vineri, 3 ianuarie 2014

Scriitorul zilei: Aron Cotruş http://ilazu.blogspot.ro/2012/01/scriitorul-zilei-aron-cotrus-poezii.html
Francisc Munteanu, n. 1920 http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisc_Munteanu
Ion Băieşu, n. 1933 http://ilazu.blogspot.ro/2012/09/scriitorul-zilei-ion-baiesu-poezia.html

Poezia zilei
Ion Lazu


*

Guri spun şi spun pe-afară
Tot mai greu se trăieşte, vecine
Ci mie, cu voi, preaiubiţilor
Îmi e din zi în zi tot mai bine.
Pînă-ntr-atît se dovedeşte invulnerabilă
Frageda peliculă străvezie ca nălucirea
Cu care ne-nvăluie de-o vreme
Fiica norocului, fericirea.
Cîntul privighetorii nu ni-e cunoscut
n-am putea spune ghiersu-i cum îşi află urmarea,
dar cînd se va-nălţa, tîrziu, sub pala nopţii

fără greş vom răsări: privighetoarea!

1987, Bocşa Montană 

Ion Lazu - O pagină de Jurnal, 1996 
                   27 ian 96. Pentru că Dumnezeu este în mod atît de vădit de partea celui cu talent - cu geniu, scriitorul este constrîns să ţină partea omului obişnuit, fără însuşiri speciale; să ia partea celui mai slab din arenă – şi asta fără ca admiraţia sa pentru geniu să scadă cumva, ba dimpotrivă!
Onisifor Ghibu constată că, în Basarabia şi Bucovina, ruşii i-au sedus pe cei din elită, îndepărtîndu-i de popor – vezi acum cazul Druţă.  Dar aşa procedează orice imperiu, OG cunoştea acest model din Ardealul lui, nici o noutate. Preoţilor din Basarabia li se dădeau 20 deseatine, le muncea obştea.
Pentru Jurnal: firul de izvor de la Vărzării, debit precar, dar augmentat de grija sătenilor, precum  firul de inspiraţie al scriitorului este augmentat de intensitatea ideii, a trăirii.
Titul de jurnal: Lamentaţiile uitucului.
 28 ian. 96. Proba jurnalului, care poate fi impresionist sau poate fi o dare de seamă, în funcţie de material, adecvat de fiecare dată la obiect.
Căsnicia, dacă duce la solidarizare e mai mult decît o iubire care în alte cazuri doar i-a chinuit pe cei doi. Iubirea, dacă duce la intensificarea trăirii, la fericire.
MV Llosa nu-l vrea pe scriitor politizat. Estetul pur-sânge, fachirul ideii.
La radio Cultural, Caius despre cele două capitale ale lumii: Parisul şi New-Yorkul. Că acum 50 de ani Europa era un fel de Ruanda, pentru că se ucidea în masă. Că a nu intra în Comunitatea Europeană în 98 ar însemna o ghilotină pentru România. Şi că pentru viitorul României doi oameni sunt importanţi: Iliescu şi Chirac. Stilul lui de a spune lucruri aşa-zis trăznitoare. Şocante.
Mi-am adus aminte cum a sărit să-l ridiculizeze pe MC, cum că nu se mai poate scrie aşa (deschisese Istorii III, mi-a citit un început de paragraf), iar cînd aştepta să-i apară cartea la MC, susţinea că acesta este cel mai important poet de după al doilea război mondial. Ţine nu ştiu ce cursuri de psiho-sociologie la vreo Universitate din Paris. Trebuie să fie la curent cu toate expoziţiile şi evenimentele culturale de la Paris şi din Franţa, căci nu poţi să te întîlneşti cu oameni de afacere francezi fără să discuţi cultură. Îmi induce impresia că activitatea lui acolo este foarte importantă şi că dacă nu o face el, cine să o poată face, la acel nivel?
Va urma

Fotografii luxemburgheze... Bruma şi umbra...III