vineri, 19 ianuarie 2018

Scriitorul zilei: Artur Enăşescu, n. 19 ian. 1889 - d. 4 dec. 1942

 
Visătorii

O visători, cu suflet de copii,
Voi paseri, de lumină speriate,
Ce rătăciţi cu genele plecate,
Pe străzi întunecoase şi pustii!
 
Voi, cu priviri curate de fecioară,
Sfioşi şi singuratici visători,
Ce tremuraţi sub cerul plin de nori,
Şi vântul cel mai gingaş vă doboară!
 
Ascunşi staţi ziua-n tainice unghere,
Şi mâini de vis v-acopăr ochii grei,
Iar când pe cer s-aprind mii de scântei
Voi răsăriţi… O, suflete stinghere!
 
Vă prinde luna flori la pălării,
Şi tresăriţi; de-un foşnet blând vi-e frică,
De umbra ce pe ziduri se despică,
Când rătăciţi prin nopţile târzii.
 
În jurul frunţii voastre, visători!
A nopţii duhuri, tainice, s-adună;
…Întind o scară razele de lună,
Şi gândul vostru suie pân-la nori.
 
Şi pasul vostru-n cale şovăieşte,
De raze pline, genele se-nchid,
Şi vă treziţi la umbra unui zid,
Când astrul dimineţii licăreşte.
 
O visători, cu suflet de copii,
Voi, paseri de lumină speriate,
Ce rătăciţi cu genele plecate,
Pe străzi întunecoase şi pustii!

Țiganca
E Rița, fecioara cu ochii sprințari –
Cu sâni ca de piatră
Născută-n alaiul a zece cobzari,
Regină pe șatră.

Zglobie ca fulgul, cutreieră văi
Și negre poene,
Iar ochii ei tineri îi joacă-n văpăi
Pe umede gene.

Cosița ei creață, pe umerii goi,
Îi cade-n inele,
Surâsu-i aruncă pe-ntregul zăvoi
Sclipiri de mărgele.

Aprinsă-i năframa ce-i flutură-n vânt, 
Râd galbeni în plete –
Când trece cu-n zâmbet, zvârl cușma-n pământ
Nomadele cete.

Când naște sub corturi un cânt legănat
Și-un zvon de sandale
Cu patimă cruntă ciocanele bat
În vechi nicovale.

Ea joacă sub vaierul strunii prelung
La focuri sărace,
Și razele lunii ființa-i străpung 
Cu sute de ace.

Ușor se mlădie, rotește pe loc,
Dând chiot sălbatic,
Și pare piciorul ei sprinten în joc, 
Atins de jăratic.

Dispare-n vârtejuri, sar banii pe sân 
Loviți de furtună!
Și geme ca vie sub meștere mâini,
Lăuta străbună.

Târziu stau nomazii la stele culcați,
Iar ea pe câmpie,
Sărută văzduhul cu ochi dilatați
De-o sfântă beție.
 
