duminică, 4 martie 2018
4 martie: A. E. Baconski, n. 16 iunie 1925 - d. 4 martie 1977
  

 Tu care-ai fost ...

Tu care-ai fost odată, tu, care ești, tu, care
Vei fi – adesea iarna, plecând în taină ochii,
Duioasă-ntrevedea-vei, căzută la picioare,
Umbra-mi licăritoare ca solzii unei rochii.
Va fi tăcere-n preajmă – și dincolo de geam
Ninsoarea de departe venind ca o pădure
Dusă de vânt – și-al serii hotar ce-l atingeam
De-atâtea ori cu-aripa, din nou va sta prin sure
Închipuiri, în albul pierit și întinat ...
Asemeni unui flutur câte-un sărut va trece
Caligrafiind profilul pe care-l vei fi dat
Uitării. Și-n oglinda netulburată, rece,
Vor tresări petale dintr-un sălbatec crin
Ce și-a lăsat amprenta pe sânii tăi odată –
Îţi vei desface părul și vei privi cum vin,
Din negrul lui, răsfrângeri de noapte-ndepărtată.
Și cum se-ntorc din ceaţă cărările-napoi,
Înfăşurând mumia unei iubiri ucise,
Cum viscolul pe stradă, prin arbori-nalți și goi,
Deşteaptă sensul unor imagini, unor vise ...
Și-mi vei ierta păcatul de-a-mi fi uitat un gest
În gândul tău – sau poate în suflet, o durere
Trecută-n timp. Din toate va rămânea acest
Destin al unor veșnic pierdute giuvaiere,
De nu-ți aduci aminte nici tu când le-ai purtat.
Un ochi imens te-absoarbe încet sub pleoapa-i neagră –
De-abia te vezi tu însăti, pe-un orizont uitat,
Plecând diminuată în timp ca o tanagră.
Cine-ți atinge pieptul la care-am stat să-ascult
Vântul și luna? Cine din nou își poartă sumbra
Lui salcie? O, poate voi fi plecat demult ...
Sărută-mă-n absenţă și-n somn – sărută-mi umbra.

***
Bucovinean, fiul unui preot, familia s-a refugiat în Oltenia, din faţa frontului roşu. Liceul la Rm. Vâlcea, facultatea de Drept la Cluj, unde debutase cu poezii în reviste, încă licean fiind. Debutul editorial cu Poezii, 1950, se aliniază literaturii de circumstanţă, indicând totuşi resurse stilistice speciale. Însă de la al doilea volum abordarea se schimbă radical, originalitatea viziunii se individualizează. Este redactor-şef la Almanahul literar, devenit apoi Steaua, cea mai elevată/europeană revistă literară din Transilvania, poate din întreaga ţară. Imn către zorii de zi, 1962, Echinoxul nebunilor şi alte povestiri, 1967,  Fluxul memoriei, selecţie din producţia lirică, 1967,  Remember. Fals jurnal de călătorie, 1968,  Cadavre în vid, 1969.  Panorama poeziei universale contemporane, 1972, Corabia lui Sebastian - sunt tot atâtea titluri de referinţă nu doar în destinul acestui aristocrat al gândirii, deschis către universal, într-o epocă în care acest simplu fapt stârnea opoziţia generală, oficializată, ci jalonează etape în evoluţia literaturii române a vremii, care prin câteva spirite deschise către nou se elibera de sechelele dirijismului cultural, redevenind competitivă pe plan european, precum în Interbelic. Acum, ce-i drept, pe mulţi confraţi de condei, mai puţin talentaţi, îi va fi tratat de sus, dar şi mai mulţi vor fi fost cei care nu i-au iertat excepţionala înzestrare, aristocraţia de spirit. Nevoit să părăsească Clujul pentru celălalt exil intern, doar bănuit, din Bucureşti. Prin opţiune estetică, s-a desprins de confraţi, s-a însingurat în literatura sa şi a marilor poeţi ai lumii. Călătorind în lume, a văzut, a înţeles, s-a nutrit şi a gândit în alte coordonate decât ale celor de dincoace de Cortina de Fier;  a tradus enorm şi la cel mai înalt nivel din poezia lumii, lăsând o zestre inestimabilă, doar parţial valorificată, datorită împrejurărilor. 
Lirica sa a stârnit reacţii violante de contestare din partea celor de la revista Săptămâna, aflată sub controlul stric al securităţii. Fragmente din prozele sale (romanul  Biserica neagră, 1990, deci rămas inedit până după revoluţie, se citeau la Europa liberă, producând vii emoţii. Dispariţia poetului, în cutremurul din 1977, a pus un final tragic asupra unui destin singular în literatura noastră contemporană.
***
Poate n-ar fi cazul să spun ce influenţă ieşită din comun a avut asupră-mi poezia lui A. E. Baconski, deşi precizez din start că nu l-am cunoscut personal, ci doar l-am reperat, printre cele câteva persoane care îmi apăruseră pe treptele ESPLA, la sfârşitul anilor 60, când aceea era singura editură la care se puteau adresa literaţii. Imn pentru nesomnul cuvintelor, pe care mi-au căzut ochii în librăria din str. Buzeşti colţ cu Calea Griviței, la doar zece paşi de casa unde locuiseră Eminescu şi Veronica Micle în 1880, apoi Fluxul memoriei au fost cărţi formatoare pentru tânărul inginer geolog ce eram, departe de iniţierile filologice. I-am intuit valoarea personală, înălţimea spiritului, nobleţea simţirii şi atitudinii vis-a-vis de misiunea scrisului. Iniţierea a continuat cu Meridianele  sale, citite săptămânal. Cu inegalabila Panoramă a poeziei universale contemporane, o vastă şi fără greş orientată incursiune în marea poezie a lumii, tradusă  magistral, cum nu o mai făcuse decât Lucian Blaga...
(O mare emoţie pentru mine a fost să aflu, în octombrie trecut, invitaţi fiind la Fedeleşoiu de prietena noastră Doina Ţ., faptul că preotul Baconski, tatăl poetului, slujise ani la rând în biserica din comună, fostă cândva mânăstire. În aceeaşi ordine de idei, ar fi de speculat pe tema scriitorilor care au provenit din familii de preoţi. Nu numai Goga, Blaga, Cioran, dar şi Baconski, Baltag, alţii despre care am referit la această rubrică. O explicaţie ar fi, o intuiesc, dar deocamdată nu mă pronunţ...)

