miercuri, 23 mai 2018


Scriitorul zilei: Iordan Chimet,  n. 18 nov. 1924 - d. 23 mai 2006.
Imagini pentru iordan chimet imagini   Imagini pentru iordan chimet imagini
Dintr-o familie simplă de români din Galaţi (tatăl grefier, mama Paraschiţa...), a urmat cursurile liceale în oraşul natal (1944), apoi  Literele la Bucureşti (1948), iar mai târziu a absolvit Dreptul (1957). Dar deja debutase cu meşteşugite versuri avangardiste în Revista Fundaţiilor Regale. Acest om exemplar, fără ambiţii personale, devotat înaltelor idealuri umaniste, democratice, slujindu-le cu puritate şi ardoare,  considerat de cei ce l-au cunoscut "o minune de om", "un scutier al iluziei", s-a alăturat unui grup de intelectuali din Asociaţia Eminescu: Constant Tonegaru, Vladimir Streinu, Pavel Chihaia, străduindu-se să-i ajute pe confraţii ajunşi la ananghie, distribuind pachete de la Crucea Roşie, imediat după război, pe vremea foametei, când noul Regim se instala, cu ajutorul armat al sovieticilor. Din această acţiune donchijotească, unii militanţi au nimerit la puşcărie, i-am amintit  la această rubrică  pe Tonegaru şi pe Mihadaş. Ceilalţi au fost amnistiaţi, însă ţinuţi sub supravegherea strictă a Securităţii. (Nici acum nu-mi intră în cap cât de departe au împins zelul lor oamenii poliţiei politice, nenorocind/lichidând fizic  indivizi şi familii, o întreagă pătură de intelectuali, numai ca să le fie lor bine, să le meargă salariul, să avanseze în grad şi funcţie. La adăpostul Statului pe care îl slugăreau, la modul criminal...)
Destul de târziu, într-o perioadă de relativă destindere, Iordan Chimet reuşeşte să-şi vadă publicate unele dintre manuscrisele definitivate cu două decenii înainte: Filmele vestului sălbatic, 1966; Comedia burlescă, 1967; Lamento pentru peştişorul Baltazar, 1968; Eroi, fantome, şoricei,  Închide ochii şi vei vedea Oraşul, 1970; aceste cărţi l-au făcut preţuit îndeosebi de cititorii tineri şi de neconfundat printre scriitorii momentului. În 1972 apare O antologie a inocenţei, carte devenită best-seller, vândută pe sub mînă. Cititorul percepuse mesajul antitotalitarist al textelor antologate (din literatura întregii lumi, desigur). După care autorul se instalează într-un soi de protest mut, nemaipublicând ani la rând. Solidar cu alţi disidenţi, nu a făcut niciodată caz de aceasta, însă a continuat să corespondeze cu mari oameni de litere de peste graniţă, iar unele cărţi i-au fost comentate cu entuziasm în străinătate. preluate şi de semnatarii  Cartei 77  din Cehoslovacia. Cenzura, avizată, îi blochează accesul la tipar.

Abia după Decembrie 1989 apare antologia  Dreptul la memorie, în 4 volume. Le-am interceptat la Bistriţa-Năsăud, unde mă aflam în campanie geologică - şi m-am considerat un norocos. Impecabilul stilist a mai publicat: Cele două Europe, cele două Românii, 2004 carte ce se adresează conştiinţei civice a românilor; dar a scris şi  memorialistică: Cartea prietenilor mei, 2005.
Pe autor l-am preţuit la superlativ, dar ca om nu am reuşit să-l identific, chiar de ne vom fi intersectat paşii, privirile. Prietenul poet Ion Murgeanu îl evocă în perioada când fucţiona ca suplinitor în judeţul Galaţi, venit anume pentru a participa la o lectură publică. De o modestie şi delicateţe extremă. Inconturnabilă.
Nu mă mai mir că, la doar 2-3 ani de la dispariţia sa, când mă interesam de aprobarea pentru o placă memorială a acestui scriitor singular printre co-breslaşi, nimeni din blocul unde a locuit două decenii nu şi-l aducea aminte:

Ion Lazu, Odiseea plăcilor memoriale, ed. BMB, 2013
..."Schimb tramvaie şi ajung în zona Nicolae Grigorescu, căutând imobilul lui  Iordan Chimet.  În zona Nicolae Grigorescu dau de adresa lui Pituţ, un bloc spre răscruce, deci în formă de Y, cu trei corpuri unite la centru, ocolesc pe toate laturile, în fine, dau de placa lui  Gh.  Pituţ, cu basorelief, îi fac o fotografie, deşi sunt convins că Valentina are aşa ceva. Trec intersecţia, spre capătul bulevardului, fiind vorba de nr. 18 -  dar îmi dau seama că trebuie să caut în cealaltă parte. Dar câte scări la aceste blocuri de-a lungul bulevardului, câte intrări!; aştept să vină/să iasă cineva, întreb de scriitorul Iordan Chimet, nimeni nu ştie; merg la casiera care printr-un noroc era la post, dna Mari, amabilă, îmi dă telefoanele administratorului, preşedintelui, să aflu scara, perioada când a locuit în imobil, etc. Şi să obţin aprobarea pentru instalarea plăcii memoriale.

