, J. Dubuffet, Giacometti, Kelly, Jaspers, Johns, N de Stael, Roger Bissiere… 
22 mai, miercuri: Versailles, plecînd din Chatelet, revenire Chatelet; telefon la Ambasadă. Centre Pompidou.
Ambasada Română, Bois de Boulogne, av. Foch, Place de l’Etoile, pe Champs-Elisee,  o  expoziţie de sculptură în aer liber.
 23 mai, Joi: Ambasadă-Etoile, Sacre Coeure-Pigale-Notre Damme-Hotel de Ville- Louvre pînă la ora 15,30; autobuz pînă la Ambasadă; la G. Astalos de la 16,30 pînă la 22,30, revin pe jos la Ambasadă. 
24 mai, Vineri: Ambasadă, cu autobuzul pînă la Gara Montparnas, ajung la gara Lion, apoi în Place de bastille; pe jos Place Vosges, cu grădină şi casa lui Hugo, st Antoin, rue Rivoli, H.De Ville-Place Austerlitz, gara Austerlitz, Jardine des Plantes, Jardin de Lux., Panteon, Vaugirard; Ambasadă-Academie, cu Caius, Hăulică etc.
 25 mai, Sîmbătă; Ambasadă- St. Dominique-St Germain- H. de Ville, autobuz 96 pînă la Republique, auto. 20 pînă la Pl. Republique, Metrou 11 pînă la Jourdain, metrou 11 pînă la Pl. Rep; Metro 5 pînă la Gara Paris Est, la trenul de întoarcere în G.D.Luxemburg.
Vasile Grigore: "Să scrii fără să ştii cuvintele ce te aşteaptă – e ca şi cum ai desena fără să te uiţi la ce faci – urmînd doar imboldul de neoprit al sentimentului." 15 mai 96.
 Prea-puţinul pe care l-am notat din excursia mea în Luxemburg.  Restul, la cheremul aducerii aminte. În celelalte două excursii precedente umplusem sute de pagini, pe carnete special pregătite. Acum, luat de val…deci: nepregătit...
Va urma

Fotografii... la Pacific !!!
Adăugaţi o legendă