Dar fără alte multe vorbe, iată cum debutează cartea noastră de confesiuni în dialog epistolar (a mea şi a poetului Ion Murgeanu), Himera literaturii, Ed. Curtea Veche, 2007:

I. DESTINE RĂSĂRITENE
Ion Murgeanu:  Zorleni
”Impactul cu Dvs., Dle Ion Lazu, s-a produs pe un text despre A. E Baconsky. Trebuie să recunoaştem că suntem suma unor oameni ce ne-au intersectat până la un moment dat. Vă închipuiţi ce ar fi fost ca Dvs., alături de care participasem până atunci la întâmplări nesemnificative biografic vorbind, mi-aţi fi telefonat în acea zi să mă felicitaţi pentru orice altceva decât articolul meu despre Baconsky apărut în  Ziua literară. Aşadar, Baconsky, unul din “seniorii” mei  tutelari de la tinereţe, şi-a trimis un nou Mesager (de-a lungul vremii au mai fost câţiva), să mă scoată din apatie, sau chiar şi din prea neagra visare. 
Oricând putem face legături magice cu noii oameni din viaţa noastră. Pe Dvs. v-am legat de A. E. Baconsky într-un anume fel şi cu o motivaţie anume. Veneaţi ca o continuare, sau cel puţin ca un supliment. Provenienţa basarabeană, prezenţa discretă, invulnerabilă, în viaţa noastră literară, atât de colorată de nu chiar pestriţă, şi eleganţa omului ca specie rară şi specială între ceilalţi oameni atât de amestecaţi în coloritul nostru balcanic. O anume detaşare de contingent chiar în toiul celor mai insistente implicări. Căci, orice s-ar spune, sunteţi un monden construit după chipul aristocratului de album, dacă pot zice aşa. Acest lucru induce la unii erori impardonabile; mă refer, desigur, la simpaticul critic, care citindu-vă nu de mult timp subtilul roman  Ruptura  în cheie “postmodernă”, ajungea la concluzia  (comică pentru noi), cum că ar fi un foarte bun roman de iubire din sec. XIX. ", (Himera literaturii, pag. 9.)
*
I-am pus placă memorială ân str. T. Arghezi nr. 24, colț cu Batiștei. Imaginea casei apare şi în albumul  Literaturile Bucureştiului, ed. MNLR, 2009.


Descriere: *

PS. Ieri îmi cade în mână Remeber II de A.E. Baconschi - ai zice că e vorba de o simplă întâmplare - dar ce mai e întâmplător în viața noastră, mai ales după o anumită vârstă?! - citesc primele rânduri, citesc o pagină și adevărul e că n-am mai lasat cartea din mână până spre seară..., deși e vorba despre o re-citire, nu? Din ce în ce mai prins, mai impresionat de stilul magistral, încântat, entuziasmat, admirativ. S-a putut scrie la acest nivel în literatura română, în păguboșii ani șaptezeci?! Am avut astfel de minți, astfel de condeie dezinhibate, cu acces la oricare dintre marile probleme ale culturii!!  Și entuziasmul meu creștea de la paragraf la paragraf..., dar și sublinierile, comentariile... 
Carte apărută la editura Cartea românească, trimisă la tipar în aprilie 1977, apărută în 23.500 exemplare, un tiraj care poate mira pe oricine... Îmi amintesc fptul că fragmente din acest Fals jurnal de călătorie apăreau în revistele vremii, stârnind entuziasmul general... 
Mă uit la căsuța tehnică, mă uit și la redacrorul de carte, aici Mihai Gafița, în chenar negru. Și brusc îmi dau seama că acest Remember I, II, carte care a făcut epocă, citită și răscitită, intens comentată etc. a apărut de fapt la o lună - două după ce autorul și redactorul de carte muriseră în cutremurul de la 4 martie 1977... Am știut acest lucru și l-am uitat? Posibil. Nu cumva e vorba despre o întâlnire a celor doi cu alți amici de condei - ca să se bucure împreună de apariția cărții ”lor” -  și despre moartea lor la Continental, blocul de lângă biserica rusă, unde au fost multe victime - iar Romulus Rusan, scăpând ca prin minune din dezastru, a mai trăit încă 40 de ani...
Oricum, i-am pus o placă memorială lui A.E. Baconschi, în str. T. Aghezi nr 4 și lui Mihai Gafița într-un bloc de la intersecția cu Maria Rosetti... Măcar aceste plăci memoriale, pe care le am sub observație au rezistat în timp, pe când altele au avut o soartă mai vitregă...Alţi scriitori:
Lucian Valea, n. 1921
Vasile Igna, n. 4 III 1944
Lucia Verona, n. 1949
Mihai Gafiţa, m. 1977
Al. Ivasiuc, m. 1977
Ion Lăncrănjan, m. 1991