miercuri, 3 mai 2017


Ion Lazu: Memorialul Cărturarilor Încarceraţi sub regimul comunist.

Aceasta listă, propusă în Proiectul Memorialului, reia numele din listele prezentate în numerele 3 si 8 ale revistei Memoria-1990, girate de Banu Rădulescu, scriitor, deţinut politic. I-am adăugat unele nume, reieşite din consultarea literaturii din domeniu. In fapt, nu se pot pune decât două întrebări, la care Memorialul trebuie să răspundă cu maximă onestitate: 1) dacă cei de pe lista au fost/sunt scriitori şi 2) dacă au fost încarceraţi, arestaţi, ucişi de Regim pe motive politice-ideologice.
1) Este prezentată alfabetic, după consultarea dicţionarelor privind scriitorii (în această ordine: dacă l-am găsit în Marian Popa 1979(P), inutil să-l mai caut în Sassu), Site-ul Scriitori români al MLR (C), Calendarul scriitorilor din România literară (R) şi Dictionarul Biobibliografic Sassu (S) – acesta reia integral Zaciu, pe care nu l-am mai consultat. Am apelat şi la Indexul de nume din Istoria lui G. Călinescu, obţinând confirmarea unor scriitori uitaţi pe parcurs (G), menţionând şi pagina. (Notă: Mi-am permis să optez pentru câteva nume care lipsesc din dicţionarele respective, dar consider că nu pot lipsi din demersul nostru (L). Nu cumva unul dintre aspectele patetice ale dramei scriitorilor arestaţi este faptul că Regimul Roşu a reuşit să obtureze accesul acestor urgisiţi spre conştiinţa publică? În fapt, dacă Ion Ioanid, – ca să iau doar un exemplu - lipseşte din dicţionarele amintite, trebuie exclus? Sau C.C. Giurescu... Cred că dimpotrivă. Memorialul trebuie să le facă dreptate.)
2) De observat că aceste dicţionare, inclusiv cele apărute după Revoluţie, nu oferă date privind detenţia unora dintre scriitori. Pentru acest al doilea aspect, am avut în vedere lucrarea lui Florin Manolescu Enciclopedia exilului literar românesc 1845-1989 (FM) şi lucrările lui Cicerone Ioniţoiu Cartea de aur a rezistenţei... şi Victime ale terorii comuniste (CI) Am apelat la luminile unor cercetători români prestigioşi:  Simona Cioculescu (SC), Dora Mezdrea (DM), Marin Diaconu (MD) şi Cornelia Vasilescu (CV), ale scriitorilor Magda Ursache (MU), Radu Cârneci (RC), Paula Romanescu (PR), Corneliu Leu (CL), Valeriu Râpeanu (VR), Dan Zamfirescu (DZ); de asemenea, Nora Iuga, f. bună cunoscătoare a situaţiei scriitorilor de limbă germană, mi-a confirmat unele nume şi a adăugat alte câteva, de scriitori deportaţi: (NI). Paul Schuster a confirmat 5 scriitori germani (PS); În fine CNSAS, prin dna Ioana Diaconescu ne confirmă cca 90 scriitori. Am confruntat cu lista din Dacia Literară nr. 4/2007 (D), iar AFDP, în lipsa unei arhive sistematice, mi-a pus la dispoziţie cărţi ale foştilor deţinuţi (AFDP şi TD = Teodor Duţă Amintiri despre cei ce nu mai sunt, 1999). Am primit confirmări şi adăugiri de la redacţia Memoria (Micaela Ghițescu) (Mem). Unele informaţii din Viața Româneasca şi din cărţile de memorii etc., de la expoziţiile tematice Înscrisuri duşmănoase (Doina Jela), Printre rânduri (CNSAS, TNB, dec. 2007) şi Memorialul Sighet (la USR), inclusiv site-ul Fundaţiei Sighet şi publicaţiile dlui Romulus Rusan (Rusan). Iată mai jos situaţia în acest moment, 10 aprilie ’08.; pentru o mai simplă prezentare a datelor, am separat prin // informaţiile privind statutul de scriitor de cele privind situaţia de deţinut politic, deportat, ucis...
Post scriptum: Am notat cu BAR prezenţa scriitorului în fişierul Bibliotecii Academiei Române şi cu BNda şi BNnu opţiunile dlui Bujor Nedelcovici, după ce s-a consultat cu Cicerone Ioniţoiu, iar cu BNo cei la care s-a abţinut.