Poezia din lift, când am fost în blocul lui Iordan Chimet:

Al. Macedonski
*
Era oraşul de-altădată
Sub plopi de-argint muiaţi în soare
O verde oază fermecată
Cu repezi ape cântătoare
Pe-oricare străzi cântau izvoare
Şi sărutat de flori ce-mbată
Trăia oraşul de-altădată
Sub plopi de-argint, muiaţi în soare.

*

Cine să fi lipit acest afiş, nemaiîntâlnit de mine prin alte holuri de bloc, prin lifturi? Nu e cumva mîna abstractă  a scriitorului nostru?
(Şi iată cum, printr-o întâmplare, - căci nu am studii filologice - identific sursa inspiraţiei lui Daniel B., din descrierea Bucureştiului de altădată...)
Adresele pe care cu atâta trudă le obţin de la Uniune, de la cunoscuţi, din cartea de telefon etc. se rezumă la stradă şi număr, dar sunt uneori 7-8 scări, îţi poţi pierde o zi ca să le bântui, adesea fără rezultat. Este și cazul imobilului unde a locuit Iordan Chimet...
Revin acasă obosit, după drumuri nesfârşite prin cele cartiere muncitoreşti, cu străzi, grupuri de blocuri şi numerotări complet aiuristice, care m-au buimăcit, nu alta. Rezultatul concret, pe cât de dezamăgitor? Azi, doar două adrese!

Adriana Bittel: O minune de om (în Rom.lit): http://www.romlit.ro/o_minune_de_om_iordan_chimet


Alţi scriitori:
Garabet Ibrăileanu, n. 1871
G. M. Cantacuzino, n. 1809
Vladimir Streinu, n. 1902
Valeriu Armeanu, n. 1946
Aseară, la MNLR, Aniversare și două lansări două!
Elana Armenescu la 70 de anișori...
Fotoreportaj...

Sala Perpessicius de la Muzeul Național al Literaturii Române, orele 18:00. Sosit cu o minimă întârziere, căci străbătusem drumul de la stația Izvor la Biserica Albă a pied, cu o secantă prin minunatul Cișmigul al după-amiezii din finele Florarului (”Risipei se dedă Florarul !...”), mi-am ocupat locul în sală tocmai când sărbătorita, numindu-i pe dragii oaspeți, ajunsese la numele meu... Mai erau în sală scriitorii prieteni: Lucian Gruia, Passionaria Stoicescu, Silvia Chițimia, Geo Călugăru, Ion C. Ștefan, Vasilica Ilie, Ioana Stuparu, Vasilica Ilie, Emilia Dănescu, un domn Burcea, din Siliștea-Gumești, o regizoare, fiul sărbătoritei (ocupat cu filmările, de la înălțime), un pictor bărbos-pletos, soțul unei doamne din Tătărăștii de Sus, comuna de baștină a sărbătoritei, o pereche de tineri care au mărturiisit că participau pentru prima dată la o astfel de întâlnire sciitoricească,,,
Au vorbit, după sărbătorita-amfitrioană, care i-a evocat pe mentorii săi: C.D. Zeletin. I.C. Chițimia și Vasile Andru, printr-o potriveală născut el însuși pe 22 mai...: Aureliu Goci (despre scriitorii filologi, despre scriitorii-medici - eu mă gândeam la Cehov, la Cronin, la Axel Munthe, iar de la nioi, la Buzura, Brumaru, Pan Izverna, Nicolae nasta...), Passionaria Stoicescu, Ion C. Ștefan, autorul unei prefețe, Silvia Chițimia (dând lectură unei exegeze de mare sagacitate despre scrierile autoarei, despre Vecernie ca moment de relaxare și rugăciune, cel de la sfârșitul trudei, dar cu care de fapt începe ziua sufletului și a creației: ”Și a fost o seară și a fost o dimineață”, cum spune Scriptura...), Geo Călugăru, citind și el 3 pagini omagiale. Au citit cu pătrundere din poezia Elenei Armenescu actrițele: Veronica Gheorghe, 6 poezii și Doina Ghițescu, 4 poezii. La tonul pe care l-a dat domnul Aristide, s-a cântat, pe vreo 20 de voci: Mulți ani, trăiască! Flori, aplauze, îmbrățișări, autografe, Și o coborâre la subsolul știut, de data asta în ”Infernul” tratațiilor oferite de poeta septuagenară. Vinuri alese, șampanie, tort pentru un întreg regiment. Or, cât am fi noi de optimiști într-altfel, totuși rândurile scriitorimii combatante s-au subțiat, s-au subțiat grozav...
Ion Lazu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu