sâmbătă, 23 iulie 2011

Zodie

ion lazu: Zodie

Dumineca, hotărâtoarea mână
Învârte cu trei degete tipsia satului.
Lumea adânc se despreună –
În miezul ei ameţitor se strânge
Culoare, sunet, energie, sânge;
Spre margine culorile se şterg,
Împinsă-i crucea, sluta şi urâtul.

Dumineca, hotărâtoarea mână
Ne trage în vârtej sau ne amână.
Şi satul înteţit de-odată arde –
O stea de trai rostogolit prin moarte.
1964, Măgireşti-Bacău

(din volumul Muzeul Poetului, ed. Eminescu, 1981)


fotografie de cristina necula