A.
Valeriu Anania –P, BAR // CNSAS;
Arşavir Acterian – R,BAR // CNSAS, CI (deţinut între 48-53 şi 59-64) Jilava, Peninsula, BNda
Dumitru Alexandru –P,BAR // L,  internare administrativă, 8 luni (cu Aurel Covaci),BNo
Nicolae Adam –C //  MLR,BNo
Wolf von Aichelburg-P // FM, NI, PS, SC,CI: Minciuna Roşie, * (mort în închisoare),BNda
Dinu Albulescu – BAR // CI: dt. 50-53 * Tg. Ocna,BNo
Ion Anestin – MP//FM, CV, CI*: n. 1900, deţ. 45, mort închisoare, BNda
Radu Argeş – //CI, det.*, BNda
D.I.Atanasiu – G, p.1010; // CL, CI, romanul Nyusu; 5 ani detenţie, BNnu
Demostene Andronescu – // Mem., CNSAS, BNda
Ioan Andrei – // AFDP, CI (deţinut 52-64) Cruci de gratii, prefaţă N. Balotă

B.
Nicolae Balotă – P , BAR// FM, D., Mem., CNSAS,CI: n. 25, det.49; 56-64, 2 ani DO, BNda
Alexandru Bratu –  //FM, AFDP, TD, CI: n.18, det.46-64; scos din Rom. de Preş. SUA
Harri Brauner – // CNSAS, CI: n.08,det.50 Jilava, Piteşti, Dej; DO Viişoara, BNda
Sofian Boghiu, -  BAR// I. Murgeanu, DZ, CI: (deţinut 58-64, Rugul aprins), BNo
Ernest Bernea – R,  // CNSAS, CI:  deţinut, BNda
Gheorghe Brătianu – G, p.916,etc. // FM,D., Rusan, 232 titluri,CI; det. 50 Sighet,*53, BNda
Edgar Balogh –P // CI* (Gherla 57), BNda
Francisc  Bartis –P, // NI, CI ( Gherla), BNda
Andreas Birkner, S // PS, CI:condamnat,BNda
Adam  Bodor –P, // FM, CI: condamnat, BNda
Traian Bălăceanu – // CI: scriitor, c., BNda
Nicolae Batzaria (Moş Nae) – G.p.1027,// FM, L, Rusan, CL, CV, DZ, CI: *52,BNda
Dumitru Bacu – BAR// FM, CV, CI, scrie primul despre Piteşti,
Menahem H. Bady, - //MLR, arestat 50, sionist, plecat Israel, BNda
Zaharia şi Elena Boilă – BAR // FM,CL, CV, CI, BNda
Vasile Brătulescu – // DZ, TD, AFDP, CI: deţinut Jilava, BNda
Barbu Brezianu –P, L, // CNSAS, CI. Det. 59, lotul Noica, BNda
Grigore Bugariu –R // poet, mort în închisoare, BNda
Aurel Buteanu - // IH, CI:n.04,scr, ziar. Ardealul, det. 47-54, Cluj, Jil.Aiud, Midia. Mort’74, BNda
Rodica Ojog-Braşoveanu –R // CI: n. 39, det. 56-60 - BNda
Hans Bergel – S // NI, PS, CNSAS, CI deţinut, apoi deportat Bărăgan – BNda.
C. Brătianu (Bebe) – // D, L, FM, CV, DZ, CI* deţinut 50-56, decedat la Colţea. BNda
Vladimir Boutmy – // DZ
Virgil Bulat – P // AFDP, CI: deţinut 58-64 Gherla
Ion Ovidiu Borcea-  //CI: deţinut, expatriat SUA, relatări din temniţe
Călin Botez, - scr., det.6 ani (fiul lui Jean Bart), BNda
George Bera – poet. BNda
42.Ecaterina Bălăcioiu - BNda

C.
Andrei Ciurunga –P // CNSAS, CI: deţ. 1950-54 Uranus, Galaţi, Jilava, Peninsula,BNda
Aurel Covaci –P// CNSAS, CI, BNda
Ion Caraion –P  // D., CNSAS, CI: deţinut 50-55; 58-64, azil. Pol. 81, decedat 86, BNda
Traian Chelariu –P // L, cf. Strada Lebedei 8, I. Murgeanu, IH,
N. Carandino –R // D., FM, CNSAS, CI: n. 15, det.47-55, DO Rubla, BNda
Lena Constante – S // L, cf. Evadare tăcută, SC, IH, DZ, CI: detenţie 48-53; 54-63, BNda
Nichifor Crainic –  R // D, CNSAS, AFDP, CI: deţ. 47-62, mort 1962 Mogoşoaia, BNda
Iosif Cireşan Loga – Arestarea mea, etc. CI: det. 52-54 galeş, peninsula, Constanţa, Oneşti
Emanuel Ciomac – R // D, CL,BNnu
Gh.A.Cuza –G,p.1031, sonete //  Rusan, DZ, TD, CI: * 50 Aiud, BNda
Doina Cornea –// L, Rusan, CL, CI: activit. politică, hărţuieli, BNda
Olga Caba –P // CI: deţinută Mislea, Gherla, Văcăreşti, BNda
D. Caracostea –R, // CNSAS, DZ, CI: deţinut Sighet 50-55, BNda
Nicholas Catanoy – // L, FM, vr, MLR, BNda
N. Caratană –BAR // Mem., IH, CI: poet aromân, deţ 49; 58- 64 Peninsula, BNda
Virgil Carianopol –P, // FM, CNSAS, CI: deţinut din 56, BNda
Laurenţiu Cerneţ –P, // FM, CI: scritor condamnat, BNo
Napoleon Creţu – BAR// Rusan, min. educ.naţ. CI: det. 50-55, BNda
Miron Chiraleu – DZ , CI: s-a sinucis la Aiud, în 56, BNo
Al. Claudian –P // CI: prof. Univ., deţ. 48 Aiud, Peninsula, Poarta Albă, mort 62, BNda
Al. Constant – // FM, DZ, CI: publicist. Min. Propag. Det. 46-64, BNda
V.Copilu-Cheatră –R,L, FM, CL, CI: n. 12poet, deţ. Canal., BNda
Şt. A. Cosma- CI: scriitor, condamnat, BNo
Ovidiu Cotruş –P, // D,VR, CNSAS, CI:deţ. 52-55, n.26, m. 77, BNda
Nicolae Ciachir – BAR// CL, CI: deţ.57-64, BNo
Napoleon Creţu –BAR// L, Rusan, CI: Min, ed. Naţ, deţ. 50-55, BNda
Gerhardt Cjeika – // NI, BNo
Georgeta Cancicov - // Mem., RC, CL, DZ, CI: deţ. Jilava, Văcăreşti, Mislea, BNda
Mihail Crama, BAR// -vr, BNo
N. Crevedia – // D, FM, IH, CL, CV, BNo
Dimitrie Cuclin – BAR //D,CI: deţ. 50-52, mort. 78, BNda
Radu Cioculescu –BAR //D, Mem., SC (mort 1961 în închis. Rm. Sărat), CV, CI*,BNda
Radu Ciuceanu – BAR // CNSAS, CL, CI:deţ. 48-63. Intrarea în tunel.BNda
Stela Pogorilovici-Covaci – // Mem. , cf. Persecuţia , SC, CL,BNo                                            
Ion Constantinescu-Mărăcineanu – // Mem., PR, AFDP, CI: deţ. 49-64, BNda
Silviu Dan Costescu – // FM, CNSAS, CL,CI: arestat manuscris anticomunist, 62-63
Dumitru Ciurezu – S // CL, alte surse, CI: n.897, scriitor, arestat
Gh, Gavrilă Copil – //AFDP
Corneliu Cornea – BAR// AFDP, CI: Viaţa aşa cum a fost, 2003, Jurnalul det. politice j. Arad
Ilie Cioară – BAR// AFDP, 10 cărţi de spiritualitate
Paul Caravia – BAR// CI: deţ: 49-56 Biserica întemniţată. Gândirea interzisă, m.2002
Grigore Caraza – // CI: 20 ani detenţie, a memorat sute de poezii, a relatat scene din detenţie;
Radu Crişan – BAR//CI: poet, det. 71-72, mort în închisoare
88.Ştefan Tcaciuc – BAR// CI: arestat 48

D.
Romulus Dianu –P,//  D, FM, CNSAS, CI, n. 05deţ Jilava, Aiud 50, m. 75, BNda
St. Aug. Doinaş –P, // D, FM, CNSAS, CI: deţ. 57-58, m. 2002, BNda
Ion Dongorozzi –P, // CV, DZ, BNnu
Gh. Calciu-Dumitreasa – // L, Rusan, FM, CL, CI: deţ. 54-64; 77-84, BNda
Ion Ioan Diaconu – C,// L, cf. Condamnat pentru Transilvania, DZ, VR,CI: deţ. 59-63BNo.
Gyula David – BAR// CI: scriitor, condamnat, BNo
N.Davidescu –BAR// R, D., CNSAS, CI: . 888, det.  48-54* O. Mari, BNda
I.Dumitrescu-Borşa – // FM, DZ, CI, preot, condamnat la 20 ani, reeducat, BNda
Ivan Denes – // CNSAS, CL, CI: det. 56-64, reeducat, turnător, vezi Ioanid, BNo
Andrei Deutsch - // CNSAS, BNo
Alecu Dumitru Dumitriade - // CNSAS, BNo
Grigore Dumitrescu - BAR// PR, CI: închis 48-51. Demascarea, 1978 (experim. Piteşti),BNo
Sergiu Pavel Dan –P, BAR// D, FM,CNSAS, CL: romanicer, deţ. Jilava, Aiud. BNda
Paul Dimitriu –S, BAR// DZ, CI: deţ. 52-64, martor acuzare proc. Noica,BNnu
Leonid Dimov –P, // D, FM, da=conf. Familie, CI: arestat oct-dec. 57, BNda
Ionel Dumitrescu –S // CI*, ziarist, sinucis 46, BNo
Luca Dumitrescu –R, BAR// MLR, CI: poet, romancier, deţ. 52-63, BNda
Victor Dumitrescu – // CI: scriitor, arestat, condamnat, BNo
Anton Dumitriu –G.,p.XI, // Rusan, FM, DZ, CL, CI: deţinut Aiud, Caransebeş. BNda
Mircea Damian –S, // L, FM, CL, CI: deţ. 47-48, mort închisoare Văcăreşti
Silviu Dragomir – G., p.980, // D., Rusan, IH, DZ, CI: deş. 50-55 Sighet, m. 62, Cluj. BNda
Camil Demetrescu – // FM, CV, BNda,scriitor
Constantin Dumitrescu – BAR// FM, CI: eseist, mem: Cetatea totală. Deţ.B.Sprie; expulzat 80.
Teodor Duţu – // AFDP, memorialist Amintiri despre cei ce nu mai sunt,1999, 2 volume
Ovidel O. Densusianu – CI: scriitor, condamnat 22 ani, Aiud, Peninsula.

