sâmbătă, 15 iulie 2017


Scriitorul zilei: Nicolae Dabija,  n. 15 iulie 1948

Descriere: ANd9GcSli0tcBNiWtBhTJH8Fzk18XXpcf3fB4DEQUB0ecKqO48bJRlXh1A    Descriere: ANd9GcRfvg8FPNTvj463u0efFgXs1UHvO3UEuENIJQ8zW-hUtNUXiJd2pA 

Nepot al arhimandritului Serafim Dabija, deportat în 1947 în Gulag, N. D. s-a născut la Codreni, raionul Cimişlia; în 1966 se înscrie la facultatea de Ziaristică, dar este exmatriculat pentru idei proromâneşti şi antisovietice, apoi reînmatriculat la Filologia din Chişinău, cu licenţă în 1972. Căsătorit, are 4 copii. Redactor la TV Chişinău, la diferite reviste literare, iar din 1986 redactor şef la revista Literatura şi Arta; poet, eseist, militant pentru renaşterea naţională, pentru unirea Basarabiei cu România, a fost unul dintre principalii actanţi, alături de Grigore Vieru şi Leonida Lari ai mişcării care a culminat în 31 august 1989 cu recunoaşterea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova şi cu adoptarea grafiei latine. Acţiune încununată de succes. În 2005 a devenit preşedintele Forului Democratic al Românilor din Moldova FDRM, ce a reunit peste 150 de organizaţii civice neguvernamentale, cu cca 250.000 de membri, cu filiale în străinătate peste tot unde trăiesc români refugiaţi, exilaţi etc. FDRM este iniţiatorul Cererii din 26 decembrie 2006, de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deputat. Membru de onoare al Academiei Române.
Poet de mari resurse lirice şi civice, dar şi ardent eseist în probleme legate de renaşterea naţională a românilor din Moldova, alcătuitor de manuale şcolare, de antologii lirice, animator al redeşteptării năpăstuiţilor basarabeni oprimaţi în ultimele 4-5 decenii de asuprire bolşevică şi de obstinată politică de mancurtizare, s-a remarcat în ultima vreme şi ca redutabil prozator, cu romanul Tema pentru acasă, ajuns la ediţia a treia, difuzat în cadrul unor turnee prin Basarabia, Rusia, România, prin toate oraşele, liceele, bibliotecile, la Târguri de carte etc. Un profesor de liceu le dă elevilor ca temă pentru acasă un subiect din Istoria Basarabiei răpite. Imediat este ridicat de acasă şi expediat în Siberia. Una dintre liceene îl urmează în Siberia, din admiraţie, din convingeri naţionaliste, din iubire. Vor împărţi viaţa de deportaţi. Tânăra va muri. Nu însă şi iubirea, nici idealurile pentru care trăise până în ultima clipă.

Opera literară (selectiv): „Ochiul al treilea”, poeme,1975; „Apă neîncepută”, poeme, , 1980; „Poveşti de când Păsărel era mic”, poem pentru copii, 1980; „Pe urmele lui Orfeu”, eseuri,  1983(ed. I); ;„Alte poveşti de când Păsărel era mic”, pentru copii, 1984; „Zugravul anonim”, poeme,; „Moldova de peste Nistru – vechi  pământ strămoşesc”, studiu documentar, 1990 (ed.I), ;„Aripă sub cămaşă”, 1989;, 1991; „Domnia lui Ştefan cel Mare”, eseu, 1992 (două ediţii); „Mierla domesticită”, poeme, 1992; „Nasc şi la Moldova oameni”,  povestiri pentru copii (carte de lectură pentru clasa IV-a), 1992; „Dreptul la eroare”, poeme,  1993; „Lacrima care vede”, poeme,1994; „Oul de piatră”, poeme, colecţia Poeţi români contemporani, , 1995; „Libertatea are chipul lui Dumnezeu”, eseuri, 1997; „Fotograful de fulgere”, poeme, colecţia Biblioteca pentru toţi, 1998;„Cercul de cretă”, poeme autograf şi desene, 1998;„Cerul lăuntric”, poeme, colecţia Biblioteca şcolarului, 1998;„Icoană spartă, Basarabia”, eseuri, 1998 „Între dragoste şi moarte”, poeme,  1998;„Poezia, bucuroasă tristeţe”, poeme,  1998;„Tăceri asurzitoare”, poeme, 1999;„Harta noastră care sângeră”, eseuri, 1999;„La est de vest”, eseuri, 2001;„Vai de capul nostru”, eseuri,  2001; „Aşchii de stele”, poeme şi desene, 2002; „Însemnări de pe front”, eseuri, 2002; „Râul în căutarea mării”, eseuri,  2003;„Basarabia, ţara de la răspântii”, eseuri, 2004;„Doruri interzise”, poeme,  2003; „Bondari cu motor”, poezii pentru copii,  2004;„Fulger înrourat”, poeme, 2005;„Bezna vine de la Răsărit”, eseuri, 2005;„Paznic pe înălţimi”, eseuri, 2007;„De ce limba noastră e română”, eseu, 2007;„Desţăraţi”, eseuri, 2008;„Maraton printre gloanţe”, poeme, 2008; „Mesaje pentru supraviețuitori” ”, eseuri,  2009;„Hoţii de speranţe”, eseuri,  2009;„101 poeme”, poeme,2009;„Tema pentru acasă”, roman, ediţii: 2009, 2010, 2011.

Multe reeditări, multe traduceri în alte limbi, multe manuale de Literatură română pentru elevi. Premii.

Citiţi mai mult:http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Dabija


Lansarea romanului Temă pentru acasă, la Târgul de carte Galaţi, 10 iunie 2010.
(Valentin Ajder, prof. univ. Th. Codreanu, poetul şi editorul Daniel Corbu, dir. Bibl. Jud. Ilie Zanfir, acad. Nicolae Dabija...)


Descriere: *
Poezia zilei: Tatiana Rădulescu

Imagini pentru tatiana rădulescu


clopotele adânc de ape

sub valuri de verde mult
și din smaralde, agate
clopotele bezmetice
auzi cum tună
vrând pesemne vremea s-aducă mai bună
cu vești despre oameni și despre soarta lor

deasupra veghează deopotrivă soare lună stele
și din primordii cu spor
să se descurce sub semnul
”cum în cer și pre pământ” -
vorbele oamenilor în risipire
scrise nescrise
chiar și îngropate-ntr-un gând...

nu te trufi, inimă
rubinia ta zbatere mă întremează,
busuioc port în sân
de visul cel rău să mă apere,
să mă țină trează...

clopotele în schimb pătrund și în firele
de păr și în fibra de carne

candele am aprins în înnoptate lucarne
cu untdelemn din belșug
așteptând Mirele.

(din ciclul Colindul mamei / iulie 2015)
Alţi scriitori:

Victor Crăciun, n. 1934
Ion Lazu - Lumea fascinantă a Gropii Văcărești, 1.