marți, 7 februarie 2017


7 febriarie: Florin Mugur,  n. 7 februarie 1934 - d. 9 februarie 1999
 
Tipar
Amant al cărţilor, acoperit de praf
plec din arhiva stingerii, pe seară
urc în tramvaie, leneş trec prin pieţe -
la gât fularul desfăcut, fularul
pătat cu suc de piersici şi de ceară.
Prea tânăr gâtul vulnerabil, punctul slab
al trupului, punctul rămas copil.
Poţi fi stăpân pe-un lucru atât de nou? Tăcut
îmi înfăşor fularul mai strâns, e tot mai lung
se răsuceşte-n jurul pieptului gol, în jurul
burţii, genunchilor - şi-ncet cobor în lut
învăluit în lungi fâşii. Sub ierburi
foşnesc familiar fulare dulci -
se duce carnea, tinerele oase
sunt crengi friabile. Întreg, dispar domol.
Fularul vechi păzind un spaţiu gol
al trupului, tiparul meu veşnic, de mătase.
*
Bucureştean dintr-o familie de evrei, tatăl fost gazetar, îşi face liceul la Sfântul Sava, apoi licenţa în Filologie: Profesor în provincie, apoi redactor la revista Argeş, până la conflictul cu redactorul-şef Gh. Tomozei, cînd trece la editura Cartea românească, unde lucrează până la sfârşitul vieţii. Debutează cu versuri proletcultiste, dar cu Mituri, 1967 începe să dea măsura adevăratului său talent. Titluri: Visele de dimineaţă, 1961; Destinele intermediare, 1968; Cartea regilor, 1970;  Cartea prinţului, 1973; Roman, 1975; Piatra palidă, Viaţa obligatorie, Dansul cu cartea. Scrie romane: Ultima vară a lui Antim, literatură pentru copii dar şi eseuri, convorbiri cu mari scriitori: Marin Preda, Paul Georgescu. O selecţie din corespondenţa cu prietenii săi, plecaţi toţi peste hotare: Lucian Raicu, Sonia Larian, Virgil Duda, Norman Manea etc a îngrijit Mircea Iorgulescu, 1993: Scrisori de la capătul zilelor.
*
I-am pus o placă memorială la adresa din str. Bibescu Vodă nr. 18. Imaginea casei cu placă memorială apare şi în albumul  Literaturile Bucureştiului, ed. MNLR, 2010.Descriere: *

Alţi scriitori:
Dinicu Golescu, n. 7 02 1777 –m. 1830
Ion Acsan, n. 7 02 1932 –m. 2013
Dan Hăulică, n. 7 02 1932 – m. 2014
Adela Popescu, n. 1936
Nicolae Iliescu, n. 7 02 1956Sala Lapidarium de la Muzeul de Istorie, III

Marmora - frumusețea eternă...
Genio Loci