E.
Radu Enescu –P, // FM, BNnu

F.
George Fonea –  //CI: poet, deportat Siberia
Zoltan Franyo –P, BAR// CL, CI: poet, traducător, arestat, BNo
Sergiu Filerot –R, // CL,CI: scriitor, condamnat, BNo
Laurenţiu Fulga –P, // CNSAS, BN?
George Fotino – //D, CI: prof.univ.,  m.c. acad., deţ. 49-56, BNda
Constantin Fortunescu – //CI* Gherla,
Mircea Florian – DM=nu; BNda
Radu Filipescu -  // Înscrisuri duşmănoase, Rusan, CL, BNda
123.Alexandru Filipaşcu – BNda, mort la Peninsula, 1952

G.
Paul Goma –R, BAR// FM, CNSAS, Cl, BNda
Sergiu Grossu –S, BAR // L, FM, CNSAS, CL, CI: poet, eseist, deţ. 59-62; BNda
Nicole Valerie Grossu –BAR // CI: arestată 45, apoi 49-55, BNda
Radu Dumitrescu-Gyr –R, BAR// FM, D, CNSAS, CL, CI* 61, BNda
C. Galeriu – BAR// I. Murgeanu, DZ, CI: deţ. 50-55, D.O., BNnu
C.C. Giurescu –G., p.979,980, // D., CNSAS, CI: deţ. 51; 52-53, Galeş, Peninsula, BNo
Marcel Gafton –P, // CNSAS, CI: deţ. 46, BNda
D. Gherase – CI: ziarist, deţ. 49; BNda, închis la canal
Micaela Ghiţescu –R, // cf. Mem., CI: deţ. 52-55 Jilava. Mislea, BNda
Vladimir Ghica – G, 979,991,994, // studii pe ms vechi, Rusan, FM, CI: *53 Jilava, BNda
Onisifor Ghibu –R, //CNSAS, CI: deţ. Canal 45-58 , m. 72; BNda
Octavian Ghibu – // CI: deţ. 62, BNda
C.Gane –S  // CV, CI: 1949 - Aiud *62; BNda
Sergiu Al-George –R,// Rusan, DM, CV, CI: deţ. 58-64 lotul Noica; BNda
Haralambie Grămescu –P, // CNSAS, DZ, CI: scriitor, deţinut; BNo
Emil Gulian –R, // FM, CI: scriitor, deţinut; BNo
Al.Ivan Ghilia –P // BNo
Adriana Georgescu-Cosmovici –BAR // Mem., SC, CV, CI: deţ. 45-48, memorialistă, BNda
Mircea Grigorescu – BAR// D, IH, red. Tribuna, BNo
Alex. Gregorian – //D., FM, închis 45-49,BNnu
Vlad Georgescu, - // Rusan, alte surse, FM, CV, DZ, CI: arestat 1977, exil 79, BNda
Mihail Grama, - // cf. CNSAS, Dan Culcer, CI: deţ. 52-53; 56-64,BNda
146.Anton Golopenţia – //L, FM, MU, CI: deţ. 47-51, *Jilava

H.
Pan Halippa –R, BAR// D., CNSAS, BNda
Ion Halmaghi – BAR// DM, MD, FM, CV, CI: deţ. 49-64 jilava, Aiud, BNda
Rudolf Hollinger - BNo
Georg Hoprich - // NI, BNo
Radu Hâncu – BAR// SC, DZ, CI: scr., arestat, BNo
Traian Herseni – BAR// MD, FM, CI: prof. Univ, litere, deţ. Jilava, Aiud –legionar, BNda
Al. Hodoş –R, // Rusan, IH, FM, AFDP, TD, CI: Deţ. 45-55, BNo
Petre Hossu –R,BAR // CI: scriitor arestat, BNo
Iuliu Hossu - // Rusan, IH, CV, CI: deţ. 48, condamnat 20 ani, * Căldăruşani 70, BNda
Ernest Hallo - // CNSAS, BNo
Constantin Hagea – CI: * Rm Sărat 60, ziarist Ardealul
158. Al. Herlea – CI: Poet. Prof. univ. deţinut

