duminică, 25 noiembrie 2012

Scriitorul zilei: Ionel Pop; la Gaudeamus, II...

Scriitorul zilei: Ionel Pop, n. 24 noiembrie 1889 - d. 27 ianuarie1985

      
Strănepot al lui Simion Bărnuţiu şi nepot de soră al lui Iuliu Maniu,  acest celebru vânător, pescar şi iubitor al naturii, care a şi reuşit să-şi mărturisească în scris pasiunile şi bucuriile cinegetice - cu menţionerea faptului că aceste iubiri şi îndeletniciri îl vor fi ajutat să trăiască până la 95 de ani! - pare lucru de mirare că nu a publicat nimic înainte de anii 50. Ar fi putut-o face prea bine în Interbelic. Să-şi fi descoperit harul scrisului atât de târziu, când modelele de vânători-scriitori, faimoase în mentalul intelectualului român nu-i erau străine? Cunoştinţa sa cu Sadoveanu, pe care se spune că multe l-a învăţat într-ale preumblărilor prin "inima pădurii", inclusiv despre vânătoare şi pescuit, să-i fi indus ideea de a se mărturisi pe hârtie - sau anume marele Sadoveanu îl va fi îndemnat şi încurajat, poate că-l va fi şi sprijinit în a-şi publica poveştile de vânătoare - când rudenia sa cu marele ostracizat Iuliu Maniu, mort în închisorile comuniste, ar fi fost net împotriva promovării unui descendent din faimoşi "duşmani ai poporului"? Tot felul de supoziţii, pe care le poţi face după consultarea Istoriei lui Călinescu, adusă până la 1941, unde IP nu apare măcar la indicele de nume; nu-l afli nici în Dicţionarul Marian Popa, nici în Istoria critică a lui Manolescu; un paragraf din Istoria  lui MP ni-l prezintă ca ardelean falnic, cu studii la Budapesta, Berlin şi Munchen, cu doctorat la 1911, lucrând în magistratură. Om de încredere al unchiului său Iuliu Maniu, după arestarea acestuia, dezertează din PNŢ, trece la Frontul plugarilor. Pare să fi fost şi arestat, lucru ce s-ar deduce şi din Caietul albastru, memoriile lui Nicolae Balotă, scos din închisoare de prietenul Mihail Sadoveanu, însă devenit unealtă a regimului ca propagandist la revista pentru străinătate Pentru patrie. Şi s-ar mai deduce din Caietul albastru că anume fermecătorul om şi povestitor IP ar fi putut să deconspire autorităţilor faptul că nepoţii acestuia, fraţii Boilă, plănuiau un document adresat Occidentului, despre situaţia disperată a bisericii greco-catolice din transilvania, suprimată de regim... Cei doi fraţi şi sora lor au ajuns la închisoare, ca de altfel şi Nicolae Balotă. Ar fi de glosat pe această temă prea dureroasă... Ce se va fi petrecut în conştiinţa lui IP sub anchete şi torturi?  Atât de grav încât să se dea cu duşmanul, ba să-i sacrifice şi pe copii surorii sale?!  Alţii au rezistat, au riscat să moară cu Nu în gură. Te gândeşti: omul sensibil, îndurerat de soarta unei căprioare, de chinurile unui jder prins în capcană...
Opera literară: După focul de armă, Bucureşti, 1956; Capra neagră, Bucureşti, 1957; Vulpea, Bucureşti, 1957; Din fauna noastră, Bucureşti, 1959; Întâlniri cu animale, prefaţă de Demostene Botez, Bucureşti, 1960; Hoinăreli prin natură (în colaborare cu Demostene Botez), Bucureşti, 1961; Instantanee din viaţa animalelor, Bucureşti, 1964; Paşi prin lumea păsărilor, Bucureşti, 1965; Vânătorul şi natura, Bucureşti, 1969; Întâlniri neaştep­tate, Bucureşti, 1970; Mamifere din România (în colaborare cu Vasile Homei), I-II, Bucureşti, 1971; De la urs la pănţăruş, Bucureşti, 1972; Îmi aduc aminte, Cluj, 1972; Vânători - oameni şi câini, prefaţă de Şerban Cioculescu, Bucureşti, 1972; Poieniţa ielelor, Bucureşti, 1974; O palmă de râu şi nişte istorii vânătoreşti, Bucureşti, 1978; Un ochi râde, altul plânge, Bucureşti, 1981; Priviri în atelierul naturii, Bucureşti, 1982; Văpaia, Bucureşti, 1984; Povestiri vânătoreşti, Bucureşti, 1986; Inima pădurii, Bucureşti, 1986. 

Citeşte mai mult: http://www.crispedia.ro/Ionel_Pop
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Ionel_Pop

La Târgul Gaudeamus... Invitată de onoare, scriitorimea din Basarabia...