vineri, 7 iulie 2017

Scriitorul zilei,  iulieIon Vinea, n. 17 apr. 1895 - d. 7 iulie 1964

   Descriere: ANd9GcTJyOyw6YDo-K48dhru9cbcdZF0oOVIE7KrXGZKQ3Dy_TOIhMHX
Născut la Giurgiu (va fi prieten cu concitadinii săi Ion Barbu şi cu Tudor Vianu), pe numele său adevărat Ion Eugen Iovanaki, a făcut liceul la Sf. Sava în Bucureşti şi s-a înscris la facultatea de Drept, continuată la Iaşi, unde şi-a luat licenţa, fără să profeseze vreodată avocatura. Încă din vremea liceului a editat împreună cu Tristan Tzara şi Marcel Iancu revista Simbol, 1912. În fapt, poetul Ion Vinea se va dovedi neîncadrabil vreunui curent literar; deşi a pornit cu sonete în manieră simbolistă gen D. Anghel, Şt. Petică şi Al. Macedonski; în poemele sale cu temă citadină se va vedea mai lesne modernismul abordării, la antipodul sămănătorismului, al tradiţionalismului etc. Între 1922 şi 1932 a editat Contimporanul, revista cu cea mai lungă perioadă de apariţie, grupând noua generaţie: Tr. Tzara, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Ion Barbu, dar obţinând colaborări internaţionale de la poeţi de anvergură, precum Paul Eluard, Ph. Stouppault, Robert Musil, K. Lajos, deci menţinând tot timpul legătura la vârf cu mişcarea avangardistă, înnoitoare. Mergând oarecum în paralel cu Adrian Maniu, a putut fi plasat între Tudor Arghezi şi Lucian Blaga. Şerban Cioculescu l-a numit "clasicul unor forme poetice moderne". G. Călinescu observă un redutabil creator de imagini poetice. Eugen Lovinescu sesizează unele "exprimări enigmatice", care fac bine poeziei. Iar în fapt poezia lui Ion Vinea îi este foarte proprie şi nu seamănă cu nimic din preajmă, nici măcar cu poezia avangardiştilor pe care i-a grupat în juru-i. A scris şi proze, bucurându-se de o bună receptare, în anii 30. Însă un dezinteres mai greu de explicat în legătură cu propriile producţii, uitate prin revistele vremii, niciodată adunate într-un volum, a făcut ca percepţia asupra lirismului său să rămâna incompletă, chiar inadecvată. Venirea sovieticilor, instalarea comunismului de import, l-au aruncat în neant. Înlăturat din presă în 1954, când a ieşit la iveală faptul că fusese colaborator activ la Evenimentul zilei, cotidianul lui Panfil Şeicaru, cu articole devastatoare împotriva sovieticilor şi a lui Stalin, n-a mai revenit în publicistică, deşi încurajat de Petru Groza, Gh. Tătărăscu şi Lucreţiu Pătrăşcanu. Nu trebuie să ne mire, ci să înţelegem că Ion Vinea fusese o personalitate unanim recunoscută în Interbelic, Preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor din România. Arestat şi anchetat timp de câteva luni, învinuit că vânduse în 1950 nişte monede de aur lui Petru Dumitriu; nu şi-a găsit locul în noua orânduire, practicând munci necalificate pentru supravieţuire. După propria declaraţie, a fost "ghipsar, hamal, magazioner, negru literar". (Au parcurs acelaşi traseu un Vladimir Streinu, un Şerban Cioculescu, atâţi alţii...). Se referă la munca de traducător la negru a dramaturgiei Shakespeareene, este bine cunoscut cazul piesei Hamlet, apărută sub semnătura lui Petru Dumitriu. Semnează câteva contracte de publicare cu ESPLA, niciodată onorate de editură. O experienţă la fel de dureroasă traversează şi Henriette Yvonne Stahl, fosta soţie a lui Ion Vinea, la rândul ei arestată, anchetată câteva luni. Convorbirile le erau ascultate; cei doi comunicau eliptic, susţinându-se moral, încurajându-se. H. Y. Stahl publicase o nouă ediţie a romanului Voica, mult modificată. Cei doi, oricât ar părea de necrezut, nu reuşeau să se orienteze faţă cu noua comandă socială, cu linia partidului. Au observat că în tot ceea ce publica sau reedita, Tudor Arghezi era consiliat de un tânăr sau de mai mulţi tineri universitari, bine orientaţi. În cazul lui Ion Vinea şi H. Y, Stahl, cei la care făcuseră apel erau Lucian Raicu, Ov. Crohmălniceanu, Liviu Călin, Paul Georgescu, însă aceştia nu dădeau în brânci să-i scoată mai repede la lumină, ocupaţi până peste cap cu propria carieră, cum s-a şi văzut. I-au ajutat cât de cât să publice unele fragmente de proză, modificate; unele înlăturate din şpalt, de foşti amici ai celor doi, poate de Zaharia Stancu...
La sfârşitul lui iunie 1964, pe patul de suferinţă, poetul Ion Vinea a primit exemplarul de semnal al antologiei sale, pe care n-a apucat s-o vadă în librării: Ora Fântânilor, căci a decedat la doar 10 zile de la fericita întâmplare. (Ne amintim că în cazul lui Blaga a fost şi mai rău, volumul promis n-a apărut decât în anul următor morţii poetului din Lancrăm.)