I.
Ion Ioanid –L, SC, IH, FM,CV, , CI: 49-64, BNda
George Ivaşcu –P, // D, CNSAS, CV, CI: det.51-54,BNo
Al. Ivasiuc –P,BAR // D, CNSAS, CI: det. 56-63, BNda
Vasile Ionescu - BAR// VR, CI: deţ. 57-64, BNo.
Dem Iliescu - // TD, CI: poet, deţ. 50 *Jilava, Aiud, BNda
Ştefan Ionescu – deţ, mort Jilava. De la Petru cel Mare la Stalin, BNnu
Ion Marin Iovescu, - S // CNSAS, CI: deţ. 52 Capu Midia, Aiud, BNda
Mircea Ionescu-Quintus –R, BAR// SC, IH, CV,PR, BNnu
Dumitru Iov –R,BAR // D, CL,CV, CI: det. 56, * 59 Gherla, poet, nuvelist , BNda
Ion Ilea –P, // CL, CI: deţ. 52-54, BNo
Cicerone Ioniţoiu – BAR //FM, AFDP, DU, CV, 4 condamnări. Victimele terorii... Cartea de aur...
Constantin Ionaşcu – CI: deţ. 45, Rezistenţa noţională din Dobrogea
Vasile Ilica – CI: Martiri şi mărturisitori din Nordul Bucovinei.???


J.
Constantin Joja, - BAR//DM, CV, CI, deţ. 3 ani, BNda
Victor Jinga – BAR// CV, CI: prof. Univ. Ministru, deţ. 49; 58, BNda

K.
Gyarfas Kurko- // CI: deţ.  56 pe 20 ani. Nescriitor, BNo
Leon Kalustian, - BAR// CNSAS, CI: det-49 Malmaison, BNda
Adriana Kiseleff, - // CNSAS, BNo
Harald Krasser – // NI, BNo
Alfred Kittner – BAR// NI, BNo

L.
Ionel Lioveanu – // CI: dir, Dreptatea, deţ. Mort în închisoare
Nicolae Labiş –P,//  L, cf. Stela Covaci, Timpul asasinilor, Persecuţia,BNnu
Teofil Lianu – G.906,907,1025, // cf. I.Murgeanu, IH, CI: scriitor, deţinut, BNo
Stere Lefter – // FM, PR, CI: scriitor condamnat,BNda
Al. Lapedatu – G,988, // D, Rusan, CI: 47- * 50, Sighet, BNda,prof.univ,scriitor
Gh. Lăpuşneanu – CI:, deţ. 47 Jilava, B. Sprie, BNda,ziarist
Gh. Boldur-Lăţescu, - // Rusan, CV, CL,, BNda
Ion Lupaş – G, 984, BAR// D =155 titluri, Rusan, IH, CI: deţ. Sighet; m. 67,BNda
Ilie Lazăr, BAR// vezi Memorii, CI: deţ. 47-64, BNda
Dan Amedeo Lăzărescu –S, BAR // MD, CL, CI: deţ. 58-64, apoi colab cu Secu,BNnu
Al. Leontescu - // CNSAS, CI: ziarist, deţinut, BNda, cineast
Codin Lăzărescu – // CNSAS, deţ. 49 Jilava; Peninsula, BNda
Paul Lăzărescu – // MU, CI: red. Dreptatea, deţ. 47-56


M.
Emil Manu –P, BAR//D, CNSAS, BNda
Adrian Marino –P, BAR// D, CNSAS , CI det.49-64, DO Lăteşti, BNda
Aurel Martin –P, BAR// D, IH, CL, CI: deţ. 58-60, BNo
Darie Magheru –P, BAR// CI: poet, deţinut, BNda
Sergiu Mandinescu –L, cf. cărţilor autorului, SC, FM, CI: deţ. pînă în 60, DO. Lăteşti, BNda
Petru Manoliu –S,,BAR//  DM, CI: deţ. 53, BNda
Virgil Mateiaş- BAR // CI: deţ. 48-64, BNda, avocat,scriitor
Josef Meliusz –P, // CNSAS, Deţ. 51-53, BNda
Stere Mihalexe – CV,BNo
Şt. Marinescu – BAR// CI: scriitor, deţinut, BNda
Pericle Martinescu –P, BAR// DM, SC, FM, CI: deţ. 60, BNda
Victor Valeriu Martinescu –R, // CNSAS, CI: deţ. C.m. , 57-64, BNda
Ion Maxim –P, // D, IH, CI: scr. Deţ aiud, Periprava,BNda, scriitor, 20 ani det.
Victor Medrea - // MD, CI: deţ. 48-64, BNda
Nicolae Mărgineanu, - BAR // CNSAS, CL, BNda
Teohar Mihadaş –P, // CNSAS, Pe muntele Ebal, CV, CI. Deţ. 49-56, BNda
Vasile Militaru –S, BAR // D, RC, CV, CL, CI: deţ., * 59 Ocnele Mari, BNda
Al. Mironescu –S, BAR // CNSAS, CI: lotul Rugul aprins, 1958, BNda
C. Motaş, - CI: prof., deţ. 49-56, m. 80, BNo
Ion Murgeanu –P, BAR // L, cf. Carla în decembrie,BNo
Mihai Moşandrei – S, BAR // D, CNSAS, CV, CL, BNda
Alex. D, Marcu, - // D, CNSAS, VR, CI* 55 Văcăreşti, trad. Dante, Papini.BNda
Octav Măgureanu, // CNSAS, BNo
Simion Mehedinţi, - S, BAR // D, Rusan, CL, BNnu
Sergiu Aurel Marinescu – BAR // CI: arestat pt. Manuscris anticomunist.BNda
Radu Mărăcineanu –BAR // AFDP, CI:Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică
Eugenia Mureşanu – poetă, arestată, BNda
223.Grigore Malciu – BNda, ziarist, mort Peninsula