***
Născut la Burdujeni sau la Botoşani, dintr-un tată agent PTT  şi o mamă ce a dispărut
  prea curând, viitorul poet, prin  firea sa nesupus reglementărilor stricte de convieţuire, 
a  urmat şcoala primară şi liceul la Botoşani, apoi a plecat la  Paris, unde a audiat cursuri 
de filosofie, atribuindu-şi apoi  un doctorat în materie. Debutează cu Amor în Convorbiri 
 critice, 1910, şi lucrează ca redactor la Epoca. Este mobilizat pe front în prima 
conflagraţie, ca să amâne confruntarea se  înscrie la o şcoală de subofiţeri, dar nu se 
califică nici după  repetarea cursului, revenind în armată ca simplu  soldat. Se pierdea 
prin poieni şi printre flori, cu arma în  mână... Din această perioadă îl descrie Tudor 
Vianu, care i-a  rămas prieten: necompetitiv, pacifist, îşi umplea cartuşiera cu 
manuscrise...(Vianu, Jurnal, 1961). Este chiar perioada maximei   productivităţi poetice, 
de ex. Balada crucii albe de mesteacăn  este datată: Oituz, iulie 1917. După conflagraţie, continuă să  publice poezii şi colaborează intens cu articole pe teme politice,  dar şi eseuri, cronici literare şi dramatice (de ex. la Patima roşie  de Mihail Sorbul). Indignat că unii puturesă să vadă în carnagiul  războiului un prilej de "purgatoriu al neamurilor", de revigorare  etc, ripostează: "Nimic mai fals!"; iar după război lucrurile nu  porniseră pe un făgaş optim, scrie deci poetul: "Se pare că un  geniu răutăcios, prezidând la actele noastre publice, desparte  în chip ostentativ logica faptelor de cea a ideilor şi aceasta  îndeosebi în domeniul politic." În 1926, lucrând la Universul literar, câştigă  cu "Afrodita"  prestigiosul "cel mai  bun sonet al anului", cu susţinerea lui  Perpessicius, care îl aprecia foarte mult.
Din această perioadă începe dezagregarea psihică-mentală a poetului, care ajunge pe 
drumuri, vagabondând, cerşind… În 1934 se declară el însuşi: "fără domiciliu, bolnav, 
gol şi flămând." Eugen Jebeleanu, dar şi alţi confraţi apelează la ajutorul statului, ceea 
ce rămâne  o biată iluzie. Poet ce s-a risipit în boemă, spirit reflexiv,  meditativ, de 
formulă parnasiană, îi apăruse în timpul vieţii  volumul Pe gânduri, iar postum Revolta 
zeului. 
A închinat imnuri vieţii ("Şi geme ca vie, sub meştere mâini /  Lăuta străbună!"... 
"Sărută văzduhul cu ochi dilataţi /De-o  sfântă beţie!"), năzuinţelor omului spre o lume 
ideală, a binelui şi frumosului ("Şi sângeră văzduhul sub purpura de flori..."). 
A apărut în selecţii şi antologii ce-i reunesc pe  "marii poeţi mici". O selecţie de Poezii 
a publicat Mihail Straje  în 1965, cu detalii despre zbuciumata viaţă a poetului..  Cu 
textele lui A.E. n-am luat contact decât ocazional. Îmi făcusem o anumită părere, nu 
întru totul conformă cu adevărul, ascultând în anii studenţiei romanţele Cruce albă şi 
Riţa, în inegalabila interpretare a Ioanei Radu. Impresionat de ardoarea versurilor, lesne 
de memorat,eram totuşi intrigat de abordarea poetului, romanţioasă. Am deschis Istoria 
lui Călinescu, interesat să aflu cum îl văzuse criticul pe poetul vagant, ce avea să moară
 la un an după apariţia Istoriei. Practic ajunseseră simultan la linia de sosire. Şi, plăcută 
surpriză (căci uitasem cum stau de fapt lucrurile...):  la indicele de nume văd că lui A. E. 
i se consacră un articol pe două pagini! Caut la Cuprins... şi ce văd? În colţul din drapta-
jos, sub numele poetului, o singură frază, în total 40 de cuvinte  amintind de un "pretins 
doctor în filosofie" despre "un elogiu la o ţigancă" şi despre "abundente versuri 
trubadurice", nici  măcar trubadureşti... Urmează coperta cărţii nu ştiu cui, iar pe cealaltă 
pagină, o fotografie de grup cu mai mulţi scriitori: Topârceanu, Hortensia Papadat-
Bengescu etc. Şi trei versuri  din Riţa. Doar atât despre poetul damnat Artur Enăşescu. 
Nu  ne-am aşteptat propriu-zis la mila şi compasiunea divinului  critic pentru destinul
 tragic al unui poet de oarecare notorietate  în epocă, nici la aprecieri ditirambice pentru 
poemele sale intrate de fapt în conştiinţa publică, ci ne-a mirat din nou  lipsa de 
receptivitate la demersul poetic al unui talent adevărat, pe cât de nefericit, practic 
prăbuşit în abisurile demenţei. 
Or, nu este poezia mereu ceva la limita cu nefirescul, cu  anormalitatea? E chiar de 
mirare că neîntrecutul exeget al  "poetului nepereche" nu a mai păstrat în sine pentru 
ceilalți actanți ai lumii literareo câtime de  Caritate pentru ceilalţi năpăstuiţi ai poeziei
 româneşti... sau tocmai de aceea?
 

Alţi scriitori:
Barbu Lăzăreanu, m. 1957
Catinca Ralea, m. 1981


Poezia zilei
George Almosnino: Schimb

nopțile mele s-au făcut
scoici obosite de apă

poți să te închini depărtării
unui zero de cretă
sau unui calapod
pe care se trag
toate sufletele

ştiu un joc liniştit
cu copii adormiți
lânga guri de tun

ştiu un joc vechi
în care se înlocuiesc doar mâinile

cineva îmi dăruie o piatră
cerând în schimb brațul meu drept
 
Premiile Luceafărul de dimineață
Prezintă Dan Cristea; Jurilul: Dan Stanca, Emil Lungeanu, Aurel Maria Baros; momente muzicale: Viorel Rădăcină
Sub semnul tinereții veșnice a poeziei, citește eleva Antonia Toader, de la Liceul Sf. Sava
Premiile:
Poezie: Ioan Es. Pop
Proză: Nicolae Spătaru, Rep. Moldova
Critică: Radu Voinescu
Traduceri: Linda Maria Baros
Proză tânără: Răzvan Nicula
Poezie tânără: Andreea Petcu
Cronica teatrală: Daniela Pocea-Cocora
(În afară de cei premiați, au mai rostit alocuțiuni: George Bogdan, din partea sponsorului Gaz Metan, Emil Lungeanu și Varujan Vosganian). 
Sala de consiliu, plină la refuz cu liceeni de la Gh. Lazăr și Sf. Sava, plus profesorii acestora. Iar scriitori, ici și colo. Victoria Milescu, Marilena Istrati, Nicolae Prelipceanu, Marian Drăghici, Ion Cocora, alți câțiva; și subsemnatul, care din sală am asigurat replicile, deschiderea ferestrelor și... fotografiile; de la Radio: Teodora Stanciu, Oana Enăchescu, Daniel Popescu


Juriul: Dan Stanca, Dan Cristea, Emil Lungeanu, Aurel Maria Baros

Antonia Toader

Ioan Es Pop

Nicolae Spătaru

Radu Voinescu

George Bogdan

Aurel Maria Baros / pentru Linda !

Razvan Nicula

Andreea Petcu

Daniela Pocea-Cocora