Opera: Poezii, poeme în proză: Descântecul şi Flori de lampă, Biblioteca Dimineaţa, 1925; Paradisul suspinelor, Editura Cultura Naţională, București, 1930 (cu 5 gravuri, printre care un portret de Marcel Iancu); Ora fântânilor, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964; Poeme, Editura Tineretului, Bucureşti, 1969 (postum); Ornic nesupus: versuri. (Poezii de duminică), Editura Eus, Chişinău, 1993 (antologie postumă îngrijită de Leo Butnaru);
Proză, publicistică: Lunatecii, roman, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965 (postum); Venin de mai, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1971 (postum; roman neterminat); Publicistică literară, Editura Minerva, Bucureşti, 1977 (postum); Săgeata şi arabescul. Articole şi pamflete, Editura Minerva, Bucureşti, 1984 (postum);
Opere traduse în alte limbi: Sóhajok paradicsoma (Paradisul suspinelor), Editura Dacia Konyvkiado, Cluj-Napoca, 1974 (traducere în limba maghiară); Árnyékok malma, Editura Kriterion Konyvkiado, Bucureşti, 1976 (traducere în limba maghiară); Ora fântânilor = L'heure des fontaines, Editura Minerva, Bucureşti, 1982 (ediţie bilingvă ţîn română şi franceză); Whisky Palace & alte elegii. Whisky Palace & altre elegie, Editura Bastion, Timişoara, 2008, (ediţie bilingvă româno-italiană,biobibliografie,postfaţă şi antologie critică de Geo Vasile)

Citeşte mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Vinea
 http://www.observatorcultural.ro/La-telefon-Ion-Vinea*articleID_26528-articles_details.html
 http://www.romlit.ro/postmodernistul_ion_vinea


Poezia zilei: Ion Vinea: 
Velut somnia

Ascult pământul, arborii, pietrele,
drumul arcuit în tăcere
printre avântul izvoarelor,
sub ţărmii fără paşi ai stelelor.
 
Ascult vântul, greierii, singurătatea
până-n de rouă porţile aurorii,
o umbră noaptea, ziua o fantomă
fără de-nţeles lunecând şi de urmă.
 
Da faţă veşnic între loc şi oră,
martor – al cui ? între ceilalţi şi nimeni,
ce nume port eu dincolo de mine,
ce frunte ridic în ochii lumii ?
 
Sunetul, raza, zbuciumul şi visul
sporesc vedenia de mine însumi
în privirea de apă a trecutului
cu treptele pe fund ale mormintelor.
 
Îmi trec pe chip degetele ca pe o mască,
întreb soarta ca orbii vidul,
greu tac pierderile şi amintirile, -
la creştetul lor fumegă cuvintele.
 