N.
Aniţa Nandriş – BAR // L, vezi cartea 20 de ani în Siberia.BNda
Ion Negoiţescu –P, BAR // D, CNSAS, CL, CI,BNda
Vasile Netea –P, BAR // Rusan, alte surse, IH, CL, CV, CI: n.12,deţ. 58,BNda
C. Noica –P, BAR // D, CNSAS, CL, FM, TD, BNda
Sergiu Matei Nica – CI: scriitor, condamnat, BNda
Valeriu Neştian –// L, FM, CI: deţ. 50-55, BNda prof,scriitor
Petronela Negoşanu –R, BAR //CV, amintiri...CI: deţ. 50-53: 54-55, BNda
Ştefan Neniţescu –P, // D, DM, IH, CV, CI: deţ. 49-64, Bnda
Horia Niţulescu – CI: poet, deţ. 51-54; 58-64, BNda
Ion Nistor –G, 977,997, BAR // Rusan, IH, VR, CI: deţ. 50-55, m.62, BNda
Doru Novacovici – BAR // AFDP, În România după gratii CI: n.33, det. 59. Fugit 79,
Theodor Nassbaum -AFDP, închis 50-53, Din amintirile unui bandit, 2002

O.
Ioana Orlea –P, BAR // CNSAS, BNda
Ion Omescu –S. BAR // CNSAS, CI: n.25, det.50, det. 58-64, exil Franţa, premiul Acad fr. BNda
Valeriu Olaniuc - BNda
Octav Onicescu – // DM, CV, BNo

P.
Dan Petrescu –S, BAR // L, Rusan, Înscrisuri... BNo
Petre Pandrea –P, BAR//CNSAS, FM, CI: deţ. 49-52; 58-64, m. 68, reabilitat postum, BNda
Dinu Pillat –R,BAR // D, CNSAS, FM, CI: Deţ. Jilava, Botoşani,BNda
Marcel Petrişor –P, BAR// D, CNSAS, FM, CI: deţ. 52-56; 56-64, Dej, Gherla, Aiud,BNda
Al. Paleologu –P, BAR// D, CNSAS, FM, CI: deţ. 59-64 Salcia Brăila, Botoşani, BNda?
Anatolie Paniş –P, BAR// CNSAS, CI: deţ. 48 Jilava, Craiova, BNda
Ovidiu Papadima –P,BAR // CNSAS, CI: deţ. 50-55 Jilava, Craiova, BNda
Zahu Pană –S, BAR // CNSAS, BNo
Ion Paragină – BAR // DM, CI: deţ. 49-64, BNda, partizan Vrancea
Geza Paskandi, BAR // CNSAS, CI> poet, dramaturg, de’. 57/64, BNo
Sorin Mihai Popa –// L, MLR, CI: det. 52/64, exil SUA, BNo
Gr. T. Popa – G, 968, // CNSAS, CL, CI: mort în 48, BNda
Ion Petrovici –R, BAR//D, DM, SC, IH, Cl, CV, TD,CI: deţ. 45. Jilava, Aiud, m. 72, BNda
Ion Panait – C,BAR // CI: scriitor, condamnat, BNda
Victor Papilian –R,BAR //alte surse, RC, CL, PR, CI: deţ. 52, BNda
Edgar Papu –P, BAR// D, CNSAS, FM, CI: deţ. 61-64, BNda
Petre Pascu –P // poet, ziarist Patria Cluj, condamnat, BNda
Eduard Pamfil – BAR// Rusan, CL, CI: prof. Univ., deţ. 56-63 jilava, gherla, BNda
Haralambie Pâslaru – CI: preot, mort la Aiud, BNda
Isac Peltz –P, BAR // CL, VR, CI, deţ. 49-51 Jilava, Gherla, Aiud, BNda
Iosif Dumitrescu-Pietrari – S // CI: deţ. 57-62, BNda
Aurel Petru Pintilie – CI: deţ. 59, BNda
Antonie-Leonida Plămădeală –S,BAR // CL, DZ, CI: deţ 47; 54-58, BNnu
Ştefan Popescu –P, BAR// CNSAS, CI: deţ. 46-49; 50...lotul Patrăşcanu, BNda
Nicu Porsenna –S, // Ogl. Lit., alte surse, DM, Cl: deţ. 57-64, cu Ţuţea, CV,BNda
Axinte Sever Popovici – DM, CV, CI:deţ. 57, BNda
Victor Papacostea –BAR // CL, DZ, VR, CI: 50-55; 57-58 , BN prof.univ, scritor
Mihai Popovici , BAR// Rusan, CV, CI: deţ. 47-55- Preş, Junimea rom. Viena, ministru.BNda
Oskar Pastior – S, BAR // NI, BNo
Ilie Păunescu - // CNSAS, CL,CI: scr, ziarist, deţ. 47-50; 52-54; 60-64, exil 72, BNda
Hermina Pilder – // CNSAS, BNo
Dragoş Protopopescu – BAR// CI* s-a sinucis în semn de protest, 47
Ioan Victor Pica – BAR //CI: AFDP, 10 cărţi, deţ. 48-49 Târgşor; 50-64; 70-72
Vadim Pirogan – CI: basarabean deportat în 40. Cartea memoriei
Ion Pelivan CI: prof. Univ, deţ. Mort la Sighet
276.Zenobie Pâclişcanu – BNda, scriitor, Adunarea de la Blaj 1918

R.
Banu Rădulescu –P, // CNSAS, CL, FM, BNda
Remus Radina – S, BAR  // CV, amintiri, FM, CI: roman Testamentul din Morga, BNda
Ştefan Radof –R, BAR // CL, CV, CI, deţ. 53-38, BNda
Mihai Rădulescu – BAR // CNSAS, CI, s-a sinucis în 58, grupul Noica, BNda
Meier Rudich - // FM, CI: n. 19, poet,reporter de front, deţ. 52, emigrat 59, premii lit. În Israel, BNda
Mircea Ruşavăţ – CI: scriitor, condamnat, BNda
Dan Mugur Rusietski - // CNSAS, BNda
Ion  Raţiu - // Rusan, Biserica furata. BNda
N.Roşu –BAR // D, FM, CI: medic, ziarist Gândirea, mort Aiud 62, BNda
Ilie Rădulescu –//D, TD, CI: dir. Porunca Vremii, deţ. 45-64, BNda, ziarist
Neagu Rădulescu – S, BAR // D, CL,BNo
Ion Rociu, // CNSAS, CI: n. 12, poezii, roman, deţ. 12 ani la Jilava, Periprava, BNda
Rapaport // CI * 53 Aiud
Radu R. Rosetti – S // CI: acad.,* 49 Văcăreşti
Vasile Rebreanu - S,BAR // BNda, arestat 1956
292.Elisabeta Rizea – Bnda

S.
N. Steinhardt –R, BAR //  D =243, CNSAS, BNda
I.D. Sârbu –P, BAR // D, CNSAS, BNda
Vladimir Streinu –P, BAR // D, CNSAS, BNda
Henriete Yvone Stahl – S BAR // D, CNSAS, BNda
D. Stăniloaie –R, BAR // diverse surse, SC, DZ, CI: deţ. 5, colab.? , BNda
George Sidorovici –P, // I. Murgeanu, RC, BNo
Georg Sherg –P, // CNSAS, PS,  BNda
Harald Siegmund - // PS, FM, BNda
Erno Seligo Szamado - // CNSAS, BNo
Horia Stanca –P, BAR // D, Rusan, Zorina Regman, AFDP, deţinut 52-54 Jilava, Canal, BNda
Cornelia Ştefănescu –P, BAR // L, SC, VR, BNo
George Sbârcea –S, BAR // L, CL, VR, BNo
Teodor Scarlat –P// FM, BNo
Leonida Secreţeanu –P // FM,BNo
Romulus Seişanu – G, 1032, BAR // roman, Rusan, BNda
Radu A. Sterescu – BAR  //IH, CV, DZ, BNo
Petre Strihan –P, // IH, CL, DZ, AFDP, ci: DEŢ. Jilava, Aiud, BNda
Ioan Suciu, - BAR // Rusan, IH, DZ, CI* 48-53 Sighet, BNda
Teofil Sauciuc Săveanu – // D, CV, DZ,CI: n. 884, prof univ filol, acad, deţ. Sighet, BNda
George Strat - // FM, CI: prof.univ,* 61 Botoşani, după 13 ani de detenţie, BNda
Octav Sargeţiu –R, BAR // CL,BNo
Eginald Schlattner – S, BAR // NI, SC, CV,BNo
Franz Storch – S //NI, CV, BNo
Ion Solacolu – // D, FM, BNo
Victor Slăvescu – BAR // D, CV, CI: prof. Univ, ministru, deţ. 49 Jilava, Aiud, Sighet, BNda
Paul Sterian –S, BAR // D, DM, MD, închis 59-62, BNda
Barbu Slătineanu – BAR // D, CV, DZ, , BNda, mort închis. Uranus
Petru Sfetca –// D, CNSAS, VR, BNo
Annie Samuelli –/ BAR / Mem., VR,  BNda
Sanda Stolojan – BAR // FM, CI: poetă, eseistă, trad., închisă 6 luni 49, exil 61, răscumpărată.
N. Stroescu Stânişoară – // FM, CI: ascuns 13 ani. DO până în 66, emigrează 69 prin căsăt.
Aurel State – BNda, scr., mort în închisoare
Ştefănescu Goangă - , BNda , scriitor