1938
    

Declin

O tristeţă întârzie în mine
cum zăboveşte toamna pe câmp,
nici un sărut nu-mi trece prin suflet,
nici o zăpadă n-a descins pe pământ.
 
Cântecul trist, cântecul cel mai trist
vine cu clopotul din asfinţit,
îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor
şi răspunde din umilinţa talăngilor.
 
E toată  viaţa care doare aşa,
zi cu zi pe întinderea stepelor
între arborii neajunşi la cer,
între apele ce-şi urmează albia,
între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp
şi între frunzele care se dau în vânt.
 
1915

Dor de mare
(imitaţie)
 
Azi mă-ndeamnă iar să m-avânt în larg singuratica mare sub cer
şi un veler înalt şi o stea de-ndreptar este tot ce mai cer.
Şi timonul smucind şi al vântului cânt şi al candidei pânze cutremur
şi al negurii val pe al mării obraz când se crapă de ziuă şi tremur.
 
Azi mă-ndeamnă iar să m-avânt în larg ale largului aprige glasuri.
E un limpede, e un sălbatic apel, pe talazul cel fără popasuri ;
şi tot ce mai cer e o zi de vânt cu nori albi fugăriţi prin genună,
cu stropi spulberaţi, cu spume spumând şi păsări ce ţipă-n furtună.
 
Azi mă-ndeamnă iar să m-avânt în larg, fără loc, fără margini, destinul,
prin al vântului ca de cuţit tăiş, urmând pasărea, urmând delfinul.
Şi tot ce mai cer e un cântec de drum zis de-un vesel pribeag lângă mine
şi-un somn fără vis când e visul sfârşit şi-l îngână apele line.
     

Doleanţe

Gara peticită de lumini,
şine verzi sub luna de venin,
câmp în ceruri înţepat cu spini,
ce tăcere, suflet pal şi mut,
trenurile toate au trecut.
 
Vântul rupe rufe de mătasă,
gândurile au fugit din casă,
vino, rece mână de mireasă,
pune-mi clopoţei la gât
ca să-ţi treacă de urât.
 
Ultim şir de roţi, porniţi alene,
felinare, tremuraţi din gene,
ţipă, deznădejde în sirene,
suspinaţi, supape,-n unison,
zgardă, scutură-te de peron.
 
Gara luminată şi pustie,
trenurile pleacă pe vecie,
ieşi dintr-un sertar, melancolie,
cu panglici, cu bucle şi hârtie,
că paiaţa-i fără de scufie.
 
1915
*
Am pus o placă memorială pentru Ion Vinea pe fațada locuinței sale din ultima perioadă a vieții: str. Braziliei, nr. 47, Sector I. (zona Dorobanți). Imaginea se află și în albumul Literaturile Bucureștiului, Ed. MNLR, 2009.
 
 
 

Alţi scriitori:
Lidia Vianu, n. 1947
Dan Ion Nasta, n. 1951
Mihail Cruceanu, m. 1988
Ion Lazu - La Muzeul Național de Artă, Sala 

Krețulescu, Vernisaj și Lansare de album Tudor 

Banuș - Honore Daumier

Ieri, 8 iulie, la ora 16:30, la sala dinspre biserica Krețulescu a Muzeului Național de Artă a avut loc vernisajul expoziției de caricaturi a faimosului grafician Tudor Banuș, devenit celebru printr-o colaborare de cinci decenii la cele mai prestigioase reviste din vestul Europei, dar și din America. Cu aceeași ocazie a fost lansat un extraordinar album de artă cu operele lui Honore Daumier și Tudor Banuș, pe care îi desparte un secol, dar îi adună aceeași abordare critică a viciilor din societate. Ridendo castigat mores!  Doi medici chirurgi-terapeuți ai vieții sociale-civice, spunea dl Călin Stegerean, directorul Muzeului Național de Artă.  Ar fi de estimat măsura în care aceste critici din partea intelecualilor români stabiliți în Vest au contribuit la răsturnarea din Decembrie 89... Frumoase aprecieri din partea președintelui obștei artiștilor plastici, dl Petre Lucaci, care laudă orientarea Muzeului Național către personalități din contemporaneitate. O foarte incitantă relatare a lui Ovidiu Șimonca despre colaborarea vreme de 5 ani la o rubrică din Observator cultural a tandemului Tudor Banuș ot Parigi cu poetul Șerban Foarță ot Temeșvar. Tudor Banuș trimitea timișoreanului caricatura, acesta scria o poezie sugerată de subiectul desenului și reexpedia produsul la București; luni dimineața, toate celelalte activități erau sistate și întreaga echipă redacțională se delecta cu materialul primit, de la rubrica de umor-poezie. Și asta a durat vreme de 5 ani... Numai cuvinte frumoase și aprecieri superlative privind caricaturile, devenita clasice, privindu-l pe artist, cu menționarea faptului că această pe deplin meritată retrospectivă se deschide cu doar două zile înainte ca artistul să rotunjească vârsta de 7- ani... (Aplauze călduroase)
Un cuvânt emoționat al unei doamne care a fost bună prietenă cu poeta Maria Banuș încă înainte de nașterea celor doi fii, pe care îi cunoaște încă din leagăn...
Iar Tudor Banuș, emoționat, dar mereu zâmbitor, la mulțumește iar și iar tuturor celor care au contribuit la panotarea expoziției, la editarea albumului, la afișe, la promovarea acțiunii, la... Și nu în ultimul rând nouă, acest public numeros și receptiv cu deosebire,care l-a onorat cu prezența la vernisaj+lansare...
Tratația de rigoare, discuții animate, și desigur multe, multe autografe... Printre strângeri de mână, îmbrățișări, vorbe bune și zâmbete, mereu zâmbete: acest personaj ca de pe altă lume se dovedește a fi  o prezență benefică, tonică...
Voi sublinia și faptul că, spre deosebire de alte astfel de evenimente, la care cu tristețe observ că nu participă mai nimeni dintre confrații din obștea scriitorilor, de data aceasta, ca o replică încurajatoare, am avut plăcerea să revăd destui confrați - dintre plasticieni, mai puțin cunoscuți mie ca persoane, l-am remarcat pe TOPAN, cu care mă cunosc de pe când era cartograf la întreprinderea unde lucram ca geolog, dar și pe doamna Ruxandra Garofeanu, dar și pe graficiana de la Viața românească... - m-am revăzut deci cu:poetul și prietenul de cursă lungă Nicolae Tzone, directorul Editurii Vinea, unde am colaborat vreme de vreun deceniu, de data aceasta realizatorul albumului ce s-a lansat în triumf; cu Andrei Oișteanu, Sebastian Raichman, Geo Șerban, Nicolae Prelipceanu, Irina Horea, cu redactorii de la Radio Constantin Bleotu și Emil Buruiană... Cu fiecare în parte am discutat, am depănat amintiri: de la Cenaclul Labiș, de la Viața Românească, de la galeria Orizont...

Va urma


Principalii protagoniști: Graficianul, Editorul Nicolae Tzone și Caricaturistul Tudor Banuș

Revederea cu alți vechi prieteni graficieni...


Întru sprijin: Fratele mai mare al expozantului, rude, prieteni, admiratori...

Noua avangardă: Nicolae Tzone și Andrei Oișteanu

N.Tzone, T. Banuș, Sebastian Raichman

Li se adaugă Nicolae Prelipceanu

Directorul Muzeului Național dl Călin Stegerean și Stelian Tănase


N. Tzone și Geo Șerban

Andrei Oișteanu și Geo Șerban

Curatoarea Carmen Mușat deschide Vernisajul


Directorul Muzeului Național de Artă, Călin StegereanPreședintele U.A.P., Petre Lucaci


Ovidiu Șimonca, redactor la Observator cutural

O prietenă a Mariei Banuș


Tudor Banuș, mulțumind tuturor, tuturor...

Toate generațiile....

...de la veterani la copii... și destui tineri...