Ş.
Valentin Şerbu –P, //  CL,BNo

T.
Al. O Teodoreanu –P, // D, CNSAS, BNda
Constant Tonegaru –P, BAR // D, CNSAS, BNda
Sandu Tudor –S, BAR //  I. Murgeanu, DM, MD, CL, DZ, CI* , mort în închisoare 59 Aiud. , BNda
Marin Tarangul –P, BAR // CNSAS, DZ, BNda
Liviu Teodoru – G, 967 //
William Totok –S, BAR // NI, Rusan, BNda
Al. TodeaBAR // CV, DZ, , BNda
Vladimir Tudor – CI* s-a sinucis în închisoarea Botoşani
336.Liviu Tudoraş - , BNda
Ţ.
Petre Ţuţea – BAR //L, CNSAS, BNda
Gabriel Ţepelea –S, BAR // L, alte surse: DM, SC, IH, CV, , BNda
Vasile Ţepordei –G,1029, BAR // L, (Siberia...) Rusan, CL, , BNda


U.
Mihai Ursachi –P, BAR // CNSAS, BNda
Gh. Emil Ursu –// L, Rusan, SC, DZ, CI*85, BNda
Ion Stroe Urdea – BAR // , BNda, memorialistică
Ion Urcan – BAR // L, BNo
Johann  Urwich - BAR //, BNda, scriitor

V.
Vasile Voiculescu –P, BAR // CNSAS, BNda
Mircea Vulcănescu –R, BAR // CNSAS, BNda
Romulus Vulcănescu –R, // L, BNda
Lucian Valea –P, BAR // cf.I. Murgeanu, IH, CL, , BNda
Ion Vinea –P, BAR // CNSAS, BNda
Pan M. Vizirescu –R, // L, CNSAS
Ion Vasilescu-Valjean –R, // L, închis la Jilava Fort 13.CL,CI*60 Văcăreşti, BNda
Virgil Vasiliu - // FM, PR, BNda, scriitor, arestat
St. Vlădoianu – // FM, PR, BNda
Alice Voinescu –R, // DM, SC, IH, ci: DEŢ. 49, Apoi DO. , BNda
Toma Vlădescu  - // CI, scriitor ziarist Gîndirea, * Aiud
358.Augustin Vişa – BAR // , BNda

W
Richard Wagner – S, BAR  // NI, Rusan
Wilhelm Weiss – , BNda, poet, nuvelist
Richard Wurmbrand – despre detenţie: Sânge şi lacrimi

Z.
Al. Zub – R, BAR // Stela Covaci, Rusan, SC, DZ, BNda
Belu Zilber – // L, SC, CV
Abraham Lieb Zissu –S, // CV, AFDP, CI* în temniţă, BNda
Tudor Zuca – FM, , BNda
Ion Zurescu Fărcăşanu – CV, VR,CI* 52-54 Poarta Albă, BNda

Rezultă un total de 362 scriitori pe lista iniţială publicată în Memoria (cu adaosuri), dintre care pentru calitatea de scriitori sunt confirmaţi de dicţionare (şi de CNSAS!) un număr de 267; dintre aceşti 362 scriitori de pe lista generală, supusă atenţiei /analizată de: CNSAS, Nora Iuga, Micaela Ghiţescu, Stela Covaci, Ion Murgeanu, Romulus Rusan, MLR, Revista Dacia, Magda Ursache, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Jela, Dora Mezdrea, Simona Cioculescu, Ion Horea, Marin Diaconu, Radu Cârneci, Corneliu Leu, Valeriu Râpeanu, Cicerone Ioniţoiu, Tudor Duţu, AFDP, Florin Manolescu, Bujor Nedelcovici, alte surse memorialistice şi Ion Lazu confirmă ca încarceraţi 267 nume. Poate unii vor rămâne în afară, deşi personal îmi e greu să-i tai de pe listele Memoria, publicate în urmă cu 15 ani şi necontestate. Să nu uităm că aceşti peste 250 condeieri agresaţi de Regimul rosu nu reprezintă decât 1/1000 din totalul românilor încarceraţi pe motive politice (cca 2,5 milioane), dar pe de altă parte ei reprezintă un sfert dintre scriitorii activi în perioada respectivă. Să rămână pe dinafară scriitorii ieşeni Casian Maria Spiridon, Liviu Cangeopol, Liviu Antonesei, Dan Petrescu, arestaţi sau anchetaţi în dec. ’89?! Sau D. Ţepeneag, căruia i s-a retras cetăţenia română... Poate ar trebui să lăsăm lista deschisă. Sau să menţionăm: şi alţii...

12 aprilie 2008.                                                                      Responsabil de proiect, Ion Lazu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu